שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  = בעל דירה ב[[חדש:בית משותף]] המעוניין לבצע [[חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף|חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות]] ברכוש המשותף בבניין, אינו חייב לקבל את הסכמת הדיירים בכל אחד מהמקרים המפורטים בערך זה בלבד  
 
| מידע  = בעל דירה ב[[חדש:בית משותף]] המעוניין לבצע [[חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף|חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות]] ברכוש המשותף בבניין, אינו חייב לקבל את הסכמת הדיירים בכל אחד מהמקרים המפורטים בערך זה בלבד  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב ב[[חדש:התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים|מקרים אחרים]] נדרשת הסכמת הדיירים לצורך ביצוע ההתאמות
+
| חשוב= ב[[חדש:התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף הטעונות הסכמת הדיירים|מקרים אחרים]] נדרשת הסכמת הדיירים לצורך ביצוע ההתאמות
| חשוב3 = ען זאת ייתכנו [[חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף|הגבלות ותנאים נוספים]] שיש לקיים לפני ביצוע ההתאמות
+
| חשוב2 = עם זאת ייתכנו [[חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בבית משותף|הגבלות ותנאים נוספים]] שיש לקיים לפני ביצוע ההתאמות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 34: שורה 34:
 
* שינוי גובה של התקנים ועזרים קיימים בבית המשותף, כגון תיבת מכתבים, ראי וברז שטיפה.
 
* שינוי גובה של התקנים ועזרים קיימים בבית המשותף, כגון תיבת מכתבים, ראי וברז שטיפה.
 
* התאמת מקום חניה קיים שיוחד לבעל הדירה, בלא שינוי מיקומו, גודלו או צורתו.
 
* התאמת מקום חניה קיים שיוחד לבעל הדירה, בלא שינוי מיקומו, גודלו או צורתו.
 
+
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
  
 
+
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_001.htm#med12 חוק המקרקעין] - תוספת שנייה, חלק א'.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/286_001.htm#med12 חוק המקרקעין] - תוספת שנייה, חלק א'.
 
+
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
  
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
+
-->
  
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!

גרסה מ־09:34, 26 בדצמבר 2016

הקדמה:

בעל דירה בחדש:בית משותף המעוניין לבצע חדש:ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות ברכוש המשותף בבניין, אינו חייב לקבל את הסכמת הדיירים בכל אחד מהמקרים המפורטים בערך זה בלבד
במקרים אחרים נדרשת הסכמת הדיירים לצורך ביצוע ההתאמות
עם זאת ייתכנו הגבלות ותנאים נוספים שיש לקיים לפני ביצוע ההתאמות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית המשותף בלא שינוי מבנה הפתח או השער, צורתו או מידותיו, כגון התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם.
 • התאמת דלת או פתח כניסה לבית המשותף בלא שינוי מבנה הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם, כגון התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם.
 • התקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז קיים או שינוי מיקומו.
 • בניית סף צדי בשביל גישה קיים למניעת דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה.
 • התקנת אמצעי הרמה ידני, לרבות כבש, בין מפלסים, שאורכו אינו עולה על 8 מטרים וכשהפרש הגובה בין המפלס העליון לבין המפלס התחתון אינו עולה על 75 ס"מ, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
 • החלפה או התקנה של רשת ניקוז (גריל).
 • התקנת תאורה, לרבות תאורת חירום, בשביל גישה או בכניסה לבית המשותף וכן שינוי עוצמת תאורה.
 • שינוי גובה ספים, ובלבד שאין בביצוע השינוי כדי לגרום לתקלות במערכת הניקוז.
 • חספוס עדין של מדרגות או של ריצוף שביל גישה קיים, לשם מניעת החלקה.
 • התקנת שילוט הכוונה ומידע, לרבות הוספת אותיות מובלטות או כתב ברייל בשילוט קיים.
 • שינוי אבזרי חשמל, מחשוב, טלוויזיה ותקשורת קיימים והתאמתם לצורכי האדם עם המוגבלות ומידותיו.
 • שינוי אבזרי שרברבות, ביוב וניקוז, שלא כאמור בפרט 6 לחלק זה, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתאמה כאמור כדי לפגוע במערכות הבית המשותף.
 • שינוי גובה של התקנים ועזרים קיימים בבית המשותף, כגון תיבת מכתבים, ראי וברז שטיפה.
 • התאמת מקום חניה קיים שיוחד לבעל הדירה, בלא שינוי מיקומו, גודלו או צורתו.

חקיקה ונהלים