(תיקונים קוסמטיים)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים 
 
{{דגשים 
|מידע = בעלי לקויות למידה ואנשים עם מוגבלויות שונות יכולים להיבחן במבחן פסיכומטרי בתנאים מותאמים
+
|מידע = אנשים עם [[לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז|לקויות למידה]] ומוגבלויות שונות יכולים להיבחן במבחן פסיכומטרי בתנאים מותאמים
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 11: שורה 11:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| פורטל [[לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז]]
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
 
| [[התאמות במוסדות על תיכוניים]]
 
| [[התאמות במוסדות על תיכוניים]]
 
| [[התאמות בבחינת התיאוריה של משרד הרישוי]]
 
| [[התאמות בבחינת התיאוריה של משרד הרישוי]]
 +
| [[קורס הכנה לבחינה פסיכומטרית לעיוורים ולקויי ראיה]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
על מנת לאפשר לבעלי לקויות למידה ולאנשים עם מוגבלויות שונות להיבחן בבחינה הפסיכומטרית באופן שיעקוף, במידת האפשר, את לקותם, מקיים [https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/psychometric/psychometric-accommodations.html המרכז הארצי לבחינות ולהערכה] בחינה בתנאים מותאמים.
+
על מנת לאפשר לאנשים עם לקויות למידה או מוגבלויות שונות להיבחן בבחינה הפסיכומטרית באופן שיעקוף, במידת האפשר, את לקותם, מקיים [https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/psychometric/psychometric-accommodations.html המרכז הארצי לבחינות ולהערכה] בחינה בתנאים מותאמים.
 
== ההתאמות הניתנות ==
 
== ההתאמות הניתנות ==
'''ההתאמות הניתנות כוללות, בין השאר''':
+
* ההתאמות הניתנות כוללות, בין השאר:
* מפע"ם – בחינה ממוחשבת בתוספת זמן
+
** מפע"ם – בחינה ממוחשבת בתוספת זמן
* תוספת זמן בכמה מפרקי הבחינה או בכולם
+
** תוספת זמן בכמה מפרקי הבחינה או בכולם
* הפסקות בין פרקי הבחינה
+
** הפסקות בין פרקי הבחינה
* שימוש במחשבון לארבע פעולות החשבון
+
** שימוש במחשבון לארבע פעולות החשבון
* השמעת פרקי הבחינה באנגלית
+
** השמעת פרקי הבחינה באנגלית
* טופס בחינה מוגדל או גיליון תשובות מוגדל
+
** טופס בחינה מוגדל או גיליון תשובות מוגדל
* תנאים פיזיים המתאימים למגבלה רפואית כגון נכות, [[עיוורים ולקויי ראיה|עיוורון]] או [[חירשים וכבדי שמיעה|חירשות]]
+
** תנאים פיזיים המתאימים למגבלה רפואית כגון נכות, [[עיוורים ולקויי ראיה|עיוורון]] או [[חירשים וכבדי שמיעה|חירשות]]
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
מי שנרשמו לבחינה הפסיכומטרית, במידה שהם:
+
* אנשים עם [[לקויות למידה|לקות למידה]] ראשונית חמורה שהופיעה בשלבי הלמידה הראשונים ואשר משפיעה השפעה מהותית על תפקודי הלמידה בעבר ובהווה.  
* בעלי [[לקויות למידה|לקות למידה]] ראשונית חמורה אשר הופיעה בשלבי הלמידה הראשונים והיא משפיעה השפעה מהותית על תפקודי הלמידה בעבר ובהווה.  
+
* אנשים עם [[הפרעת קשב וריכוז (ADHD ,ADD)|הפרעת קשב]] ראשונית חמורה שהופיעה בגיל צעיר ואשר משפיעה השפעה מהותית לא רק על הלמידה, אלא גם על תחומי חיים אחרים.
* בעלי [[הפרעת קשב וריכוז (ADHD ,ADD)|הפרעת קשב]] ראשונית חמורה אשר הופיעה בגיל צעיר והיא משפיעה השפעה מהותית לא רק על הלמידה, אלא גם על תחומי חיים אחרים.
+
* [[אנשים עם מוגבלויות]] פיזיות רפואיות או נפשיות.
* [[אנשים עם מוגבלויות|בעלי מגבלה]] פיזית רפואית או נפשית.
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
*יש להירשם לבחינה עצמה באמצעות קניית ערכת ההרשמה בחנויות "סטימצקי", בחנויות הספרים במוסדות האקדמיים, או [https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/psychometric/psychometric-registration.html באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה]. את הבקשה לתנאים מותאמים, יחד עם טופס ההרשמה לבחינה (או העתק מהאסמכתה שהתקבלה דרך האתר) יש לשלוח אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת"ד 26015, ירושלים 91260. בנוסף, יש לצרף לבקשה ולטופס ההרשמה את המסמכים הבאים:
+
*יש להירשם לבחינה עצמה באמצעות קניית ערכת ההרשמה בחנויות "סטימצקי", בחנויות הספרים במוסדות האקדמיים, או [https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/psychometric/psychometric-registration.html באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה].
* <big>בעלי לקות למידה</big>:
+
* את הבקשה לתנאים מותאמים, יחד עם טופס ההרשמה לבחינה (או העתק מהאסמכתה שהתקבלה דרך האתר) יש לשלוח אל:
#'''שאלות לנבחן''' ([https://www.nite.org.il/files/accommodations/examinee_quest.pdf להורדת הטופס]).
+
** המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
# '''אבחון מקצועי''' מטעם איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה לפני האבחון יש לוודא כי למאבחן הכשרה ספציפית בתחום של אבחון מבוגרים לקויי למידה. על האבחון להיעשות בשפת האם של המאובחן. יש לצרף אבחון שנעשה אחרי גיל 16 ולא חלפו יותר מחמש שנים מאז נעשה.
+
** ת"ד 26015, ירושלים 91260
# '''שאלות למאבחנ/ת''' ([https://www.nite.org.il/files/accommodations/diagnostic_quest.pdf להורדת הטופס]).
+
* אל הבקשה וטופס ההרשמה יש לצרף [https://www.nite.org.il/files/accommodations/examinee_quest.pdf טופס שאלות לנבחן].
# '''אבחונים קודמים וחומר רקע''' - במידה וקיים בידיכם אבחונים נוספים, יש לשלוח גם אותם. במידה ואין בידיכם אבחון מכיתות א'-ו', יש לשלוח חומר רקע אחר המתעד את קשייכם מתקופה זו (כגון תיעוד של הוראה מתקנת, תעודות ביה"ס היסודי שבהן מוזכרים הקשיים, וכדומה).
+
*אנשים עם לקות למידה יצרפו:
* <big>בעלי הפרעת קשב וריכוז</big>:
+
** אבחון מקצועי מטעם איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה (לפני האבחון יש לוודא כי למאבחן הכשרה ספציפית בתחום של אבחון מבוגרים לקויי למידה). על האבחון להיעשות בשפת האם של המאובחן. יש לצרף אבחון שנעשה אחרי גיל 16 ולא חלפו יותר מחמש שנים מאז נעשה.
# '''שאלות לנבחן''' ([https://www.nite.org.il/files/accommodations/examinee_quest.pdf להורדת הטופס]).
+
** [https://www.nite.org.il/files/accommodations/diagnostic_quest.pdf טופס שאלות למאבחנ/ת]
# '''אבחון הפרעת קשב וריכוז''' - צריך לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של תחום הקשב והריכוז. האבחון צריך לכלול את הנתונים האמורים ב"דף ההנחיות לאנשי מקצוע" ([https://www.nite.org.il/files/accommodations/add_diagnose_instruct.pdf להורדת הטופס]).
+
** אם קיימים אבחונים נוספים, יש לשלוח גם אותם. במידה ואין אבחון מכיתות א'-ו', יש לשלוח חומר רקע אחר המתעד קשיים מתקופה זו (כגון תיעוד של הוראה מתקנת, תעודות ביה"ס היסודי שבהן מוזכרים הקשיים, וכדומה).
# '''אבחונים קודמים וחומר רקע''' - במידה וקיים בידיכם אבחונים נוספים, יש לשלוח גם אותם. במידה ואין בידיכם אבחון מכיתות א'-ו', יש לשלוח חומר רקע אחר המתעד את קשייכם מתקופה זו (כגון תיעוד של הוראה מתקנת, תעודות ביה"ס היסודי שבהן מוזכרים הקשיים, וכדומה).
+
*אנשים עם הפרעת קשב וריכוז יצרפו:
* <big>בעלי מגבלה פיזית או נפשית</big>:
+
** אבחון הפרעת קשב וריכוז הכולל בדיקה מעמיקה וספציפית של תחום הקשב והריכוז. האבחון צריך לכלול את הנתונים המפורטים ב([https://www.nite.org.il/files/accommodations/add_diagnose_instruct.pdf דף ההנחיות לאנשי מקצוע].
# '''שאלות לנבחן''' ([https://www.nite.org.il/files/accommodations/examinee_quest.pdf להורדת הטופס]).
+
** אם קיימים אבחונים נוספים, יש לשלוח גם אותם. במידה ואין אבחון מכיתות א'-ו', יש לשלוח חומר רקע אחר המתעד קשיים מתקופה זו (כגון תיעוד של הוראה מתקנת, תעודות ביה"ס היסודי שבהן מוזכרים הקשיים, וכדומה).
# '''שאלון לרופא''' - את אבחון המגבלה יעשה רופא או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, בהתאם לסוג המגבלה. במידה ומדובר בבעיה כרונית, אין צורך באבחון עדכני, אולם צריכה להיות התייחסות באבחון לעובדת היותה כרונית ולהשפעותיה.
+
* אנשים עם מגבלה פיזית או נפשית יצרפו שאלון לרופא - את אבחון המגבלה יעשה רופא או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, בהתאם לסוג המגבלה. אם מדובר בבעיה כרונית, אין צורך באבחון עדכני, אולם צריכה להיות התייחסות באבחון לעובדת היותה כרונית ולהשפעותיה.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* מומלץ מאד להירשם לבחינה לפחות שלושה חודשים לפני המועד המבוקש, שכן הטיפול בפניה עשוי להימשך 25 ימי עבודה.
 
* מומלץ מאד להירשם לבחינה לפחות שלושה חודשים לפני המועד המבוקש, שכן הטיפול בפניה עשוי להימשך 25 ימי עבודה.
 
* '''לא ניתנים תנאים מותאמים''' לסובלים מקשיים כגון: חרדת בחינות, בעיות שמקורן סביבתי, שגיאות כתיב, קשיי הבעה ועוד.
 
* '''לא ניתנים תנאים מותאמים''' לסובלים מקשיים כגון: חרדת בחינות, בעיות שמקורן סביבתי, שגיאות כתיב, קשיי הבעה ועוד.
* בקשות להתאמות יבדקו גם במידה ולא צורפו כל האישורים הנדרשים. עם זאת, שליחת חומר נוסף עלולה להיות כרוכה בתשלום.
+
* בקשות להתאמות יבדקו גם אם לא צורפו כל האישורים הנדרשים. עם זאת, שליחת חומר נוסף עלולה להיות כרוכה בתשלום.
* האפשרות לערעור על החלטת הצוות המקצועי אפשרית עד יום סיום ההרשמה לבחינה. הערעור כרוך בעלות כספית של 210 ש"ח.
+
* האפשרות לערער על החלטת הצוות המקצועי אפשרית עד יום סיום ההרשמה לבחינה. הערעור כרוך בעלות כספית של 210 ש"ח.
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==

גרסה מ־18:16, 3 בדצמבר 2014

הקדמה:

אנשים עם לקויות למידה ומוגבלויות שונות יכולים להיבחן במבחן פסיכומטרי בתנאים מותאמים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על מנת לאפשר לאנשים עם לקויות למידה או מוגבלויות שונות להיבחן בבחינה הפסיכומטרית באופן שיעקוף, במידת האפשר, את לקותם, מקיים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בחינה בתנאים מותאמים.

ההתאמות הניתנות

 • ההתאמות הניתנות כוללות, בין השאר:
  • מפע"ם – בחינה ממוחשבת בתוספת זמן
  • תוספת זמן בכמה מפרקי הבחינה או בכולם
  • הפסקות בין פרקי הבחינה
  • שימוש במחשבון לארבע פעולות החשבון
  • השמעת פרקי הבחינה באנגלית
  • טופס בחינה מוגדל או גיליון תשובות מוגדל
  • תנאים פיזיים המתאימים למגבלה רפואית כגון נכות, עיוורון או חירשות

מי זכאי?

 • אנשים עם לקות למידה ראשונית חמורה שהופיעה בשלבי הלמידה הראשונים ואשר משפיעה השפעה מהותית על תפקודי הלמידה בעבר ובהווה.
 • אנשים עם הפרעת קשב ראשונית חמורה שהופיעה בגיל צעיר ואשר משפיעה השפעה מהותית לא רק על הלמידה, אלא גם על תחומי חיים אחרים.
 • אנשים עם מוגבלויות פיזיות רפואיות או נפשיות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להירשם לבחינה עצמה באמצעות קניית ערכת ההרשמה בחנויות "סטימצקי", בחנויות הספרים במוסדות האקדמיים, או באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • את הבקשה לתנאים מותאמים, יחד עם טופס ההרשמה לבחינה (או העתק מהאסמכתה שהתקבלה דרך האתר) יש לשלוח אל:
  • המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
  • ת"ד 26015, ירושלים 91260
 • אל הבקשה וטופס ההרשמה יש לצרף טופס שאלות לנבחן.
 • אנשים עם לקות למידה יצרפו:
  • אבחון מקצועי מטעם איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה (לפני האבחון יש לוודא כי למאבחן הכשרה ספציפית בתחום של אבחון מבוגרים לקויי למידה). על האבחון להיעשות בשפת האם של המאובחן. יש לצרף אבחון שנעשה אחרי גיל 16 ולא חלפו יותר מחמש שנים מאז נעשה.
  • טופס שאלות למאבחנ/ת
  • אם קיימים אבחונים נוספים, יש לשלוח גם אותם. במידה ואין אבחון מכיתות א'-ו', יש לשלוח חומר רקע אחר המתעד קשיים מתקופה זו (כגון תיעוד של הוראה מתקנת, תעודות ביה"ס היסודי שבהן מוזכרים הקשיים, וכדומה).
 • אנשים עם הפרעת קשב וריכוז יצרפו:
  • אבחון הפרעת קשב וריכוז הכולל בדיקה מעמיקה וספציפית של תחום הקשב והריכוז. האבחון צריך לכלול את הנתונים המפורטים ב(דף ההנחיות לאנשי מקצוע.
  • אם קיימים אבחונים נוספים, יש לשלוח גם אותם. במידה ואין אבחון מכיתות א'-ו', יש לשלוח חומר רקע אחר המתעד קשיים מתקופה זו (כגון תיעוד של הוראה מתקנת, תעודות ביה"ס היסודי שבהן מוזכרים הקשיים, וכדומה).
 • אנשים עם מגבלה פיזית או נפשית יצרפו שאלון לרופא - את אבחון המגבלה יעשה רופא או איש מקצוע המוסמך לטפל בה, בהתאם לסוג המגבלה. אם מדובר בבעיה כרונית, אין צורך באבחון עדכני, אולם צריכה להיות התייחסות באבחון לעובדת היותה כרונית ולהשפעותיה.

חשוב לדעת

 • מומלץ מאד להירשם לבחינה לפחות שלושה חודשים לפני המועד המבוקש, שכן הטיפול בפניה עשוי להימשך 25 ימי עבודה.
 • לא ניתנים תנאים מותאמים לסובלים מקשיים כגון: חרדת בחינות, בעיות שמקורן סביבתי, שגיאות כתיב, קשיי הבעה ועוד.
 • בקשות להתאמות יבדקו גם אם לא צורפו כל האישורים הנדרשים. עם זאת, שליחת חומר נוסף עלולה להיות כרוכה בתשלום.
 • האפשרות לערער על החלטת הצוות המקצועי אפשרית עד יום סיום ההרשמה לבחינה. הערעור כרוך בעלות כספית של 210 ש"ח.

מקורות