שורה 62: שורה 62:
  
 
== תוספת ניקוד בשאלונים רגילים == <!-- מוטמע בערכים "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים", "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
 
== תוספת ניקוד בשאלונים רגילים == <!-- מוטמע בערכים "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים", "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
* לתלמידים הנבחנים בשאלונים רגילים (שאינם שאלוני עולה חדש או שאלונים בעל-פה), תינתן תוספת נקודות לציון, בהתאם למפורט בטבלה:  
+
* לתלמידים הנבחנים בשאלונים רגילים (שאינם שאלוני עולה חדש או שאלונים בעל-פה) - כלומר בבחינה רגילה , חיצונית, ובכתב - תינתן תוספת נקודות לציון, בהתאם למפורט בטבלה:  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! המקצוע וסוג הציון !! תוספת ניקוד לזכאות ברמה א' !! תוספת ניקוד לזכאות ברמה ב' !! תוספת ניקוד לזכאות ברמה ג'
 
! המקצוע וסוג הציון !! תוספת ניקוד לזכאות ברמה א' !! תוספת ניקוד לזכאות ברמה ב' !! תוספת ניקוד לזכאות ברמה ג'
 
|-
 
|-
| כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית - ציון שנתי מסכם (הניתן על-ידי ביה"ס) ||  10 נקודות ||  15 נקודות ||  15 נקודות  
+
| כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית (לא כולל אנגלית) - ציון שנתי מסכם (הניתן על-ידי ביה"ס) ||  10 נקודות ||  15 נקודות ||  15 נקודות  
 
|-
 
|-
| כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית - ציון בבחינת בגרות חיצונית || 10 נקודות || 15 נקודות || 15 נקודות
+
| כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית (לא כולל אנגלית)- ציון בבחינת בגרות חיצונית || 10 נקודות || 15 נקודות || 15 נקודות
 
|-
 
|-
 
| בחינת הבגרות באנגלית (לא חל על תלמידים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית) - ציון סופי (משוקלל) ||  10 נקודות || 10 נקודות || 10 נקודות
 
| בחינת הבגרות באנגלית (לא חל על תלמידים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית) - ציון סופי (משוקלל) ||  10 נקודות || 10 נקודות || 10 נקודות

גרסה מ־15:43, 4 בנובמבר 2020

הקדמה:

החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), תלמידים שעלו לארץ ולומדים בכיתה י' ומעלה זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות, בהתאם למפורט להלן
הזכאות ללומדים בכיתה י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016) ולאוכלוסיות תלמידים נוספות היא בהתאם לכללים קודמים שנקבעו בנושא זה (ראו פרטים בהמשך)


משרד החינוך קבע כללי היבחנות ייחודיים בבחינות הבגרות עבור תלמידים שהם עולים, במטרה לסייע בקליטתם בארץ ומתוך רצון להתחשב בצורכיהם ובקשייהם הלימודיים.

מי זכאי?

 • מי שמשנת הלימודים התשע"ה (2015) ואילך הם תלמידי כיתה י' ומעלה (מלבד האוכלוסיות המפורטות בהמשך), והם אחד מאלה:
  • תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל.
  • תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל.
 • תלמידים שעלו מאתיופיה יהיו זכאים להקלות למשך 12 שנים, או עד גיל 25 (לפי המאוחר מביניהם).
 • תלמידים שעלו משאר המדינות יהיו זכאים להקלות למשך 10 שנים, או עד גיל 23 (לפי המאוחר מביניהם).

זכאות על-פי כללים קודמים

רמות הזכאות

 • ההתאמות בבחינות הבגרות נקבעות בהתאם ל- 3 רמות:
  • רמה א': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד באחת מהכיתות א'-ג.
  • רמה ב': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד באחת מהכיתות ד'-ח'.
  • רמה ג': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד באחת מהכיתות ט'-י"ב.

התאמות הניתנות בכל רמות הזכאות

 • ההתאמות הבאות ניתנות לתלמידים בכל 3 הרמות שצויינו לעיל:
  • היבחנות בשאלון לעולה החדש בשפה העברית בכתב במקצועות החובה הבאים: הבנה, הבעה ולשון (כללי, דתי, עצמאי), ספרות (כללי, דתי, עצמאי), אזרחות (כללי, דתי, עצמאי), תנ"ך (כללי, דתי, עצמאי), היסטוריה (כללי, דתי, עצמאי), תושב"ע (דתי), תלמוד, מחשבת ישראל (דתי) ויהדות.
  • תוספת זמן של 25% לכל הבחינות בכתב.
  • התעלמות משגיאות כתיב בהיבחנות בשפה העברית, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון.
  • הקראת שאלון הבחינה בעברית לכל הבחינות בכתב בעברית (לא תהיה הקראת שאלון בשאלון דו-לשוני).
  • שימוש במילון (גם אלקטרוני) עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית בהיבחנות בכתב, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון.
  • שימוש במילון אלקטרוני אנגלית-שפת-אם או שפת-אם-אנגלית בבחינות בכתב באנגלית. לנבחנים באנגלית ברמה של 3 ו-4 יח"ל תינתן ההתאמה של התעלמות משגיאות כתיב. לתלמידים ברמת 3, 4, ו-5 יח"ל תתאפשר הקראת שאלון הבחינה.
  • שימוש בספר תנ"ך מלא ומתורגם לשפות שונות ללא פירושים בבחינת הבגרות בתנ"ך, לנבחנים בשאלון רגיל ובשאלון לעולה.

התאמות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון)

 • בבחינת הבגרות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) אין מבחן דו-לשוני, אין הקראה, אין הכתבה ואין מבחן בעל פה.
 • התאמות לרמה ב':
  • זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם או עברית-עברית והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. ההתאמות ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים.
  • שאלון חדש במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) לעולים חדשים ברמה ב' שעלו מאתיופיה בלבד.
 • התאמות לרמה ג':
  • זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם או עברית-עברית והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. התאמות אלה ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים.
  • שאלון חדש במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) לעולים חדשים.

תוספת ניקוד בשאלונים רגילים

 • לתלמידים הנבחנים בשאלונים רגילים (שאינם שאלוני עולה חדש או שאלונים בעל-פה) - כלומר בבחינה רגילה , חיצונית, ובכתב - תינתן תוספת נקודות לציון, בהתאם למפורט בטבלה:
המקצוע וסוג הציון תוספת ניקוד לזכאות ברמה א' תוספת ניקוד לזכאות ברמה ב' תוספת ניקוד לזכאות ברמה ג'
כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית (לא כולל אנגלית) - ציון שנתי מסכם (הניתן על-ידי ביה"ס) 10 נקודות 15 נקודות 15 נקודות
כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית (לא כולל אנגלית)- ציון בבחינת בגרות חיצונית 10 נקודות 15 נקודות 15 נקודות
בחינת הבגרות באנגלית (לא חל על תלמידים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית) - ציון סופי (משוקלל) 10 נקודות 10 נקודות 10 נקודות
 • לתלמידים שיוערכו בהערכה חלופית במקצועות החובה והבחירה, בהתאם לחוזר מנכ"ל עד/7(ד), בית הספר יקבע את הציון הבית-ספרי המדווח כמו לכלל התלמידים, ולא יוסיף להם ניקוד.

בחינות דו לשוניות

 • ברמות ב' ו-ג' ישנה זכאות להיבחן בכתב בבחינות דו-לשוניות (כאשר טופס הבחינה כתוב הן בשפת-האם והן בעברית), במקצועות הבאים:
  • מקצועות חובה: תנ"ך, ספרות, אזרחות, היסטוריה, תושב"ע (בבחינות לעולה), מתמטיקה (במבחן רגיל).
  • מקצועות בחירה (במבחנים רגילים): כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומחשבים, מדע וטכנולוגיה לכול ומדעי החברה – סוציולוגיה, פסיכולוגיה ושיטות מחקר.
 • הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו לשפות הבאות בלבד:
  • רוסית
  • אמהרית
  • אנגלית
  • צרפתית
  • ספרדית
 • ב-5 שפות אלה תינתן אפשרות למענה בשפת-האם או בעברית הן במועד הקיץ והן במועד החורף. במועד החורף יתקיימו בחינות דו-לשוניות רק במקצועות החובה.
 • במקצועות שקיים בהם דף מילון מונחים מקצועיים דו-לשוניים בשפות אלה, הוא יסופק לנבחנים.
 • נבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון, או לשימוש במילון.

היבחנות בעל-פה בעברית

 • ברמה ג' ישנה זכאות להיבחן בעל-פה בשפה העברית בכל המקצועות בשאלונים רגילים ובשאלונים לעולה, מלבד מקצועות העברית: הבנה, הבעה ולשון, ושפות. יש מקצועות שבהם לא ניתן להיבחן בעל-פה בשל מהותו של המקצוע (למשל בפיזיקה).
 • הנבחנים בעל-פה אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון ולשימוש במילון.

תלמידים עם לקויות למידה

 • תלמידים שאובחנו עם לקויות למידה זכאים להתאמות אלה בנוסף להתאמות הניתנות בגין לקויות הלמידה.
 • התאמות בגין לקויות למידה יינתנו גם בבחינות רגילות וגם בבחינות לעולים.
 • אם ההתאמות כוללות תוספת ניקוד, היא תינתן רק פעם אחת, בגין אחת מהזכאויות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להקלות אמורה להינתן לתלמידים באופן אוטומטי.
 • לבירורים בנושא, או לתלונה במקרה שהמוסד החינוכי מסרב לאפשר לתלמיד להיבחן עם הקלות, ניתן לפנות אל:

אגף הבחינות במשרד החינוך

 • כתובת: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים
 • טלפון: 02-5602489/585
 • פקס: 02-5602129
 • דוא"ל: shulale@education.gov.il

האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

 • כתובת: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 91911
 • פקס: 02-5602390
 • מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25
 • קו פתוח לתלמידים: 1-800-222-003
 • דוא"ל לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
 • דוא"ל להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים