(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(16 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = בעל דירה ב[[חדש:בית משותף]] המעוניין לבצע [[חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף|חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות]] ברכוש המשותף בבניין, אינו חייב לקבל את הסכמת הדיירים בכל אחד מהמקרים המפורטים בערך זה בלבד  
+
| מידע  = בעל דירה ב[[בית משותף]] המעוניין [[ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף|לבצע  התאמות לאדם עם מוגבלות]] ברכוש המשותף בבניין, אינו חייב לקבל את הסכמת הדיירים בכל אחד מהמקרים המפורטים בערך זה בלבד  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב ב[[חדש:התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים|מקרים אחרים]] נדרשת הסכמת הדיירים לצורך ביצוע ההתאמות
+
| חשוב= ב[[התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים|מקרים אחרים]] נדרשת הסכמת הדיירים לצורך ביצוע ההתאמות
| חשוב3 = ען זאת ייתכנו [[חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף|הגבלות ותנאים נוספים]] שיש לקיים לפני ביצוע ההתאמות
+
| חשוב2 = עם זאת ייתכנו [[ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף|הגבלות ותנאים נוספים]] שיש לקיים לפני ביצוע ההתאמות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[בתים משותפים]]
 
| [[בתים משותפים]]
שורה 16: שורה 16:
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[מדריך דיור לאנשים עם מוגבלות בניידות]]
 
| [[מדריך דיור לאנשים עם מוגבלות בניידות]]
| [[דיור ושיכון]]
+
| [[סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
==התאמות שלא נדרשת להן הסכמה של שאר בעלי הדירות בבניין ==
* התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית המשותף בלא שינוי מבנה הפתח או השער, צורתו או מידותיו, כגון התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם.
+
* התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית המשותף בלי שינוי מבנה הפתח או השער, צורתו או מידותיו (כגון: התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם).
* התאמת דלת או פתח כניסה לבית המשותף בלא שינוי מבנה הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם, כגון התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם.
+
* התאמת דלת או פתח כניסה לבית המשותף בלי שינוי מבנה הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם (כגון: התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם).
 
* התקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז קיים או שינוי מיקומו.
 
* התקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז קיים או שינוי מיקומו.
 
*  בניית סף צדי בשביל גישה קיים למניעת דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה.
 
*  בניית סף צדי בשביל גישה קיים למניעת דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה.
* התקנת אמצעי הרמה ידני, לרבות כבש, בין מפלסים, שאורכו אינו עולה על 8 מטרים וכשהפרש הגובה בין המפלס העליון לבין המפלס התחתון אינו עולה על 75 ס"מ, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
+
** חשוב לשים לב כי לצורך הריסת גדרות ובניית גדר וגדר הגנה, או התקנת סידורי בטיחות בשביל גישה קיים (שאינם בניית סף צדי), לשם מניעת פגיעה מכלי רכב או מציוד, נפילה, דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה, [[התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים|נדרשת הסכמת הדיירים]].
 +
* התקנת אמצעי הרמה ידני, לרבות כבש, בין מפלסים, שאורכו אינו עולה על 8 מטרים וכשהפרש הגובה בין המפלס העליון לבין המפלס התחתון אינו עולה על 75 ס"מ, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר כי התקנה זו אינה מונעת משאר בעלי הדירות להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
 +
** לצורך התקנת אמצעי הרמה '''אחרים''' [[התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים|נדרשת הסכמת הדיירים]].
 
* החלפה או התקנה של רשת ניקוז (גריל).
 
* החלפה או התקנה של רשת ניקוז (גריל).
 +
* שינוי אבזרי שרברבות, ביוב וניקוז, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר כי התאמה זו אינה פוגעת במערכות הבית המשותף.
 
* התקנת תאורה, לרבות תאורת חירום, בשביל גישה או בכניסה לבית המשותף וכן שינוי עוצמת תאורה.
 
* התקנת תאורה, לרבות תאורת חירום, בשביל גישה או בכניסה לבית המשותף וכן שינוי עוצמת תאורה.
 
* שינוי גובה ספים, ובלבד שאין בביצוע השינוי כדי לגרום לתקלות במערכת הניקוז.
 
* שינוי גובה ספים, ובלבד שאין בביצוע השינוי כדי לגרום לתקלות במערכת הניקוז.
שורה 31: שורה 34:
 
* התקנת שילוט הכוונה ומידע, לרבות הוספת אותיות מובלטות או כתב ברייל בשילוט קיים.
 
* התקנת שילוט הכוונה ומידע, לרבות הוספת אותיות מובלטות או כתב ברייל בשילוט קיים.
 
* שינוי אבזרי חשמל, מחשוב, טלוויזיה ותקשורת קיימים והתאמתם לצורכי האדם עם המוגבלות ומידותיו.
 
* שינוי אבזרי חשמל, מחשוב, טלוויזיה ותקשורת קיימים והתאמתם לצורכי האדם עם המוגבלות ומידותיו.
* שינוי אבזרי שרברבות, ביוב וניקוז, שלא כאמור בפרט 6 לחלק זה, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתאמה כאמור כדי לפגוע במערכות הבית המשותף.
 
 
* שינוי גובה של התקנים ועזרים קיימים בבית המשותף, כגון תיבת מכתבים, ראי וברז שטיפה.
 
* שינוי גובה של התקנים ועזרים קיימים בבית המשותף, כגון תיבת מכתבים, ראי וברז שטיפה.
* התאמת מקום חניה קיים שיוחד לבעל הדירה, בלא שינוי מיקומו, גודלו או צורתו.
+
* התאמת מקום חניה קיים '''אשר יוחד כבר לפני כן''' לבעל הדירה, בלא שינוי מיקומו, גודלו או צורתו.  
 
+
** חשוב לשים לב: לצורך '''ייחוד מקום חנייה''' או לצורך '''הכשרת שטח כמקום חנייה''' לבעל הדירה '''נדרשת''' [[התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים #התאמות הטעונות הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם 60% מן הדירות|הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם 60% מן הדירות]].
== פסקי דין ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 
+
=== חקיקה ונהלים ===
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_001.htm#med12 חוק המקרקעין] - תוספת שנייה, חלק א'.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_001.htm#med12 חוק המקרקעין] - תוספת שנייה, חלק א'.
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
==Metadata==
 
 
 
 
== מקורות ==
 
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:מושגים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
+
|סוג ערך = מושגים
 +
|תחום תוכן = דיור ושיכון
 +
}}
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:דיור לאנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:דיור לאנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:שכנים]]
 
[[קטגוריה:שכנים]]
 
[[קטגוריה:שיפוצים]]
 
[[קטגוריה:שיפוצים]]
 +
[[קטגוריה:בתים משותפים]]
 +
[[ar:ملاءمات للأشخاص ذوي المحدوديات في بيت مشترك والتي لا تستوجب موافقة السكان]]

גרסה אחרונה מ־13:14, 13 ביולי 2022

הקדמה:

בעל דירה בבית משותף המעוניין לבצע התאמות לאדם עם מוגבלות ברכוש המשותף בבניין, אינו חייב לקבל את הסכמת הדיירים בכל אחד מהמקרים המפורטים בערך זה בלבד
במקרים אחרים נדרשת הסכמת הדיירים לצורך ביצוע ההתאמות
עם זאת ייתכנו הגבלות ותנאים נוספים שיש לקיים לפני ביצוע ההתאמות

התאמות שלא נדרשת להן הסכמה של שאר בעלי הדירות בבניין

 • התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית המשותף בלי שינוי מבנה הפתח או השער, צורתו או מידותיו (כגון: התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם).
 • התאמת דלת או פתח כניסה לבית המשותף בלי שינוי מבנה הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם (כגון: התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם).
 • התקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז קיים או שינוי מיקומו.
 • בניית סף צדי בשביל גישה קיים למניעת דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה.
  • חשוב לשים לב כי לצורך הריסת גדרות ובניית גדר וגדר הגנה, או התקנת סידורי בטיחות בשביל גישה קיים (שאינם בניית סף צדי), לשם מניעת פגיעה מכלי רכב או מציוד, נפילה, דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה, נדרשת הסכמת הדיירים.
 • התקנת אמצעי הרמה ידני, לרבות כבש, בין מפלסים, שאורכו אינו עולה על 8 מטרים וכשהפרש הגובה בין המפלס העליון לבין המפלס התחתון אינו עולה על 75 ס"מ, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר כי התקנה זו אינה מונעת משאר בעלי הדירות להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
 • החלפה או התקנה של רשת ניקוז (גריל).
 • שינוי אבזרי שרברבות, ביוב וניקוז, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר כי התאמה זו אינה פוגעת במערכות הבית המשותף.
 • התקנת תאורה, לרבות תאורת חירום, בשביל גישה או בכניסה לבית המשותף וכן שינוי עוצמת תאורה.
 • שינוי גובה ספים, ובלבד שאין בביצוע השינוי כדי לגרום לתקלות במערכת הניקוז.
 • חספוס עדין של מדרגות או של ריצוף שביל גישה קיים, לשם מניעת החלקה.
 • התקנת שילוט הכוונה ומידע, לרבות הוספת אותיות מובלטות או כתב ברייל בשילוט קיים.
 • שינוי אבזרי חשמל, מחשוב, טלוויזיה ותקשורת קיימים והתאמתם לצורכי האדם עם המוגבלות ומידותיו.
 • שינוי גובה של התקנים ועזרים קיימים בבית המשותף, כגון תיבת מכתבים, ראי וברז שטיפה.
 • התאמת מקום חניה קיים אשר יוחד כבר לפני כן לבעל הדירה, בלא שינוי מיקומו, גודלו או צורתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים