הקדמה:

תלמידים חירשים וכבדי שמיעה הלומדים במסגרות החינוך המיוחד זכאים להתאמות בבחינות הבגרות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
  • תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד זכאים להתאמות בבחינות הבגרות בכדי לאפשר להם שוויון הזדמנויות בהיבחנם.
  • ההתאמות הבאות, אשר אינן משנות את מהות הבחינה, ניתנות עבור כלל מקצועות הלימוד:
    • תוספת זמן של 50%
    • הרחבת אפשרויות הבחירה (בתיאום עם המפקח במשרד החינוך המרכז את לימודי המקצוע)
    • התעלמות משגיאות כתיב
  • התאמות נוספות הניתנות על-פי מקצועות הלימוד הספציפיים:
  • תלמיד חירש או כבד שמיעה זכאי בנוסף להתאמות אישיות שייקבעו לו על-ידי הפיקוח הארצי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים