(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(47 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), תלמידים שעלו לארץ ולומדים בכיתה י' ומעלה זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות, בהתאם למפורט להלן
 
| מידע = החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), תלמידים שעלו לארץ ולומדים בכיתה י' ומעלה זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות, בהתאם למפורט להלן
| ממשל = למידע נוסף, ראו [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HoraotKeva/K-2014-2-1-4-3-37.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ה/2(א) מיום 07.10.2014]
 
 
| חשוב = הזכאות ללומדים בכיתה י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016) ולאוכלוסיות תלמידים נוספות היא בהתאם לכללים קודמים שנקבעו בנושא זה (ראו פרטים [[#זכאות על-פי כללים קודמים|בהמשך]])
 
| חשוב = הזכאות ללומדים בכיתה י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016) ולאוכלוסיות תלמידים נוספות היא בהתאם לכללים קודמים שנקבעו בנושא זה (ראו פרטים [[#זכאות על-פי כללים קודמים|בהמשך]])
 +
| ממשל = למידע נוסף ראו [http://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=83&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F9&UTM_CAMPAIGN=MNK חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעח/5 מיום 01.01.2018]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 20: שורה 20:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
משרד החינוך קבע כללי היבחנות ייחודיים בבחינות הבגרות עבור תלמידים שהם עולים, במטרה לסייע בקליטתם בארץ ומתוך רצון להתחשב בצרכיהם ובקשייהם הלימודיים.
+
משרד החינוך קבע כללי היבחנות ייחודיים בבחינות הבגרות עבור תלמידים שהם עולים, במטרה לסייע בקליטתם בארץ ומתוך רצון להתחשב בצורכיהם ובקשייהם הלימודיים.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
שורה 28: שורה 28:
 
* תלמידים שעלו מאתיופיה יהיו זכאים להקלות למשך 12 שנים, או עד גיל 25 (לפי המאוחר מביניהם).
 
* תלמידים שעלו מאתיופיה יהיו זכאים להקלות למשך 12 שנים, או עד גיל 25 (לפי המאוחר מביניהם).
 
* תלמידים שעלו משאר המדינות יהיו זכאים להקלות למשך 10 שנים, או עד גיל 23 (לפי המאוחר מביניהם).
 
* תלמידים שעלו משאר המדינות יהיו זכאים להקלות למשך 10 שנים, או עד גיל 23 (לפי המאוחר מביניהם).
 +
* תנאי ההיבחנות של נבחנים אקסטרניים (נבחנים במבחנים חיצוניים) זהים לאלו של הנבחנים במבחנים אינטרניים.
  
 
=== זכאות על-פי כללים קודמים === <!-- יש לכאן הפנייה מהדגש והסעיף הקודם-->
 
=== זכאות על-פי כללים קודמים === <!-- יש לכאן הפנייה מהדגש והסעיף הקודם-->
שורה 37: שורה 38:
  
 
== רמות הזכאות == <!-- מוטמע בערך "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
 
== רמות הזכאות == <!-- מוטמע בערך "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
* ההתאמות בבחינות הבגרות נקבעות בהתאם ל- 3 רמות:
+
{{הטמעת כותרת|התאמות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים#רמות הזכאות}}
**'''רמה א'''': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד '''באחת מהכיתות א'-ג'''.
 
**'''רמה ב'''': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד '''באחת מהכיתות ד'-ח''''.
 
** '''רמה ג'''': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד '''באחת מהכיתות ט'-י"ב'''.
 
  
==התאמות הניתנות בכל רמות הזכאות== <!-- מוטמע בערכים "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים", "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
+
==התאמות הניתנות בכל רמות הזכאות== <!-- מוטמע בערך "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
 
* ההתאמות הבאות ניתנות לתלמידים בכל 3 הרמות שצויינו לעיל:
 
* ההתאמות הבאות ניתנות לתלמידים בכל 3 הרמות שצויינו לעיל:
**'''היבחנות בשאלון לעולה החדש בשפה העברית בכתב''' במקצועות החובה הבאים: עברית, ספרות, אזרחות, תנ"ך, היסטוריה, תושב"ע, מחשבת ישראל (דתי), יהדות (דתי ועצמאי).   
+
**'''היבחנות בשאלון לעולה החדש בשפה העברית בכתב''' במקצועות החובה הבאים: הבנה, הבעה ולשון (כללי, דתי, עצמאי), ספרות (כללי, דתי, עצמאי), אזרחות (כללי, דתי, עצמאי), תנ"ך (כללי, דתי, עצמאי), היסטוריה (כללי, דתי, עצמאי), תושב"ע (דתי), תלמוד, מחשבת ישראל (דתי) ויהדות.   
 
** '''תוספת זמן של 25%''' לכל הבחינות בכתב.
 
** '''תוספת זמן של 25%''' לכל הבחינות בכתב.
**'''התעלמות משגיאות כתיב''' בהיבחנות בשפה העברית.
+
**'''התעלמות משגיאות כתיב''' בהיבחנות בשפה העברית, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון.
 
** '''הקראת שאלון הבחינה בעברית''' לכל הבחינות בכתב בעברית (לא תהיה הקראת שאלון בשאלון דו-לשוני).
 
** '''הקראת שאלון הבחינה בעברית''' לכל הבחינות בכתב בעברית (לא תהיה הקראת שאלון בשאלון דו-לשוני).
** '''שימוש במילון (גם אלקטרוני) עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית''' בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית בהיבחנות בכתב, למעט לשון והבעה.
+
** '''שימוש במילון (גם אלקטרוני) עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית''' בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית בהיבחנות בכתב, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון.
** '''שימוש במילון (לא אלקטרוני) אנגלית-שפת-אם, שפת-אם-אנגלית''' בבחינות בכתב באנגלית.
+
** '''שימוש במילון אלקטרוני אנגלית-שפת-אם או שפת-אם-אנגלית''' בבחינות בכתב באנגלית. לנבחנים באנגלית ברמה של 3 ו-4 יח"ל תינתן ההתאמה של התעלמות משגיאות כתיב. לתלמידים ברמת 3, 4, ו-5 יח"ל תתאפשר הקראת שאלון הבחינה.
**'''שימוש בספר תנ"ך מלא ומתורגם לשפות שונות''' בבחינת הבגרות בתנ"ך, לנבחנים בשאלון רגיל ובשאלון לעולה.
+
**'''שימוש בספר תנ"ך מלא ומתורגם לשפות שונות ללא פירושים''' בבחינת הבגרות בתנ"ך, לנבחנים בשאלון רגיל ובשאלון לעולה.
  
 
===התאמות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון)===
 
===התאמות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון)===
* בבחינת הבגרות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) אין מבחן דו-לשוני, אין הקראה ואין מבחן בעל פה.
+
* בבחינת הבגרות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) אין מבחן דו-לשוני, אין הקראה, אין הכתבה ואין מבחן בעל פה.
* התאמות לרמה ב': זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. ההתאמות ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים.
+
* '''התאמות לרמה ב'''':  
* התאמות לרמה ג': זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. התאמות אלה ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים. בנוסף, תינתן תוספת של 10 נקודות לציון השנתי ולציון בחינת הבגרות בשאלוני עולים בלבד.
+
** זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם או עברית-עברית והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. ההתאמות ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים.
 +
** שאלון חדש במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) לעולים חדשים ברמה ב' שעלו '''מאתיופיה''' בלבד.
 +
* '''התאמות לרמה ג'''':  
 +
** זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם או עברית-עברית והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. התאמות אלה ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים.
 +
** שאלון חדש במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) לעולים חדשים.
  
== תוספת ניקוד בשאלונים רגילים == <!-- מוטמע בערכים "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים", "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
+
== תוספת ניקוד בשאלונים רגילים ==  
* לתלמידים הנבחנים בשאלונים רגילים (שאינם שאלוני עולה חדש או שאלונים בעל-פה), תינתן תוספת נקודות לציון, בהתאם למפורט בטבלה:
+
{{הטמעת כותרת|הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים#תוספת ניקוד בשאלונים רגילים}}
{| class="wikitable"
 
|-
 
! המקצוע וסוג הציון !! תוספת ניקוד לזכאות ברמה א' !! תוספת ניקוד לזכאות ברמה ב' !! תוספת ניקוד לזכאות ברמה ג'
 
|-
 
| כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית - ציון שנתי מסכם (הניתן על-ידי ביה"ס) ||  10 נקודות ||  15 נקודות ||  15 נקודות
 
|-
 
| כל מקצוע שההיבחנות בו בכתב ובשפה העברית - ציון בבחינת בגרות חיצונית || 10 נקודות || 15 נקודות || 15 נקודות
 
|-
 
| בחינת הבגרות באנגלית (לא חל על תלמידים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית) ||  10 נקודות || 10 נקודות || 10 נקודות
 
|}
 
* לתלמידים שיוערכו בהערכה חלופית במקצועות החובה והבחירה, בהתאם  ל[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm חוזר מנכ"ל עד/7(ד)], בית הספר יקבע את הציון הבית-ספרי המדווח כמו לכלל התלמידים, ולא יוסיף להם ניקוד.
 
  
== בחינות דו לשוניות == <!-- מוטמע בערכים "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים", "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
+
== בחינות דו לשוניות ==
 
*'''ברמות ב' ו-ג'''' ישנה זכאות להיבחן בכתב בבחינות דו-לשוניות (כאשר טופס הבחינה כתוב הן בשפת-האם והן בעברית), במקצועות הבאים:
 
*'''ברמות ב' ו-ג'''' ישנה זכאות להיבחן בכתב בבחינות דו-לשוניות (כאשר טופס הבחינה כתוב הן בשפת-האם והן בעברית), במקצועות הבאים:
** '''מקצועות חובה''': תנ"ך, ספרות, אזרחות, היסטוריה, יהדות (בבחינות לעולה), מתמטיקה (במבחן רגיל).
+
** '''מקצועות חובה''': תנ"ך, ספרות, אזרחות, היסטוריה, תושב"ע (בבחינות לעולה), מתמטיקה (במבחן רגיל).
 
** '''מקצועות בחירה''' (במבחנים רגילים): כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומחשבים, מדע וטכנולוגיה לכול ומדעי החברה – סוציולוגיה, פסיכולוגיה ושיטות מחקר.
 
** '''מקצועות בחירה''' (במבחנים רגילים): כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומחשבים, מדע וטכנולוגיה לכול ומדעי החברה – סוציולוגיה, פסיכולוגיה ושיטות מחקר.
* הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו לשפות הבאות בלבד:  
+
* הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו לשפות הבאות בלבד:
 
** רוסית
 
** רוסית
 
** אמהרית
 
** אמהרית
שורה 81: שורה 72:
 
** צרפתית  
 
** צרפתית  
 
** ספרדית
 
** ספרדית
* ב-5 שפות אלה תינתן אפשרות למענה בשפת-האם או בעברית הן במועד הקיץ והן במועד החורף.
+
* '''תרגום השאלונים לשפות השונות ייעשה בתנאי שיהיה מספר מינימלי של תלמידים דוברי השפה''', בהתאם להחלטת משרד החינוך. רשימה של שאלוני בגרות עולים המתורגמים לשפות בכל מועד מופיעה ב[https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Educationalintegration/Pages/Bagrut.aspx אתר האגף לקליטת תלמידים עולים  במשרד החינוך].
 +
* ככלל, ב-5 השפות אליהן מתורגמים השאלונים תינתן אפשרות למענה בשפת-האם או בעברית. עם זאת, האפשרות למענה באחת מן השפות מותנית במספר המעריכים העומדים בקריטריונים שנקבעו. רשימה של השאלונים עם אפשרות למענה בשפת אם בכל מועד מופיעה ב[https://edu.gov.il/minhalpedagogy/olim/Educationalintegration/Pages/Bagrut.aspx אתר האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך].
 
* במקצועות שקיים בהם דף מילון מונחים מקצועיים דו-לשוניים בשפות אלה, הוא יסופק לנבחנים.
 
* במקצועות שקיים בהם דף מילון מונחים מקצועיים דו-לשוניים בשפות אלה, הוא יסופק לנבחנים.
 
* '''נבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון, או לשימוש במילון.'''
 
* '''נבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון, או לשימוש במילון.'''
  
==היבחנות בעל-פה בעברית == <!-- מוטמע בערכים "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים", "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
+
==היבחנות בעל-פה בעברית ==
*'''ברמה ג'''' ישנה זכאות להיבחן בעל-פה בשפה העברית בכל המקצועות מלבד מתמטיקה, אנגלית, לשון והבעה.
+
*'''ברמה ג'''' ישנה זכאות להיבחן בעל-פה בשפה העברית בכל המקצועות בשאלונים רגילים ובשאלונים לעולה, מלבד מקצועות העברית: הבנה, הבעה ולשון, ושפות. יש מקצועות שבהם לא ניתן להיבחן בעל-פה בשל מהותו של המקצוע (למשל בפיזיקה).
* הנבחנים בעל-פה זכאים להקראת שאלון ולשימוש במילון.
+
*'''הנבחנים בעל-פה אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון ולשימוש במילון'''.
*'''מי שייבחנו בעל-פה לא יהיו זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה'''.
 
  
== תלמידים עם לקויות למידה == <!-- מוטמע בערכים "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים", "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
+
== תלמידים עם לקויות למידה ==  
* תלמידים שאובחנו עם לקויות למידה זכאים להתאמות אלה בנוסף ל[[התאמות לבעלי לקויות למידה בבחינות הבגרות|התאמות הניתנות בגין לקויות הלמידה]].
+
{{הטמעת כותרת|התאמות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים#תלמידים עם לקויות למידה}}
* התאמות בגין לקויות למידה יינתנו גם בבחינות רגילות וגם בבחינות לעולים.
 
* אם ההתאמות כוללות תוספת ניקוד, היא תינתן רק פעם אחת, בגין אחת מהזכאויות.
 
  
== תהליך מימוש הזכות == <!-- מוטמע בערכים "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים", "הקלות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים" -->
+
== תהליך מימוש הזכות ==  
 
* הזכאות להקלות אמורה להינתן לתלמידים באופן אוטומטי.
 
* הזכאות להקלות אמורה להינתן לתלמידים באופן אוטומטי.
 
* לבירורים בנושא, או לתלונה במקרה שהמוסד החינוכי מסרב לאפשר לתלמיד להיבחן עם הקלות, ניתן לפנות אל:
 
* לבירורים בנושא, או לתלונה במקרה שהמוסד החינוכי מסרב לאפשר לתלמיד להיבחן עם הקלות, ניתן לפנות אל:
=== אגף הבחינות במשרד החינוך ===
+
=== אגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך ===
* כתובת: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים
+
* טלפון: {{טלפון|073-3931543}}, בימים א'-ה' בין השעות 14:00-10:00
* טלפון: 02-5602489/585
+
* פקס: {{פקס|073-3931547}}
* פקס: 02-5602129
+
* דוא"ל: {{דואל|agafklitato@education.gov.il}}
* דוא"ל: shulale@education.gov.il
+
 
 
=== האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך ===
 
=== האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך ===
* כתובת: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 91911
+
* מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: {{טלפון|1-800-25-00-25}}
* פקס: 02-5602390
+
* פקס: {{פקס|073-3931601}}
* מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25
+
* דוא"ל לפניות ובקשות למידע: {{דואל|info@education.gov.il}}
* קו פתוח לתלמידים: 1-800-222-003
+
* דוא"ל להגשת תלונות: {{דואל|tluna@education.gov.il}}
* דוא"ל לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
+
* [https://retro.education.gov.il/tluna.html טופס מקוון להגשת פנייה או תלונה אל האגף לפניות ותלונות הציבור]
* דוא"ל להגשת תלונות: tluna@education.gov.il
+
* כתובת: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 9100201
  
== פסקי דין ==
+
== גורמים מסייעים ==
* [[חינוך/פסקי דין|רשימת פסקי דין בתחום החינוך]]
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
== ארגוני סיוע ==
+
=== ארגוני סיוע ===
 
* [[חינוך/ארגוני סיוע|רשימת ארגוני סיוע בתחום החינוך]]
 
* [[חינוך/ארגוני סיוע|רשימת ארגוני סיוע בתחום החינוך]]
== גורמי ממשל ==
+
=== גורמי ממשל ===
 
* [[משרד החינוך]] - [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/AlHaagaf/MeydaAlHaagaf.htm אגף הבחינות]
 
* [[משרד החינוך]] - [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/AlHaagaf/MeydaAlHaagaf.htm אגף הבחינות]
 
* [[משרד העלייה והקליטה]]
 
* [[משרד העלייה והקליטה]]
  
== חקיקה ונהלים ==
 
*[http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HoraotKeva/K-2014-2-1-4-3-37.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ה/2(א) מיום 07.10.2014]  - זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== מקורות ==
 
-->
 
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
==endarticle==
+
=== פסקי דין ===
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
* [[חינוך/פסקי דין|רשימת פסקי דין בתחום החינוך]]
 +
 
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 +
*[http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעח/5(א) מיום 01.01.2018]  - זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות.
 +
 
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:חינוך]]
+
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = חינוך
 +
}}
 
[[קטגוריה:עולים]]
 
[[קטגוריה:עולים]]
 
[[קטגוריה:בית ספר]]
 
[[קטגוריה:בית ספר]]
 
[[קטגוריה:בחינות בגרות]]
 
[[קטגוריה:בחינות בגרות]]
 
[[קטגוריה:תלמידים]]
 
[[קטגוריה:תלמידים]]
 +
[[קטגוריה:פרסום לנוער]]

גרסה אחרונה מ־12:51, 13 ביולי 2022

הקדמה:

החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), תלמידים שעלו לארץ ולומדים בכיתה י' ומעלה זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות, בהתאם למפורט להלן
הזכאות ללומדים בכיתה י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016) ולאוכלוסיות תלמידים נוספות היא בהתאם לכללים קודמים שנקבעו בנושא זה (ראו פרטים בהמשך)


משרד החינוך קבע כללי היבחנות ייחודיים בבחינות הבגרות עבור תלמידים שהם עולים, במטרה לסייע בקליטתם בארץ ומתוך רצון להתחשב בצורכיהם ובקשייהם הלימודיים.

מי זכאי?

 • מי שמשנת הלימודים התשע"ה (2015) ואילך הם תלמידי כיתה י' ומעלה (מלבד האוכלוסיות המפורטות בהמשך), והם אחד מאלה:
  • תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל.
  • תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל.
 • תלמידים שעלו מאתיופיה יהיו זכאים להקלות למשך 12 שנים, או עד גיל 25 (לפי המאוחר מביניהם).
 • תלמידים שעלו משאר המדינות יהיו זכאים להקלות למשך 10 שנים, או עד גיל 23 (לפי המאוחר מביניהם).
 • תנאי ההיבחנות של נבחנים אקסטרניים (נבחנים במבחנים חיצוניים) זהים לאלו של הנבחנים במבחנים אינטרניים.

זכאות על-פי כללים קודמים

רמות הזכאות

 • ההתאמות בבחינות הבגרות נקבעות בהתאם ל- 3 רמות:
  • רמה א': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד באחת מהכיתות א'-ג.
  • רמה ב': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד באחת מהכיתות ד'-ח'.
  • רמה ג': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד באחת מהכיתות ט'-י"ב.

התאמות הניתנות בכל רמות הזכאות

 • ההתאמות הבאות ניתנות לתלמידים בכל 3 הרמות שצויינו לעיל:
  • היבחנות בשאלון לעולה החדש בשפה העברית בכתב במקצועות החובה הבאים: הבנה, הבעה ולשון (כללי, דתי, עצמאי), ספרות (כללי, דתי, עצמאי), אזרחות (כללי, דתי, עצמאי), תנ"ך (כללי, דתי, עצמאי), היסטוריה (כללי, דתי, עצמאי), תושב"ע (דתי), תלמוד, מחשבת ישראל (דתי) ויהדות.
  • תוספת זמן של 25% לכל הבחינות בכתב.
  • התעלמות משגיאות כתיב בהיבחנות בשפה העברית, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון.
  • הקראת שאלון הבחינה בעברית לכל הבחינות בכתב בעברית (לא תהיה הקראת שאלון בשאלון דו-לשוני).
  • שימוש במילון (גם אלקטרוני) עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית בהיבחנות בכתב, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון.
  • שימוש במילון אלקטרוני אנגלית-שפת-אם או שפת-אם-אנגלית בבחינות בכתב באנגלית. לנבחנים באנגלית ברמה של 3 ו-4 יח"ל תינתן ההתאמה של התעלמות משגיאות כתיב. לתלמידים ברמת 3, 4, ו-5 יח"ל תתאפשר הקראת שאלון הבחינה.
  • שימוש בספר תנ"ך מלא ומתורגם לשפות שונות ללא פירושים בבחינת הבגרות בתנ"ך, לנבחנים בשאלון רגיל ובשאלון לעולה.

התאמות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון)

 • בבחינת הבגרות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) אין מבחן דו-לשוני, אין הקראה, אין הכתבה ואין מבחן בעל פה.
 • התאמות לרמה ב':
  • זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם או עברית-עברית והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. ההתאמות ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים.
  • שאלון חדש במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) לעולים חדשים ברמה ב' שעלו מאתיופיה בלבד.
 • התאמות לרמה ג':
  • זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם או עברית-עברית והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. התאמות אלה ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים.
  • שאלון חדש במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) לעולים חדשים.

תוספת ניקוד בשאלונים רגילים

 • לתלמידים הנבחנים בשאלונים רגילים - כלומר בבחינה רגילה , חיצונית ובכתב - תינתן תוספת נקודות לציון, כפי שמפורט בהמשך.
 • לא תינתן תוספת ניקוד לתלמידים שנבחנים בבחינה פנימית, בשאלוני עולה חדש, בשאלונים דו-לשוניים או בשאלונים בעל-פה.
 • לתלמידים שיוערכו בהערכה חלופית במקצועות החובה והבחירה, בהתאם לחוזר מנכ"ל עד/7(ד), בית הספר יקבע את הציון הבית-ספרי המדווח כמו לכלל התלמידים, ולא יוסיף להם ניקוד.
שימו לב
תוספת הניקוד ניתנת רק אם התלמיד נבחן בבחינה חיצונית
אם התלמיד נבחן במקצוע מסויים בבחינה פנימית, ולא בבחינה חיצונית, הוא לא יהיה זכאי לקבל תוספת נקודות לציון.

תוספת ניקוד לציון השנתי שניתן על-ידי בית הספר

 • תוספת ניקוד לציון השנתי (הפנימי), המדווח על-ידי בית הספר למשרד החינוך, תינתן לתלמיד שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. במהלך ההערכה לקראת בחינת הבגרות התלמיד למד ונבחן בבחינות בשאלון הרגיל.
  2. התלמיד נבחן בבחינת הבגרות החיצונית - בשאלון רגיל, בכתב ובשפה העברית.
 • תוספת הנקודות ניתנת בכל המקצועות, כולל מתמטיקה ומקצועות מדעיים (לא כולל אנגלית).
 • תוספת הנקודות תינתן בהתאם לרמת הזכאות:
  • זכאות ברמה א': 10 נקודות.
  • זכאות ברמה ב' ו-ג': 15 נקודות.
 • תוספת הנקודות ניתנת על-ידי בית הספר. הציון השנתי המדווח למשרד החינוך כולל את תוספת הנקודות, ומשרד החינוך אינו מוסיף נקודות לציון השנתי.

תוספת ניקוד לציון בבחינת הבגרות - על-ידי משרד החינוך

 • תוספת ניקוד לציון בבחינת הבגרות תינתן לתלמיד שנבחן בבחינת הבגרות החיצונית - בשאלון רגיל, בכתב ובשפה העברית.
 • תוספת הנקודות ניתנת בכל המקצועות שנבחנים בהם בבחינה חיצונית, כולל מתמטיקה ומקצועות מדעיים (לא כולל אנגלית).
 • תוספת הנקודות תינתן בהתאם לרמת הזכאות:
  • זכאות ברמה א': 10 נקודות.
  • זכאות ברמה ב' ו-ג': 15 נקודות.
 • תוספת הנקודות ניתנת באופן אוטומטי לציון בבחינת הבגרות, על-ידי משרד החינוך.

תוספת ניקוד לציון בבחינת הבגרות באנגלית

 • תוספת ניקוד ניתנת לתלמיד שנבחן בבחינת בגרות חיצונית באנגלית, בכתב.
 • התוספת ניתנת על-ידי משרד החינוך לציון הסופי המשוקלל .
 • בכל רמות הזכאות (א', ב', ו-ג') ניתנת תוספת של 10 נקודות לציון הסופי המשוקלל.
 • לא ניתנת תוספת נקודות לתלמידים שהגיעו ממדינות שהשפה הרשמית בהן היא אנגלית.

בחינות דו לשוניות

 • ברמות ב' ו-ג' ישנה זכאות להיבחן בכתב בבחינות דו-לשוניות (כאשר טופס הבחינה כתוב הן בשפת-האם והן בעברית), במקצועות הבאים:
  • מקצועות חובה: תנ"ך, ספרות, אזרחות, היסטוריה, תושב"ע (בבחינות לעולה), מתמטיקה (במבחן רגיל).
  • מקצועות בחירה (במבחנים רגילים): כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומחשבים, מדע וטכנולוגיה לכול ומדעי החברה – סוציולוגיה, פסיכולוגיה ושיטות מחקר.
 • הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו לשפות הבאות בלבד:
  • רוסית
  • אמהרית
  • אנגלית
  • צרפתית
  • ספרדית
 • תרגום השאלונים לשפות השונות ייעשה בתנאי שיהיה מספר מינימלי של תלמידים דוברי השפה, בהתאם להחלטת משרד החינוך. רשימה של שאלוני בגרות עולים המתורגמים לשפות בכל מועד מופיעה באתר האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך.
 • ככלל, ב-5 השפות אליהן מתורגמים השאלונים תינתן אפשרות למענה בשפת-האם או בעברית. עם זאת, האפשרות למענה באחת מן השפות מותנית במספר המעריכים העומדים בקריטריונים שנקבעו. רשימה של השאלונים עם אפשרות למענה בשפת אם בכל מועד מופיעה באתר האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך.
 • במקצועות שקיים בהם דף מילון מונחים מקצועיים דו-לשוניים בשפות אלה, הוא יסופק לנבחנים.
 • נבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון, או לשימוש במילון.

היבחנות בעל-פה בעברית

 • ברמה ג' ישנה זכאות להיבחן בעל-פה בשפה העברית בכל המקצועות בשאלונים רגילים ובשאלונים לעולה, מלבד מקצועות העברית: הבנה, הבעה ולשון, ושפות. יש מקצועות שבהם לא ניתן להיבחן בעל-פה בשל מהותו של המקצוע (למשל בפיזיקה).
 • הנבחנים בעל-פה אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון ולשימוש במילון.

תלמידים עם לקויות למידה

 • תלמידים שאובחנו עם לקויות למידה זכאים להתאמות אלה בנוסף להתאמות הניתנות בגין לקויות הלמידה.
 • התאמות בגין לקויות למידה יינתנו גם בבחינות רגילות וגם בבחינות לעולים.
 • תלמידים בעלי לקות למידה שקיבלו אישור להיבחנות בעל-פה לא יקבלו תוספות ניקוד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להקלות אמורה להינתן לתלמידים באופן אוטומטי.
 • לבירורים בנושא, או לתלונה במקרה שהמוסד החינוכי מסרב לאפשר לתלמיד להיבחן עם הקלות, ניתן לפנות אל:

אגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך

האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים