(18 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
+
{{תקציר |תוכן=
{{תקציר}}
 
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| חשוב = מוסדות חינוך חייבים לבצע התאמות על מנת לאפשר לתלמידים אלרגים למזון מסוים להשתתף בפעילות במוסד החינוך
+
| חשוב = מוסדות חינוך וצהרונים חייבים לבצע התאמות כדי לאפשר לתלמידים אלרגיים למזון מסוים להשתתף בפעילות במוסד החינוך או בצהרון
 
| איסור = אין למנוע מתלמיד שסובל מרגישות למוצרי מזון להשתתף בכל פעילות לימודית, חינוכית או חברתית בשל האלרגיה שממנה הוא סובל
 
| איסור = אין למנוע מתלמיד שסובל מרגישות למוצרי מזון להשתתף בכל פעילות לימודית, חינוכית או חברתית בשל האלרגיה שממנה הוא סובל
| מידע  =  מוסדות חינוך שבמסגרתם מסופקים או נמכרים מוצרי מזון חייבים להבטיח גם היצע של מזון ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי
+
| מידע  =  מוסדות חינוך וצהרונים שבמסגרתם מסופקים או נמכרים מוצרי מזון חייבים להבטיח גם היצע של מזון ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי
 
| מידע2 = ההורים אחראים להעביר לצוות החינוכי מידע מדויק על מצבו הבריאותי של ילדם לפני תחילת השנה ולחתום על אישור למתן טיפול רפואי בעת הצורך
 
| מידע2 = ההורים אחראים להעביר לצוות החינוכי מידע מדויק על מצבו הבריאותי של ילדם לפני תחילת השנה ולחתום על אישור למתן טיפול רפואי בעת הצורך
 
| פיצוי =  
 
| פיצוי =  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=46 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעח/1 מיום 01.09.2017]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=51 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעח/4 מיום 21.11.2017]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DD892D06-4E41-4A2E-A4C9-E45851DB036E/174611/2284.docx הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר]
+
| 1 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DD892D06-4E41-4A2E-A4C9-E45851DB036E/174611/2284.docx הצהרת הורים על בריאות הילד]
| 2 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BC83E40D-9F9F-4E15-9BB0-4D14341A9078/133682/nispachB_2273.docx טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי]
+
| 2 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BC83E40D-9F9F-4E15-9BB0-4D14341A9078/133682/nispachB_2273.docx טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי]
| 3 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BC83E40D-9F9F-4E15-9BB0-4D14341A9078/133680/nispachA_2273.docx טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי]
+
| 3 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BC83E40D-9F9F-4E15-9BB0-4D14341A9078/133680/nispachA_2273.docx טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי]
| 4 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8B559388-8F7B-4F8D-893E-1FBAC82B64A5/185598/4.doc טופס הצהרת הורים שאינם מעוניינים בהזנת ילדם]
+
| 4 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8B559388-8F7B-4F8D-893E-1FBAC82B64A5/185598/4.doc הצהרת הורים שאינם מעוניינים בהזנת ילדם]
| 5 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8B559388-8F7B-4F8D-893E-1FBAC82B64A5/185596/2.doc מכתב בקשה לקבלת מנות מיוחדות]
+
| 5 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8B559388-8F7B-4F8D-893E-1FBAC82B64A5/185596/2.doc בקשה לקבלת מנות מיוחדות]
 
| 6 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8B559388-8F7B-4F8D-893E-1FBAC82B64A5/185599/5.doc טופס בקשה להפסקת אספקה של מנה מיוחדת]  
 
| 6 = [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8B559388-8F7B-4F8D-893E-1FBAC82B64A5/185599/5.doc טופס בקשה להפסקת אספקה של מנה מיוחדת]  
 
}}
 
}}
שורה 28: שורה 27:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
 
אין להפלות תלמידים או למנוע מהם להשתתף בפעילות חינוכית כלשהי בשל רגישותם למוצרי מזון.
 
אין להפלות תלמידים או למנוע מהם להשתתף בפעילות חינוכית כלשהי בשל רגישותם למוצרי מזון.
* על המוסד החינוכי לתכנן מראש את התפריט ולהתאימו לתלמידים הסובלים מרגישות למוצרי מזון, בכל עת שבה מסופקים מוצרי מזון במסגרת המוסד החינוכי או במסגרת הפעילות החינוכית.
+
* על המוסד החינוכי או הצהרון לתכנן מראש את התפריט ולהתאימו לתלמידים הסובלים מרגישות למוצרי מזון, בכל עת שבה מסופקים מוצרי מזון במסגרת המוסד החינוכי או במסגרת הפעילות החינוכית.
 
{{דוגמה|1=  
 
{{דוגמה|1=  
 
* משלוחי מנות בפורים
 
* משלוחי מנות בפורים
שורה 35: שורה 35:
 
* [[ארוחה יומית לתלמיד|ארוחות יומיות]] המוגשות לתלמידים הלומדים ביום לימודים ארוך
 
* [[ארוחה יומית לתלמיד|ארוחות יומיות]] המוגשות לתלמידים הלומדים ביום לימודים ארוך
 
* ארוחות באירועים מיוחדים
 
* ארוחות באירועים מיוחדים
* [[מכירת מזון במוסד החינוכי|מכירות מזון]] במוסד בקפיטריה או במכונות אוטומטיות בתוך המוסג החינוכי
+
* [[מכירת מזון במוסד החינוכי|מכירות מזון]] במוסד בקפיטריה או במכונות אוטומטיות בתוך המוסד החינוכי
 
}}
 
}}
  
* במקרים שבהם האלרגיה היא לאלרגן שהוא בעל תכונה של פיזור באוויר (לדוגמה, בוטנים או חטיפים המכילים בוטנים) יש להגדיר את מוסד החינוך כשטח נקי מהאלרגן. יש לציין באופן בולט בשטח המוסד ומחוצה לו שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו לשטח המוסד.
+
* במקרים שבהם האלרגיה היא לאלרגן שהוא בעל תכונה של פיזור באוויר (לדוגמה, בוטנים או חטיפים המכילים בוטנים) יש להגדיר את מוסד החינוך או את מסגרת הפעילות (למשל, הצהרון) כשטח נקי מהאלרגן. יש לציין באופן בולט בשטח המוסד, באזור הפעילות ומחוצה לו שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו לשטח המוסד ולאזור הפעילות.
* במקרים שבהם התגובה האלרגית נגרמת בשל מגע עם האלרגן או בליעה שלו, יוכרזו הכיתה וכן מרחבים נוספים שיוסכם לגביהם כסביבה בטוחה, שאליה אין להכניס את האלרגן. ההכרזה על מרחבים אלו תהיה באמצעות שלטים שייתלו במקומות הללו.
+
* במקרים שבהם התגובה האלרגית נגרמת בשל מגע עם האלרגן או בליעה שלו, יוכרזו הכיתה, שטח הפעילות וכן מרחבים נוספים שיוסכם לגביהם כסביבה בטוחה, שאליה אין להכניס את האלרגן. ההכרזה על מרחבים אלו תהיה באמצעות שלטים שייתלו במקומות הללו.
* אם נקבעו מגבלות בנוגע לרכיבי המזון שמותר להכניס למרחבי השהייה ובית הספר לא הוגדר כולו שטח נקי מאלרגן, יש להגדיר אזור בבית הספר שבו יוכלו התלמידים האחרים לאכול מוצרי מזון המכילים אלרגנים.
+
* אם נקבעו מגבלות בנוגע לרכיבי המזון שמותר להכניס למרחבי השהייה ובית הספר, הגן או הצהרון לא הוגדרו כולם כשטח נקי מאלרגן, יש להגדיר אזור שבו יוכלו התלמידים האחרים לאכול מוצרי מזון המכילים אלרגנים.
 +
* יש לאסור הכנסת חטיפים המכילים את האלרגן לשטח בית הספר, הגן או הצהרון.
 
* אם מתוכנן שימוש במוצרי מזון בעת פעילות חינוכית שלא לצורך אכילה, יש לוודא שהמזון אינו מכיל אלרגנים.
 
* אם מתוכנן שימוש במוצרי מזון בעת פעילות חינוכית שלא לצורך אכילה, יש לוודא שהמזון אינו מכיל אלרגנים.
* אם יש במוסד החינוכי מכונות אוטומטיות לכריכים או קפיטריה, המוסד חייב לכלול בהיצע המזון מזונות ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי, ולוודא כי המוצרים השונים נמכרים באריזות המונעות מגע של מוצרי מזון מסוכנים עם כאלה שאינם מסוכנים לתלמיד. אם בית הספר הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא ימכרו במכונות האוטומטיות מוצרים הכוללים את האלרגן.
+
* אם יש במוסד החינוכי מכונות אוטומטיות לכריכים או קפיטריה, המוסד חייב לכלול בהיצע המזון מזונות ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי, ולוודא כי המוצרים השונים נמכרים באריזות המונעות מגע של מוצרי מזון מסוכנים עם כאלה שאינם מסוכנים לתלמיד. אם המוסד החינוכי הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא ימכרו במכונות האוטומטיות מוצרים הכוללים את האלרגן.
* יש להציג במזכירות בית הספר ובמקום ידוע ובולט נוסף את נוהל הטיפול בתלמיד בעל האלרגיה בעת התקף ואת מספרי הטלפון של בני המשפחה של התלמיד. אם קיים צורך בטיפול במזרק, יוחזק המזרק בתיקו של התלמיד, או, לחלופין, במקום גלוי וברור בכיתת האם של התלמיד.  
+
* יש להציג במזכירות בית הספר או בגן הילדים או במקום שמרוכזת בו עבודת הצהרון, ובמקום ידוע ובולט נוסף את נוהל הטיפול בתלמיד הסובל  באלרגיה בעת התקף ואת מספרי הטלפון של בני המשפחה של התלמיד. אם קיים צורך בטיפול במזרק, יוחזק המזרק בתיקו של התלמיד, או, לחלופין, במקום גלוי וברור בכיתת האם של התלמיד.  
* בבית הספר או בגן הילדים תינתן הדרכה לכלל אנשי צוות המוסד החינוכי על ידי גורם רפואי מוסמך שתאפשר להם לזהות מצבי חירום הנגרמים  מאלרגיה למזון ולתת מענה למצבים אלה.
+
* מנהלי המוסד החינוכי או הצהרון יידעו את כלל צוות המוסד החינוכי ואת צוות העובדים בצהרון על האלרגיה. מדי תחילת שנה תינתן הדרכה לכלל אנשי צוות המוסד החינוכי וצוות העובדים בצהרון, שתאפשר להם להכיר את התופעה ואת דרכי המניעה, ולתת מענה למצבים של חשיפה לאלרגן.
* מורה בבית הספר צריך לוודא כי התלמידים לא מחליפים ביניהם מזון או כלי אוכל.
+
* על הצוות החינוכי ועל צוות העובדים בצהרון להבהיר לילדים כי אין להחליף ביניהם ארוחות או כלי אוכל.
* מורה הנוכח בכיתה במהלך ההפסקות שבהן התלמידים אוכלים, צריך לוודא כי תורני הכיתה מנקים את השולחנות ואת משטחי האכילה לאחר הארוחות, וכי התלמידים שוטפים ידיים בסבון או מנקים אותן באמצעות מגבונים לחים.
+
* מורה הנוכח בכיתה במהלך ההפסקות שבהן התלמידים אוכלים, וכן העובדים בגן ובצהרון, צריכים לוודא את ניקוי משטחי האכילה ורחיצת הידיים לילדים לאחר הארוחות.
* במקרה של יציאה לפעילות מחוץ לכותלי בית הספר, על המוסד החינוכי לבצע את הנהלים הבאים:
+
* יש לאפשר להורי התלמיד הסובל מאלרגיות להביא את המזון לארוחה באופן עצמאי ובהתאם לקזז מהתשלום את חלקו היחסי.
 +
* במקרה של יציאה לפעילות מחוץ לשטח בית הספר:
 
*# יש לתת להורים את פרטי הקשר של גורם ההסעדה לצורך אישור הרכב המזון שיקבל ילדם במהלך הפעילות, או לאפשר להם לספק מטעמם את המזון המותאם לצורכי התלמיד.
 
*# יש לתת להורים את פרטי הקשר של גורם ההסעדה לצורך אישור הרכב המזון שיקבל ילדם במהלך הפעילות, או לאפשר להם לספק מטעמם את המזון המותאם לצורכי התלמיד.
*# במקרה של תלמיד עם אלרגיה לאלרגן במזון אשר יש לו נטייה להתפזר באוויר – באחריות מוסד החינוך וההורים לוודא עם ספק המזון כי המזון שיסופק לכלל התלמידים לא יכלול את האלרגן.
+
*# במקרה של תלמיד עם אלרגיה לאלרגן במזון שיש לו נטייה להתפזר באוויר, מוסד החינוך וההורים אחראים לוודא עם ספק המזון כי המזון שיסופק לכלל התלמידים לא יכלול את האלרגן.
 
*# יש לאפשר להורי התלמיד לצאת לפעילות כמלווים או כהורים נלווים עם רכב פינוי.
 
*# יש לאפשר להורי התלמיד לצאת לפעילות כמלווים או כהורים נלווים עם רכב פינוי.
* למידע נוסף על ביצוע התאמות במקרה של פעילות חוץ בית-ספרית, ראו בערך [[התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים ובפעילות מחוץ לבית הספר]].
+
* למידע נוסף על ביצוע התאמות במקרה של פעילות חוץ בית-ספרית, ראו [[התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים ובפעילות מחוץ לבית הספר]].
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* תלמידים בבתי הספר ובגני הילדים שסובלים מרגישות למוצרי מזון בכל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.
+
* תלמידים בבתי הספר, בגני הילדים ובצהרונים שסובלים מרגישות למוצרי מזון בכל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* על ההורים למלא לפני תחילת השנה [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DD892D06-4E41-4A2E-A4C9-E45851DB036E/174611/2284.docx טופס הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר] ובו לציין את מצבו הרפואי של התלמיד.
 
* על ההורים למלא לפני תחילת השנה [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DD892D06-4E41-4A2E-A4C9-E45851DB036E/174611/2284.docx טופס הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר] ובו לציין את מצבו הרפואי של התלמיד.
 
* יש לצרף להצהרה מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל המתאר את האלרגיה שהתלמיד סובל ממנה ואת הפעולות שיש לנקוט במקרה של חשיפה.
 
* יש לצרף להצהרה מסמך רפואי מהאלרגולוג המטפל המתאר את האלרגיה שהתלמיד סובל ממנה ואת הפעולות שיש לנקוט במקרה של חשיפה.
* על ההורים להפקיד בבית הספר או בגן מזרק בר תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, וכן את פרטי התלמיד ותצלום של כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה, ובאחריותם למסור למוסד החינוכי טפסים המאפשרים מתן טיפול תרופתי לתלמיד:  
+
* על ההורים לדווח בשלב ההרשמה לצהרון כי ילדם סובל מאלרגיה למוצרי מזון.
 +
* על ההורים להפקיד בבית הספר או בגן הילדים או במתקן שבו הצהרון מתקיים מזרק בר תוקף בקופסת התרופות לשעת חירום, וכן את פרטי התלמיד ותצלום של כרטיס קופת החולים שהוא מבוטח בה, ובאחריותם למסור למוסד החינוכי טפסים המאפשרים מתן טיפול תרופתי לתלמיד:  
 
** [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BC83E40D-9F9F-4E15-9BB0-4D14341A9078/133682/nispachB_2273.docx טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי].
 
** [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BC83E40D-9F9F-4E15-9BB0-4D14341A9078/133682/nispachB_2273.docx טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי].
 
** [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BC83E40D-9F9F-4E15-9BB0-4D14341A9078/133680/nispachA_2273.docx טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי].
 
** [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BC83E40D-9F9F-4E15-9BB0-4D14341A9078/133680/nispachA_2273.docx טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי].
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 +
* יש לאפשר להורי התלמיד הסובל מאלרגיות להביא את המזון לארוחה באופן עצמאי ובהתאם לקזז מהתשלום את חלקו היחסי.
 
* מוסדות החינוך מחויבים בביצוע התאמות מזון גם במקרים אחרים, אף שהתלמיד אינו אלרגי, כולל בפעילויות המתנהלות מחוץ לבית הספר, למשל:
 
* מוסדות החינוך מחויבים בביצוע התאמות מזון גם במקרים אחרים, אף שהתלמיד אינו אלרגי, כולל בפעילויות המתנהלות מחוץ לבית הספר, למשל:
 
** [[התאמות לתלמידים חולי צליאק במוסדות חינוך]]
 
** [[התאמות לתלמידים חולי צליאק במוסדות חינוך]]
 
** [[מזון לטבעונים וצמחונים במוסדות החינוך]]
 
** [[מזון לטבעונים וצמחונים במוסדות החינוך]]
 
** [[התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים ובפעילות מחוץ לבית הספר]]
 
** [[התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים ובפעילות מחוץ לבית הספר]]
<!--== פסקי דין ==
+
* אין להחתים הורים על מסמכים המטילים על גורם אחר אחריות לטיפול בילד או משחררים אותו מאחריות.
-->
+
* יש ליידע את כל הורי הכיתה ואת הורי מסגרת הצהרון לקראת פתיחת שנת הלימודים, וכן באסיפת ההורים הראשונה, על המגבלות התזונתיות החלות על תלמידי הכיתה והמסגרת, וכן על האיסור להכניס את האלרגן למרחבי השהייה שיוגדרו או לכל מתחם בית הספר, גן הילדים או הצהרון. יש לעשות זאת בתיאום עם התלמיד הסובל מאלרגיה והוריו.
 +
== פסקי דין ==
 +
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/17067710-e03.htm בג"ץ  6771/17] - החלטה מיום 18.9.2017
 +
 
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
* [[העמותה הישראלית לאלרגיות למזון]]
 
* [[העמותה הישראלית לאלרגיות למזון]]
שורה 80: שורה 88:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=46 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעח/1 מיום 01.09.2017] - התנהלות מוסדות החינוך לשם הבטחת בריאותם של תלמידים אלרגיים למוצרי מזון.   
+
* [http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=51 חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעח/4 מיום 21.11.2017] - התנהלות מוסדות החינוך והצהרונים לשם הבטחת בריאותם של תלמידים אלרגיים למוצרי מזון.   
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעו/8(א) מיום 04.04.2016] - הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך, סעיף 8.2.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעו/8(א) מיום 04.04.2016] - הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך, סעיף 8.2.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעד/1(א) מיום 27.08.2013] - הצהרת הורים על בריאות ילדם.
 
* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-2-2-84.htm חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשעד/1(א) מיום 27.08.2013] - הצהרת הורים על בריאות ילדם.
שורה 86: שורה 94:
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
שורה 104: שורה 109:
 
[[קטגוריה:זכויות התלמיד]]
 
[[קטגוריה:זכויות התלמיד]]
 
[[קטגוריה:אלרגיה]]
 
[[קטגוריה:אלרגיה]]
 +
[[קטגוריה:פרסום לנוער]]
 +
 +
[[ar:ملاءمات للطلاب الذين يعانون من حساسية لأنواع طعام في المؤسسات التعليمية]]

גרסה אחרונה מ־13:48, 10 בנובמבר 2019

הקדמה:

מוסדות חינוך וצהרונים חייבים לבצע התאמות כדי לאפשר לתלמידים אלרגיים למזון מסוים להשתתף בפעילות במוסד החינוך או בצהרון
אין למנוע מתלמיד שסובל מרגישות למוצרי מזון להשתתף בכל פעילות לימודית, חינוכית או חברתית בשל האלרגיה שממנה הוא סובל
מוסדות חינוך וצהרונים שבמסגרתם מסופקים או נמכרים מוצרי מזון חייבים להבטיח גם היצע של מזון ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי
ההורים אחראים להעביר לצוות החינוכי מידע מדויק על מצבו הבריאותי של ילדם לפני תחילת השנה ולחתום על אישור למתן טיפול רפואי בעת הצורך

אין להפלות תלמידים או למנוע מהם להשתתף בפעילות חינוכית כלשהי בשל רגישותם למוצרי מזון.

 • על המוסד החינוכי או הצהרון לתכנן מראש את התפריט ולהתאימו לתלמידים הסובלים מרגישות למוצרי מזון, בכל עת שבה מסופקים מוצרי מזון במסגרת המוסד החינוכי או במסגרת הפעילות החינוכית.
דוגמה
 • משלוחי מנות בפורים
 • ארוחות בטיולים
 • ארוחות יומיות המוגשות לתלמידים הלומדים ביום לימודים ארוך
 • ארוחות באירועים מיוחדים
 • מכירות מזון במוסד בקפיטריה או במכונות אוטומטיות בתוך המוסד החינוכי
 • במקרים שבהם האלרגיה היא לאלרגן שהוא בעל תכונה של פיזור באוויר (לדוגמה, בוטנים או חטיפים המכילים בוטנים) יש להגדיר את מוסד החינוך או את מסגרת הפעילות (למשל, הצהרון) כשטח נקי מהאלרגן. יש לציין באופן בולט בשטח המוסד, באזור הפעילות ומחוצה לו שאין להכניס את האלרגן ומוצרים המכילים אותו לשטח המוסד ולאזור הפעילות.
 • במקרים שבהם התגובה האלרגית נגרמת בשל מגע עם האלרגן או בליעה שלו, יוכרזו הכיתה, שטח הפעילות וכן מרחבים נוספים שיוסכם לגביהם כסביבה בטוחה, שאליה אין להכניס את האלרגן. ההכרזה על מרחבים אלו תהיה באמצעות שלטים שייתלו במקומות הללו.
 • אם נקבעו מגבלות בנוגע לרכיבי המזון שמותר להכניס למרחבי השהייה ובית הספר, הגן או הצהרון לא הוגדרו כולם כשטח נקי מאלרגן, יש להגדיר אזור שבו יוכלו התלמידים האחרים לאכול מוצרי מזון המכילים אלרגנים.
 • יש לאסור הכנסת חטיפים המכילים את האלרגן לשטח בית הספר, הגן או הצהרון.
 • אם מתוכנן שימוש במוצרי מזון בעת פעילות חינוכית שלא לצורך אכילה, יש לוודא שהמזון אינו מכיל אלרגנים.
 • אם יש במוסד החינוכי מכונות אוטומטיות לכריכים או קפיטריה, המוסד חייב לכלול בהיצע המזון מזונות ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי, ולוודא כי המוצרים השונים נמכרים באריזות המונעות מגע של מוצרי מזון מסוכנים עם כאלה שאינם מסוכנים לתלמיד. אם המוסד החינוכי הוגדר כשטח נקי מאלרגן, לא ימכרו במכונות האוטומטיות מוצרים הכוללים את האלרגן.
 • יש להציג במזכירות בית הספר או בגן הילדים או במקום שמרוכזת בו עבודת הצהרון, ובמקום ידוע ובולט נוסף את נוהל הטיפול בתלמיד הסובל באלרגיה בעת התקף ואת מספרי הטלפון של בני המשפחה של התלמיד. אם קיים צורך בטיפול במזרק, יוחזק המזרק בתיקו של התלמיד, או, לחלופין, במקום גלוי וברור בכיתת האם של התלמיד.
 • מנהלי המוסד החינוכי או הצהרון יידעו את כלל צוות המוסד החינוכי ואת צוות העובדים בצהרון על האלרגיה. מדי תחילת שנה תינתן הדרכה לכלל אנשי צוות המוסד החינוכי וצוות העובדים בצהרון, שתאפשר להם להכיר את התופעה ואת דרכי המניעה, ולתת מענה למצבים של חשיפה לאלרגן.
 • על הצוות החינוכי ועל צוות העובדים בצהרון להבהיר לילדים כי אין להחליף ביניהם ארוחות או כלי אוכל.
 • מורה הנוכח בכיתה במהלך ההפסקות שבהן התלמידים אוכלים, וכן העובדים בגן ובצהרון, צריכים לוודא את ניקוי משטחי האכילה ורחיצת הידיים לילדים לאחר הארוחות.
 • יש לאפשר להורי התלמיד הסובל מאלרגיות להביא את המזון לארוחה באופן עצמאי ובהתאם לקזז מהתשלום את חלקו היחסי.
 • במקרה של יציאה לפעילות מחוץ לשטח בית הספר:
  1. יש לתת להורים את פרטי הקשר של גורם ההסעדה לצורך אישור הרכב המזון שיקבל ילדם במהלך הפעילות, או לאפשר להם לספק מטעמם את המזון המותאם לצורכי התלמיד.
  2. במקרה של תלמיד עם אלרגיה לאלרגן במזון שיש לו נטייה להתפזר באוויר, מוסד החינוך וההורים אחראים לוודא עם ספק המזון כי המזון שיסופק לכלל התלמידים לא יכלול את האלרגן.
  3. יש לאפשר להורי התלמיד לצאת לפעילות כמלווים או כהורים נלווים עם רכב פינוי.
 • למידע נוסף על ביצוע התאמות במקרה של פעילות חוץ בית-ספרית, ראו התאמות לשילוב תלמידים עם מוגבלות בטיולים ובפעילות מחוץ לבית הספר.

מי זכאי?

 • תלמידים בבתי הספר, בגני הילדים ובצהרונים שסובלים מרגישות למוצרי מזון בכל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • יש לאפשר להורי התלמיד הסובל מאלרגיות להביא את המזון לארוחה באופן עצמאי ובהתאם לקזז מהתשלום את חלקו היחסי.
 • מוסדות החינוך מחויבים בביצוע התאמות מזון גם במקרים אחרים, אף שהתלמיד אינו אלרגי, כולל בפעילויות המתנהלות מחוץ לבית הספר, למשל:
 • אין להחתים הורים על מסמכים המטילים על גורם אחר אחריות לטיפול בילד או משחררים אותו מאחריות.
 • יש ליידע את כל הורי הכיתה ואת הורי מסגרת הצהרון לקראת פתיחת שנת הלימודים, וכן באסיפת ההורים הראשונה, על המגבלות התזונתיות החלות על תלמידי הכיתה והמסגרת, וכן על האיסור להכניס את האלרגן למרחבי השהייה שיוגדרו או לכל מתחם בית הספר, גן הילדים או הצהרון. יש לעשות זאת בתיאום עם התלמיד הסובל מאלרגיה והוריו.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים