הקדמה:

תלמידים עם מוגבלויות זכאים להתאמות בפעילויות מחוץ לבית הספר, כגון טיולים, כדי שיוכלו להשתתף בהם כמו כל שאר התלמידים
ההתאמות הנדרשות לכל תלמיד הן ייחודיות ותלויות בצרכיו
למידע נוסף ראו אתר משרד החינוך
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות הנלוות אליו קובעים כללים לגבי ההתאמות הנדרשות לתלמידים עם מוגבלויות בפעילות חוץ בית-ספרית.

 • ההתאמות הנדרשות לכל תלמיד הן ייחודיות ותלויות בצרכיו.
דוגמה
 • בחירת מקום לתלמיד עם לקות ראייה באוטובוס או בזמן הפעילות תיעשה בהתאם לזווית הראייה הנדרשת לתלמיד.
 • הושבת תלמיד עם לקות שמיעה במרחק קרוב אל המורה או הדובר העיקרי, ובזווית המאפשרת ראיית פני המורה.
 • תיאום לינה לתלמיד עם מוגבלות פיזית - למשל באמצעות שימוש בחדרים בקומת קרקע.
 • שימוש באולמות מונגשים, אולמות עם מערכות הגברה ותמלול או טקסט מוקרן, מוזיאונים עם מידע חזותי, סרטים עם כתוביות וכו'.
 • שימוש באוטובוס מונגש כאשר יש תלמידים עם מוגבלות פיזית קשה.
 • שימוש בנגישון עבור תלמיד עם לקות מוטורית.
 • היערכות לתזונה מותאמת וגמישות בשעות הארוחות.
 • תרגום לשפת הסימנים במידת הצורך.
 • מומלץ לעיין במסמך טיול מונגש של משרד החינוך כדי לקבל מידע מפורט ומלא יותר.
 • מי זכאי?

  • תלמידים עם מוגבלויות הלומדים בכל מוסדות החינוך בישראל.

  תהליך מימוש הזכות

  • האחריות לייזום ההתאמות וביצוען היא על הצוות החינוכי, ובראשו מנהל בית הספר.
  • ההורים אמורים להיות משולבים בתהליך התכנון וביצוע ההתאמות.
  • ניתן לפנות לקבלת סיוע אל היחידה המשפטית לפניות הציבור בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

  חשוב לדעת

  • מוסדות חינוך חייבים לבצע התאמות על מנת לאפשר לתלמידים אלרגיים למזון מסוים להשתתף בפעילות במוסד החינוך, ואין למנוע מתלמיד שסובל מרגישות למוצרי מזון להשתתף בכל פעילות לימודית, חינוכית או חברתית בשל האלרגיה שממנה הוא סובל. מוסדות חינוך שבמסגרתם מסופקים או נמכרים מוצרי מזון חייבים להבטיח גם היצע של מזון ללא המוצרים שאליהם התלמיד אלרגי. למידע נוסף ראו התאמות במוסדות חינוך לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון.

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים