תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אסירים זכאים להתייחד עם בני זוג גם אם הם בני אותו מין
הכללים החלים על התייחדות של אסירים הטרוסקואליים יחולו גם על התיחסדות של אסירים עם בניזוגם מאותו המין


תבנית:זכות/סיום הקדמה

  • התייחדות הנה היתר לפגישה אינטימית של האסיר/ה או העציר/ה ובני זוגם.
  • היתר להתייחדות ניתן לאסירים או עצורים בהתקיים תנאים מסוימים. למידע נוסף ראו חדש:התייחדות של אסירים או עצורים עם בני זוגם.
  • סוגית ההתיחדות של אסירים עם בני זוגם מוסדרת בפקודת הנציבות. התייחדות בין בני זוג מאותו מין איננה מוסדרת בפקודת הנציבות, אולם בית המשפט קבע, כי לעניין הזכות להתייחדות יש לפרש את נהלי השב"ס ככאלה החלים גם על קיום יחסי אישות בין בני זוג מאותו המין, ולכן אם תוגש בקשה ע"י בני זוג אלה בהתאם לנהלים, יש לשקול אותה בהתאם.
  • בעקבות פנייה ש האגודה לזכויות האזרח בענין זה, השיב ראש ענף האסיר והעתירות בשב"ס כי נוהלי השב"ס החלים על התיחדות של אסירים הטרוסקסואליים יחולו גם על אסירים המבקשים להתיחד עם בני מינם.

מי זכאי?

  • אסיר או עצור המעוניין להתייחד עם בן זוגו.
  • אסירה או עצורה המעוניינת להתייחד עם בת זוגה.

תהליך מימוש הזכות

  • למידע על אופן מימוש הזכות ראו חדש:התייחדות של אסירים או עצורים עם בני זוגם.

חשוב לדעת

חוקים ותקנות

פסקי דין

הערת עריכה
לייצר ערך בתבנית פס"ד
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08.09.2013, 13:06 (IST)

עע"א 2260/08 אנג'ל שלגין נ' שירות בתי הסוהר - בית המשפט המחוזי קבע: לזוג אסירות אין זכות לקיים חיים משותפים בין כתלי הכלא אך עשויה לקום להן זכות להתייחדות - http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/m08002260-227.htm

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני הסיוע בנושא אסירים לחצו כאן.

גורמי ממשל

  • לערך מורחב על גורמי ממשל בנושא אסירים לחצו כאן.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי