(29 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = לאסירים יש הזכות להיוועץ עם עורך דין
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
|מידע2=בתנאים מסוימים, ניתן להגביל את זכות ההיוועצות של אסיר
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| איסור = אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש
 +
| חשוב  =  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  =  
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 16: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[אסירים ועצירים]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[חופשות אסירים]]
 +
| [[חופשה לאסיר ביטחוני]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
ל[[אסירים ועצירים]] יש זכות להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.
 +
* הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 +
* אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* אדם הנמצא במעצר או במאסר בפועל, זכאי להיוועץ עם עורך דין.
 
* זכות ההיוועצות של אנשים במעצר:
 
** אדם שנמצא במעצר ומבקש להיפגש עם עורך דין, זכאי לקיום המפגש ללא דיחוי.
 
** אם מדובר בפגישה ראשונה של העצור עם עורך הדין, יש לאפשר את הפגישה גם שלא בשעות המקובלות במקום המעצר.
 
** הפגישה תיערך ביחידות ותוך שמירה על סודיות השיחה, אבל באופן שמאפשר פיקוח על העצור.
 
 
* זכות היוועצות של אנשים במאסר:
 
* זכות היוועצות של אנשים במאסר:
 
** אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
 
** אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
 
** הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
 
** הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, כאמור לגבי עצורים.
+
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, לפרטים ראו [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין]].
==מגבלות על זכות ההיוועצות לאדם הנמצא במעצר==
+
** אסיר זכאי להיפגש גם עם טוען רבני לצורך ייצוגו בבית הדין הרבני.
* במקרים הבאים ניתן יהיה לדחות את זכות ההיוועצות של אדם הנמצא במעצר למשך תקופה שלא תעלה על 48 שעות:
+
 
** אם נוכחותו של העצור נדרשת לצורך השלמת פעולות חקירה ועריכת הפגישה עם עורך הדין תחייב את הפסקתן,
+
==מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים==
** אם פגישת העצור עם עורך הדין עלולה לסכל או לשבש את מעצרם של חשודים נוספים באותו עניין, או
+
* בנסיבות מסוימות, למנהל בית הסוהר או לנציב בית הסוהר, סמכות לדחות פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, לתקופה של '''עד 72 שעות.'''
** אם עיכוב הפגישה לזמן מוגבל נדרש לצורך שמירה על חיי אדם, סיכול פשע, או מניעת עבירת ביטחון.  
+
* הפגישה תידחה אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
===מניעת פגישה עם עורך דין לעצור בעבירות בטחון===
+
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.
** למרות האמור לעיל, אם מדובר בעבירות ביטחון, ניתן למנוע את הפגישה לפרק זמן של עד 10 ימים, כאשר בית המשפט רשאי להאריך את התקופה ויחולו ההוראות הבאות:
+
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו.
*** נדחתה פגישת חשוד עם עורך דין, לפי סעיף קטן (א), רשאי החשוד לערור על ההחלטה לפני נשיא בית משפט מחוזי, ובהעדרו – לפני סגן הנשיא של בית משפט מחוזי; על החלטת בית המשפט ניתן לערור לפני בית המשפט העליון שידון בענין בשופט אחד
+
*# הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
*** נשיא בית המשפט המחוזי רשאי להורות שעצור לא ייפגש עם עורך דין או להאריך את התקופה האמורה ובלבד שסך כל התקופות שבהן נמנעה הפגישה עם עורך דין לא תעלה על 21 ימים;
+
** יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, או לחשוף מקורות ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין או לשבש חקירה שלהן.
*** על החלטה לפי סעיף קטן זה, רשאים הצדדים לערור לפני בית המשפט העליון שידון בענין בשופט אחד.
+
===הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה===
==מגבלות על זכות ההיווצעות לאדם הנמצא במאסר==
+
* לאחר תום תקופה הדחייה הראשונה (של 72 השעות), הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''24 שעות'''.
===מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים===
+
* בהסכמת פרקליטות המחוז או המדינה, הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''10 ימים'''.
* לגבי אסירים, ניתן למנוע פגישת אסיר עם עורך דין מסוים אם נציב בתי הסוהר או מנהל בית הסוהר חדש ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
+
* לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת הפגישה לתקופות שונות, של עד '''שנה במצטבר'''.  
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר, או
+
על החלטת הנציב או מנהל בית הסוהר ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.  
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו, או כי
+
* על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.
**פגישה כאמור תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו
+
 
** מנהל בית הסוהר רשאי להורות על מניעת הפגישה לתקופה שלא תעלה על 72 שעות.
+
==מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין==
* '''הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה''':
+
* בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי כי המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי, והן מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
** לאחר תום תקופה המגלבה כפי שהורה עליה מנהל בית הסוהר, מ ורשאי הנציב, בתום ה, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות, מטעמים שיירשמו;
+
* במקרה זה הנציב רשאי להגביל מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על '''3 חודשים'''.
** כמו כן רשאי הנציב, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה, להורות כאמור לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
+
* אסיר שהוטלה עליו הגבלה לפגישה עם כמה עורכי דין, יכול להיפגש עם עורכי הדין שהנציב כן התיר לו, במשך 30 ימים. לאחר 30 הימים, הוא יכול להיפגש עם עורכי דין אחרים שהנציב התיר לו, וכך הלאה עד משך תום תקופת ההגבלה.
** באופן עקרוני יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באחד מהבאים: (א)  פגיעה בשלומו של אדם או בביטחונו; (ב)  פגיעה בביטחון המדינה;(ג)    חשיפת מקורות מידע ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין;(ד)  שיבוש הליכי חקירה של רשויות חקירה או מודיעין.
+
===הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה===
*כל הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף זה רשאי האסיר להגיש עתירה, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לבית המשפט המחוזי;
+
* אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
** לבית המשפט יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת פגישה עם עורך הדין לתקופות של עד שנה במצטבר.  
+
* נציב בתי הסוהר יכול (בהסכמת היועמ"ש) להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על '''3 חודשים''' (בסך הכל 6 חודשים).
** על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.
+
* בית המשפט המחוזי (לבקשת היועמ"ש) יכול להאריך את תקופת ההגבלה לתקופות נוספות שלא יעלו על '''6 חודשים כל אחת'''.
===מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין===
+
* על החלטת בית המשפט מחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.
* בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי לאחד מהבאים:
+
 
** המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
 
* במקררה זה רשאי הוא להורות על הגבלת מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
 
** אסיר שהוטלה עליו הגבלה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיפגש, בכל שלושים ימים במהלך תקופת ההגבלה, עם מספר עורכי הדין שקבע הנציב, ורשאי הוא, בכל שלושים ימים, להיפגש עם עורכי דין אחרים, ובלבד שמספרם בכל שלושים ימים לא יעלה על המספר שקבע הנציב.
 
* '''הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה''':
 
** נציב בתי הסוהר רשאי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך[2], להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.
 
** בית המשפט המחוזי רשאי להורות על הארכת תקופת ההגבלה לאחר שהוארכה לפי סעיף קטן (ד) לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, אם הוגשה בקשה לכך על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה; על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן זה רשאים הצדדים לערער לפני בית המשפט העליון, שידון בעניין בשופט אחד, , ההחלטה תימסר לו בלא דיחוי.
 
** אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 
** החלטת בית משפט שניתנה לפי סעיף זה, תובא לידיעת קבוצת האסירים או האסיר, בלא דיחוי.
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המעצר או המאסר.
+
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המאסר.
{{שימו לב|
 
* לא ניתן להטיל אדם הנמצא במעצר או במאסר סקנציה משמעתית שעניינה מניעת שיחת טלפון בינו לבין עורך הדין שלו, לצורך קבלת שירותים מקצועיים.
 
* אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.}}
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
+
* אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון מקצועית עם עורך הדין שלו, כעונש על התנהגותו.
 +
* אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 +
* לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי ל[[ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי]].
 +
== גורמים מסייעים ==
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
=== ארגוני סיוע ===
 +
*  [[אסירים/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים לאסירים]]
  
== ארגוני סיוע ==
+
=== גורמי ממשל ===
 +
* [[שירות בתי הסוהר]].
  
  
== גורמי ממשל ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 
+
=== פסקי דין ===
 
 
== פסקי דין ==
 
 
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/18069760-A22.htm רעב 6976/18] - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.
 
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/18069760-A22.htm רעב 6976/18] - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.
  
== חקיקה ונהלים ==
+
=== חקיקה ונהלים ===
* [https://www.nevo.co.il/law/75015#Seif259 פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש)] - סעיף 45.
+
* [https://www.nevo.co.il/law/98568#Seif23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - סעיפים 35-34
* [https://www.nevo.co.il/law/98568#Seif23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) - סעיפים 34-35.
+
* [https://www.nevo.co.il/laws/#/60b337b59733d70521c28845 תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) (תנאי החזקה במעצר)] - תקנה 11
* [https://www.nevo.co.il/laws/#/60b337b59733d70521c28845 תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - תקנה 11.
+
* [https://www.nevo.co.il/law/75015#Seif259 פקודת בתי הסוהר] - סעיפים 45, 45א, 45א1
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/056_007.htm#Seif87 תקנות בתי הסוהר] - סעיפים 30-28
== הרחבות ופרסומים ==
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/043400/he/04.34.00%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%9F%20(3).pdf פקודת נציבות מספר 04.34.00] - מתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים על ידי עורכי דין
 
+
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hanhayot_043400/he/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A4%D7%99%20%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%94%2004.34.00.pdf מסמך הנחיות מיום 26.03.2017] - כניסת עורכי דין למתקני כליאה לצורך מתן שירות מקצועי לאסירים ולעצורים לפי פקודת נציבות 04.34.00
 
 
== תודות ==
 
 
 
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
+
{{מטא
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
+
|סוג ערך = זכויות
[[קטגוריה:זכויות]]
+
|תחום תוכן = המשפט הפלילי
 +
}}
 +
[[קטגוריה:משטרה ובתי סוהר]]
 +
[[ar:تشاور السجناء مع محامي (استشارة محامي)]]

גרסה אחרונה מ־16:35, 28 בספטמבר 2022

הקדמה:

לאסירים יש הזכות להיוועץ עם עורך דין
בתנאים מסוימים, ניתן להגביל את זכות ההיוועצות של אסיר
אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש


לאסירים ועצירים יש זכות להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.

 • הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 • אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש.

מי זכאי?

 • זכות היוועצות של אנשים במאסר:
  • אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
  • הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
  • במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, לפרטים ראו התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין.
  • אסיר זכאי להיפגש גם עם טוען רבני לצורך ייצוגו בבית הדין הרבני.

מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים

 • בנסיבות מסוימות, למנהל בית הסוהר או לנציב בית הסוהר, סמכות לדחות פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, לתקופה של עד 72 שעות.
 • הפגישה תידחה אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
  1. הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.
  2. הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו.
  3. הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
  • יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, או לחשוף מקורות ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין או לשבש חקירה שלהן.

הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה

 • לאחר תום תקופה הדחייה הראשונה (של 72 השעות), הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות.
 • בהסכמת פרקליטות המחוז או המדינה, הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
 • לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת הפגישה לתקופות שונות, של עד שנה במצטבר.
 • על החלטת הנציב או מנהל בית הסוהר ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 • על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.

מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין

 • בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי כי המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי, והן מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
 • במקרה זה הנציב רשאי להגביל מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.
 • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לפגישה עם כמה עורכי דין, יכול להיפגש עם עורכי הדין שהנציב כן התיר לו, במשך 30 ימים. לאחר 30 הימים, הוא יכול להיפגש עם עורכי דין אחרים שהנציב התיר לו, וכך הלאה עד משך תום תקופת ההגבלה.

הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה

 • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 • נציב בתי הסוהר יכול (בהסכמת היועמ"ש) להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על 3 חודשים (בסך הכל 6 חודשים).
 • בית המשפט המחוזי (לבקשת היועמ"ש) יכול להאריך את תקופת ההגבלה לתקופות נוספות שלא יעלו על 6 חודשים כל אחת.
 • על החלטת בית המשפט מחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המאסר.

חשוב לדעת

 • אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון מקצועית עם עורך הדין שלו, כעונש על התנהגותו.
 • אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 • לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • רעב 6976/18 - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.

חקיקה ונהלים