מ (החלפת קישורי משרד הרווחה ל-https)
(18 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
  
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = ככלל, זכותו של ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בדיון בוועדה לתכנון טיפול וההערכה
+
| מידע  = זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ב[[ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]]
|מידע2= במקרה שילד לא השתתף בוועדה, אנשי המקצוע ששמעו את הילד יציגו את דבריו, עמדותיו ורצונותיו  
+
|חשוב= הילד יוזמן לוועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה שגם יפגש עם הילד לצורך [[הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה| הכנתו לפני הדיון בוועדה]]
|חשוב= הילד יוזמן לועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי ובתיאום ואישור ההורה
+
|מידע2= במקרה שילד לא השתתף בוועדה, אנשי המקצוע ששמעו ונפגשו איתו, יציגו את דבריו, עמדותיו ורצונותיו  
| איסור  = בדיון בועדה אסור לשאול את הילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה
+
| איסור  = במסגרת הדיון בוועדה, אסור לשאול את הילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]ו [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf תקנון עבודה סוציאלית- ועדת תכנון טיפול והערכה]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 18: שורה 18:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[אומנה]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
|[[ילדים ונוער]]
 +
|[[ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון]]
 +
| [[הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה]]
 +
|[[תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
ככלל, זכותו של ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בדיון בוועדה לתכנון טיפול וההערכה.  
+
ככלל, זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בוועדה לתכנון טיפול וההערכה.  
*לרצונו, לרגשותיו, לדעותיו ולעמדה שגיבש, יינתן משקל ראוי (בהתחשב בגילו ובמצבו) בדיון ובהחלטות בעניינו.
+
*לרצונו, לרגשותיו, לדעותיו ולעמדה שגיבש, יינתן משקל ראוי (בהתחשב בגילו ובמצבו) בדיון בוועדה ו[[תכנית טיפול עבור ילדים ובני נוער בסיכון|בתכנית הטיפול]].  
* במקרים בהם השתתפותו של ילד בוועדה עשויה לפגוע בטובתו, ניתן להגביל אותה.  
 
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* ילד '''עד גיל 12''' שהתקבלה החלטה על זימונו לוועדה לתכנון טיפול והערכה לאחר שנערכה פגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל ולאחר התייעצות עם הורה הילד ויו"ר הוועדה.  
+
* ילד '''עד גיל 12''' שהתקבלה החלטה על זימונו לוועדה לאחר שנערכה [[הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה| פגישת הכנה]] עם העובד הסוציאלי המטפל ו'''לאחר התייעצות עם ההורה ועם יו"ר הוועדה'''.  
* כל ילד '''מעל גיל 12''' שעניינו נדון בוועדה לתכנון טיפול והערכה, אלא אם נקבע שנוכחותו בדיון עשויה לפגוע בו.
+
* כל ילד '''מעל גיל 12''' שעניינו נדון בוועדה, אלא אם הוחלט כי נוכחותו בוועדה עשויה לפגוע בו.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* הילד יוזמן לוועדה '''בשיחה אישית''' על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לאחר ש:
 
* הילד יוזמן לוועדה '''בשיחה אישית''' על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לאחר ש:
 
** העובד הסוציאלי יוודא כי השתתפות הילד בוועדה תשרת את טובתו וכי הילד מעוניין להשתתף.
 
** העובד הסוציאלי יוודא כי השתתפות הילד בוועדה תשרת את טובתו וכי הילד מעוניין להשתתף.
** הורה הילד אישר את השתתפותו בדיון והזימון נעשה בתיאום עם ההורה.  
+
** ההורה הביולוגי של הילד אישר את השתתפותו בדיון והזימון נעשה בתיאום עם ההורה הביולוגי.
* במקרה שלילד מונה אפוטרופוס לדין, יש לשמוע את עמדתו לגבי השתתפות הילד בדיון.
+
** לפני הוועדה, על העובד הסוציאלי לקיים  [[הכנת ילד לקראת דיון בועדה לתכנון טיפול והערכה|פגישת הכנה עם הילד]].  
 +
* במקרה שלילד מונה [[אפוטרופוס]], יש לשמוע את עמדתו לגבי השתתפות הילד בדיון בוועדה.
  
==שותפות והשתתפות הילד בדיון==  
+
==השתתפות הילד בדיון==  
 
* זכותו של הילד להשמיע את עמדתו או רצונותיו בדיון בוועדה באופן ובדרך המתאימים לגילו ולמצבו.  
 
* זכותו של הילד להשמיע את עמדתו או רצונותיו בדיון בוועדה באופן ובדרך המתאימים לגילו ולמצבו.  
 
* ילד (מעל גיל 12) שלא ירצה להשתתף בוועדה, רשאי להעלות על הכתב את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו והם יועברו על-ידי העובד הסוציאלי לוועדה.  
 
* ילד (מעל גיל 12) שלא ירצה להשתתף בוועדה, רשאי להעלות על הכתב את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו והם יועברו על-ידי העובד הסוציאלי לוועדה.  
 
* במקרה שהילד לא השתתף בוועדה (מכל סיבה שהיא), אנשי המקצוע ששמעו את הילד, יציגו את עמדתו ורצונו, '''בדיוק''' כמו שהילד הציג אותם.  
 
* במקרה שהילד לא השתתף בוועדה (מכל סיבה שהיא), אנשי המקצוע ששמעו את הילד, יציגו את עמדתו ורצונו, '''בדיוק''' כמו שהילד הציג אותם.  
 
* במהלך הדיון, ככל הנדרש, יש למסור מידע והסברים לילד בשפה ובצורה המובנת לו.  
 
* במהלך הדיון, ככל הנדרש, יש למסור מידע והסברים לילד בשפה ובצורה המובנת לו.  
* לפני כל קבלת הסכמה מצד הילד (מעל גיל 12) לתוכנית טיפול או פעולה כלשהי, יש לוודא כי הוא קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.  
+
* לפני כל קבלת הסכמה מצד הילד (מעל גיל 12) לתכנית טיפול או ביצוע פעולה כלשהי, יש לוודא כי הילד קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.  
 
* עמדת הילד, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.  
 
* עמדת הילד, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.  
 
   
 
   
שורה 48: שורה 51:
 
* שמיעת עמדתו ורצונו של הילד בדיון נועדה להתרשמות כללית ולא למטרת איסוף מידע או אימות מידע.  
 
* שמיעת עמדתו ורצונו של הילד בדיון נועדה להתרשמות כללית ולא למטרת איסוף מידע או אימות מידע.  
 
* אין להפנות לילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה.  
 
* אין להפנות לילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה.  
*במקרה שילד (מעל גיל 12) בחר להשתתף בדיון, אבל ההורה, אנשי המקצוע או האפוטרופוס לדין חושבים שהשתתפותו בדיון (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בטובתו, תיערך התייעצות עם יו"ר הוועדה וההחלטה שתתקבל תנומק ותתועד.  
+
*במקרה שילד (מעל גיל 12) בחר להשתתף בדיון, אבל ההורה הביולוגי, אנשי המקצוע או ה[[אפוטרופוס]] (במקרה שישנו), חושבים שהשתתפותו בדיון (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בטובתו, תיערך התייעצות עם יו"ר הוועדה וההחלטה שתתקבל תנומק ותתועד בכתב.  
* גם להורה וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.  
+
* גם להורה הביולוגי וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות [[ערר על הוועדה לתכנון טיפול והערכה|להגיש ערר]] לוועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
<!--== פסקי דין ==
 +
 
  
<!--== פסקי דין ==
 
 
== ארגוני סיוע ==-->
 
== ארגוני סיוע ==-->
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
* [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]]
 
* [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]]
שורה 60: שורה 64:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016]
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf תקנון עבודה סוציאלית- ועדת תכנון טיפול והערכה]
+
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf הוראה 8.9 לתע"ס]- ועדת תכנון טיפול והערכה-תפקידה ודרכי עבודתה.
 +
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
*[http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/AboutFoster.aspx אודות אומנה] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
+
*[https://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/Pages/TreatmentProgramDesign.aspx תכנון תכנית טיפול לילדים ונוער בסיכון] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 +
*[https://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/Pages/SearchDeparments.aspx חיפוש כתובות וטלפונים של מחלקות לשירותים חברתיים] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 +
*[https://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/AboutFoster.aspx אודות אומנה] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  
 
<!--== תודות ==-->
 
<!--== תודות ==-->
  
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
שורה 80: שורה 82:
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער בסיכון]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער בסיכון]]
[[קטגוריה:משפחת אומנה]]
+
[[קטגוריה:אומנה]]

גרסה מ־02:23, 19 בפברואר 2020

הקדמה:

זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו בועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון
הילד יוזמן לוועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה שגם יפגש עם הילד לצורך הכנתו לפני הדיון בוועדה
במקרה שילד לא השתתף בוועדה, אנשי המקצוע ששמעו ונפגשו איתו, יציגו את דבריו, עמדותיו ורצונותיו
במסגרת הדיון בוועדה, אסור לשאול את הילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה


ככלל, זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בוועדה לתכנון טיפול וההערכה.

 • לרצונו, לרגשותיו, לדעותיו ולעמדה שגיבש, יינתן משקל ראוי (בהתחשב בגילו ובמצבו) בדיון בוועדה ובתכנית הטיפול.

מי זכאי?

 • ילד עד גיל 12 שהתקבלה החלטה על זימונו לוועדה לאחר שנערכה פגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל ולאחר התייעצות עם ההורה ועם יו"ר הוועדה.
 • כל ילד מעל גיל 12 שעניינו נדון בוועדה, אלא אם הוחלט כי נוכחותו בוועדה עשויה לפגוע בו.

תהליך מימוש הזכות

 • הילד יוזמן לוועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה לאחר ש:
  • העובד הסוציאלי יוודא כי השתתפות הילד בוועדה תשרת את טובתו וכי הילד מעוניין להשתתף.
  • ההורה הביולוגי של הילד אישר את השתתפותו בדיון והזימון נעשה בתיאום עם ההורה הביולוגי.
  • לפני הוועדה, על העובד הסוציאלי לקיים פגישת הכנה עם הילד.
 • במקרה שלילד מונה אפוטרופוס, יש לשמוע את עמדתו לגבי השתתפות הילד בדיון בוועדה.

השתתפות הילד בדיון

 • זכותו של הילד להשמיע את עמדתו או רצונותיו בדיון בוועדה באופן ובדרך המתאימים לגילו ולמצבו.
 • ילד (מעל גיל 12) שלא ירצה להשתתף בוועדה, רשאי להעלות על הכתב את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו והם יועברו על-ידי העובד הסוציאלי לוועדה.
 • במקרה שהילד לא השתתף בוועדה (מכל סיבה שהיא), אנשי המקצוע ששמעו את הילד, יציגו את עמדתו ורצונו, בדיוק כמו שהילד הציג אותם.
 • במהלך הדיון, ככל הנדרש, יש למסור מידע והסברים לילד בשפה ובצורה המובנת לו.
 • לפני כל קבלת הסכמה מצד הילד (מעל גיל 12) לתכנית טיפול או ביצוע פעולה כלשהי, יש לוודא כי הילד קיבל את כל המידע הנדרש וכי הוא מבין את כל המשמעויות הנובעות מההסכמה.
 • עמדת הילד, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.

חשוב לדעת

 • שמיעת עמדתו ורצונו של הילד בדיון נועדה להתרשמות כללית ולא למטרת איסוף מידע או אימות מידע.
 • אין להפנות לילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה.
 • במקרה שילד (מעל גיל 12) בחר להשתתף בדיון, אבל ההורה הביולוגי, אנשי המקצוע או האפוטרופוס (במקרה שישנו), חושבים שהשתתפותו בדיון (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בטובתו, תיערך התייעצות עם יו"ר הוועדה וההחלטה שתתקבל תנומק ותתועד בכתב.
 • גם להורה הביולוגי וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לוועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים