(עדכון חוזר מנכ"ל חדש, הוספת הוראות, תיקון קישור לטופס)
שורה 9: שורה 9:
 
| פיצוי =  
 
| פיצוי =  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-4-1-2-2-92.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעז/4(א) מיום 30.11.2016]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=46 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעח/1 מיום 01.09.2017]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 37: שורה 37:
 
}}
 
}}
  
* במידת הצורך, יש להגדיר מרחב שהייה לתלמיד שייחשב עבורו מרחב בטוח ובו יינקטו כל האמצעים הנדרשים לשמור על שלומו, למשל באמצעות מניעת הכנסה של מרכיבי מזון מסוימים למרחב זה.
+
* במקרים שבהם האלרגיה היא לאלרגן שהוא בעל תכונה של פיזור באוויר (לדוגמה, בוטנים או חטיפים המכילים בוטנים) יש להגדיר את מוסד החינוך כשטח נקי מהאלרגן. יש לציין באופן בולט בשטח המוסד ומחוצה לו שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו לשטח המוסד.
* אם יש במוסד החינוכי מכונות אוטומטיות לכריכים או קפיטריה, המוסד חייב לכלול בהיצע המזון מזונות ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי, ולוודא כי המוצרים השונים נמכרים באריזות המונעות מגע של מוצרי מזון מסוכנים עם כאלה שאינם מסוכנים לתלמיד.
+
* במקרים שבהם התגובה האלרגית נגרמת בשל מגע עם האלרגן או בליעה שלו, יוכרזו הכיתה וכן מרחבים נוספים שיוסכם לגביהם כסביבה בטוחה, שאליה אין להכניס את האלרגן. ההכרזה על מרחבים אלו תהיה באמצעות שלטים שייתלו במקומות הללו.
* יש להציג במקום ידוע ובולט את נוהל הטיפול בהתקף ואת מספרי הטלפון של בני המשפחה של התלמיד. אם קיים צורך בטיפול במזרק, יוחזק המזרק בתיקו של התלמיד, או, לחלופין, במקום גלוי וברור בכיתת האם של התלמיד.  
+
* אם נקבעו מגבלות בנוגע לרכיבי המזון שמותר להכניס למרחבי השהייה ובית הספר לא הוגדר כולו שטח נקי מאלרגן, יש להגדיר אזור בבית הספר שבו יוכלו התלמידים האחרים לאכול מוצרי מזון המכילים אלרגנים.
 +
* אם מתוכנן שימוש במוצרי מזון בעת פעילות חינוכית שלא לצורך אכילה, יש לוודא שהמזון אינו מכיל אלרגנים.
 +
* אם יש במוסד החינוכי מכונות אוטומטיות לכריכים או קפיטריה, המוסד חייב לכלול בהיצע המזון מזונות ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי, ולוודא כי המוצרים השונים נמכרים באריזות המונעות מגע של מוצרי מזון מסוכנים עם כאלה שאינם מסוכנים לתלמיד. אם בית הספר הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא ימכרו במכונות האוטומטיות מוצרים הכוללים את האלרגן.
 +
* יש להציג במזכירות בית הספר ובמקום ידוע ובולט נוסף את נוהל הטיפול בתלמיד בעל האלרגיה בעת התקף ואת מספרי הטלפון של בני המשפחה של התלמיד. אם קיים צורך בטיפול במזרק, יוחזק המזרק בתיקו של התלמיד, או, לחלופין, במקום גלוי וברור בכיתת האם של התלמיד.
 +
* בבית הספר או בגן הילדים תינתן הדרכה לכלל אנשי צוות המוסד החינוכי על ידי גורם רפואי מוסמך שתאפשר להם לזהות מצבי חירום הנגרמים  מאלרגיה למזון ולתת מענה למצבים אלה.
 
* מורה בבית הספר צריך לוודא כי התלמידים לא מחליפים ביניהם מזון או כלי אוכל.
 
* מורה בבית הספר צריך לוודא כי התלמידים לא מחליפים ביניהם מזון או כלי אוכל.
 +
* מורה הנוכח בכיתה במהלך ההפסקות שבהן התלמידים אוכלים, צריך לוודא כי תורני הכיתה מנקים את השולחנות ואת משטחי האכילה לאחר הארוחות, וכי התלמידים שוטפים ידיים בסבון או מנקים אותן באמצעות מגבונים לחים.
 
* במקרה של יציאה לפעילות מחוץ לכותלי בית הספר, על המוסד החינוכי לבצע את הנהלים הבאים:
 
* במקרה של יציאה לפעילות מחוץ לכותלי בית הספר, על המוסד החינוכי לבצע את הנהלים הבאים:
 
*# יש לתת להורים את פרטי הקשר של גורם ההסעדה לצורך אישור הרכב המזון שיקבל ילדם במהלך הפעילות, או לאפשר להם לספק מטעמם את המזון המותאם לצורכי התלמיד.
 
*# יש לתת להורים את פרטי הקשר של גורם ההסעדה לצורך אישור הרכב המזון שיקבל ילדם במהלך הפעילות, או לאפשר להם לספק מטעמם את המזון המותאם לצורכי התלמיד.
 +
*# במקרה של תלמיד עם אלרגיה לאלרגן במזון אשר יש לו נטייה להתפזר באוויר – באחריות מוסד החינוך וההורים לוודא עם ספק המזון כי המזון שיסופק לכלל התלמידים לא יכלול את האלרגן.
 
*# יש לאפשר להורי התלמיד לצאת לפעילות כמלווים או כהורים נלווים עם רכב פינוי.
 
*# יש לאפשר להורי התלמיד לצאת לפעילות כמלווים או כהורים נלווים עם רכב פינוי.
 
* למידע נוסף על ביצוע התאמות במקרה של פעילות חוץ בית-ספרית, ראו בערך [[התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים ובפעילות מחוץ לבית הספר]].
 
* למידע נוסף על ביצוע התאמות במקרה של פעילות חוץ בית-ספרית, ראו בערך [[התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים ובפעילות מחוץ לבית הספר]].
שורה 74: שורה 80:
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעו/8(א) מיום 04.04.2016] - הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך, סעיף 8.2.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעו/8(א) מיום 04.04.2016] - הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך, סעיף 8.2.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעד/1(א) מיום 27.08.2013] - הצהרת הורים על בריאות ילדם.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעד/1(א) מיום 27.08.2013] - הצהרת הורים על בריאות ילדם.
 +
* [http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/2/2-2/horaotkeva/k-2012-1b-2-2-74.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעב/1(ב) מיום 01.09.2011] - מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך.
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־14:16, 18 בספטמבר 2017

הקדמה:

מוסדות חינוך חייבים לבצע התאמות על מנת לאפשר לתלמידים אלרגים למזון מסוים להשתתף בפעילות במוסד החינוך
אין למנוע מתלמיד שסובל מרגישות למוצרי מזון להשתתף בכל פעילות לימודית, חינוכית או חברתית בשל האלרגיה שממנה הוא סובל
מוסדות חינוך שבמסגרתם מסופקים או נמכרים מוצרי מזון חייבים להבטיח גם היצע של מזון ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי
ההורים אחראים להעביר לצוות החינוכי מידע מדויק על מצבו הבריאותי של ילדם לפני תחילת השנה ולחתום על אישור למתן טיפול רפואי בעת הצורך
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אין להפלות תלמידים או למנוע מהם להשתתף בפעילות חינוכית כלשהי בשל רגישותם למוצרי מזון.

 • על המוסד החינוכי לתכנן מראש את התפריט ולהתאימו לתלמידים הסובלים מרגישות למוצרי מזון, בכל עת שבה מסופקים מוצרי מזון במסגרת המוסד החינוכי או במסגרת הפעילות החינוכית.
דוגמה
 • משלוחי מנות בפורים
 • ארוחות בטיולים
 • ארוחות יומיות המוגשות לתלמידים הלומדים ביום לימודים ארוך
 • ארוחות באירועים מיוחדים
 • מכירות מזון במוסד בקפיטריה או במכונות אוטומטיות בתוך המוסג החינוכי
 • במקרים שבהם האלרגיה היא לאלרגן שהוא בעל תכונה של פיזור באוויר (לדוגמה, בוטנים או חטיפים המכילים בוטנים) יש להגדיר את מוסד החינוך כשטח נקי מהאלרגן. יש לציין באופן בולט בשטח המוסד ומחוצה לו שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו לשטח המוסד.
 • במקרים שבהם התגובה האלרגית נגרמת בשל מגע עם האלרגן או בליעה שלו, יוכרזו הכיתה וכן מרחבים נוספים שיוסכם לגביהם כסביבה בטוחה, שאליה אין להכניס את האלרגן. ההכרזה על מרחבים אלו תהיה באמצעות שלטים שייתלו במקומות הללו.
 • אם נקבעו מגבלות בנוגע לרכיבי המזון שמותר להכניס למרחבי השהייה ובית הספר לא הוגדר כולו שטח נקי מאלרגן, יש להגדיר אזור בבית הספר שבו יוכלו התלמידים האחרים לאכול מוצרי מזון המכילים אלרגנים.
 • אם מתוכנן שימוש במוצרי מזון בעת פעילות חינוכית שלא לצורך אכילה, יש לוודא שהמזון אינו מכיל אלרגנים.
 • אם יש במוסד החינוכי מכונות אוטומטיות לכריכים או קפיטריה, המוסד חייב לכלול בהיצע המזון מזונות ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי, ולוודא כי המוצרים השונים נמכרים באריזות המונעות מגע של מוצרי מזון מסוכנים עם כאלה שאינם מסוכנים לתלמיד. אם בית הספר הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא ימכרו במכונות האוטומטיות מוצרים הכוללים את האלרגן.
 • יש להציג במזכירות בית הספר ובמקום ידוע ובולט נוסף את נוהל הטיפול בתלמיד בעל האלרגיה בעת התקף ואת מספרי הטלפון של בני המשפחה של התלמיד. אם קיים צורך בטיפול במזרק, יוחזק המזרק בתיקו של התלמיד, או, לחלופין, במקום גלוי וברור בכיתת האם של התלמיד.
 • בבית הספר או בגן הילדים תינתן הדרכה לכלל אנשי צוות המוסד החינוכי על ידי גורם רפואי מוסמך שתאפשר להם לזהות מצבי חירום הנגרמים מאלרגיה למזון ולתת מענה למצבים אלה.
 • מורה בבית הספר צריך לוודא כי התלמידים לא מחליפים ביניהם מזון או כלי אוכל.
 • מורה הנוכח בכיתה במהלך ההפסקות שבהן התלמידים אוכלים, צריך לוודא כי תורני הכיתה מנקים את השולחנות ואת משטחי האכילה לאחר הארוחות, וכי התלמידים שוטפים ידיים בסבון או מנקים אותן באמצעות מגבונים לחים.
 • במקרה של יציאה לפעילות מחוץ לכותלי בית הספר, על המוסד החינוכי לבצע את הנהלים הבאים:
  1. יש לתת להורים את פרטי הקשר של גורם ההסעדה לצורך אישור הרכב המזון שיקבל ילדם במהלך הפעילות, או לאפשר להם לספק מטעמם את המזון המותאם לצורכי התלמיד.
  2. במקרה של תלמיד עם אלרגיה לאלרגן במזון אשר יש לו נטייה להתפזר באוויר – באחריות מוסד החינוך וההורים לוודא עם ספק המזון כי המזון שיסופק לכלל התלמידים לא יכלול את האלרגן.
  3. יש לאפשר להורי התלמיד לצאת לפעילות כמלווים או כהורים נלווים עם רכב פינוי.
 • למידע נוסף על ביצוע התאמות במקרה של פעילות חוץ בית-ספרית, ראו בערך התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים ובפעילות מחוץ לבית הספר.

מי זכאי?

 • תלמידים בבתי הספר ובגני הילדים שסובלים מרגישות למוצרי מזון בכל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.

תהליך מימוש הזכות

 • על ההורים למלא לפני תחילת השנה טופס הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר ובו לציין את מצבו הרפואי של התלמיד.
 • יש לצרף להצהרה מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל המתאר את האלרגיה שהתלמיד סובל ממנה ואת הפעולות שיש לנקוט במקרה של חשיפה.
 • על ההורים להפקיד בבית הספר או בגן מזרק בר תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, וכן את פרטי התלמיד ותצלום של כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה, ובאחריותם לחתום על טופס מתן טיפול תרופתי לתלמיד.


חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים