מ (כרמל סחף העביר את הדף חדש:התייעצות של אסירים עם עורך דין לשם התייעצות של אסירים עם עורך דין בלי להשאיר הפניה)
תגית: שינוי מהותי
 
(7 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 8: שורה 8:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [https://www.gov.il/he/departments/topics/imprisonment-prison-service מידע לאסירים] באתר שירות בתי הסוהר
+
| ממשל  =  
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 17: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[אסירים]]
+
| [[אסירים ועצירים]]
 
| [[חופשות אסירים]]
 
| [[חופשות אסירים]]
 
| [[חופשה לאסיר ביטחוני]]
 
| [[חופשה לאסיר ביטחוני]]
שורה 23: שורה 23:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
ל[[אסירים]] יש זכות להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.
+
ל[[אסירים ועצירים]] יש זכות להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.
 
* הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 
* הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 
* אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש.  
 
* אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש.  
שורה 31: שורה 31:
 
** הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
 
** הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
 
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, לפרטים ראו [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין]].
 
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, לפרטים ראו [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין]].
 +
** אסיר זכאי להיפגש גם עם טוען רבני לצורך ייצוגו בבית הדין הרבני.
  
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים==
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים==
שורה 36: שורה 37:
 
* הפגישה תידחה אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
 
* הפגישה תידחה אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
 
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.  
 
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.  
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו.
+
*# הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו.
 
*# הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
 
*# הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
 
** יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, או לחשוף מקורות ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין או לשבש חקירה שלהן.
 
** יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, או לחשוף מקורות ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין או לשבש חקירה שלהן.
שורה 63: שורה 64:
 
* אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 
* אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 
* לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי ל[[ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי]].
 
* לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי ל[[ייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי]].
 +
== גורמים מסייעים ==
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
+
=== ארגוני סיוע ===
== ארגוני סיוע ==
 
 
*  [[אסירים/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים לאסירים]]
 
*  [[אסירים/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים לאסירים]]
  
== גורמי ממשל ==
+
=== גורמי ממשל ===
 
* [[שירות בתי הסוהר]].
 
* [[שירות בתי הסוהר]].
 
== פסקי דין ==
 
* [https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/18069760-A22.htm רעב 6976/18] - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law/75015#Seif259 פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש)] - סעיף 45.
 
* [https://www.nevo.co.il/law/98568#Seif23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - סעיפים 34-35.
 
* [https://www.nevo.co.il/laws/#/60b337b59733d70521c28845 תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - תקנה 11.
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
  
  
== תודות ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== פסקי דין ===
 +
* [[אסור לשלול מעצור או אסיר את זכותו ליצור קשר טלפוני עם עורך דינו]]
  
-->
+
=== חקיקה ונהלים ===
 +
* [https://www.nevo.co.il/law/98568#Seif23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)] - סעיפים 35-34
 +
* [https://www.nevo.co.il/laws/#/60b337b59733d70521c28845 תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תנאי החזקה במעצר)] - תקנה 11
 +
* [https://www.nevo.co.il/law/75015#Seif259 פקודת בתי הסוהר] - סעיפים 45, 45א, 45א1
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/056_007.htm#Seif87 תקנות בתי הסוהר] - סעיפים 30-28
 +
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/043400/he/04.34.00%20-%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%9F%20(3).pdf פקודת נציבות מספר 04.34.00] - מתן שירות מקצועי לאסירים ועצורים על ידי עורכי דין
 +
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hanhayot_043400/he/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%20%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A4%D7%99%20%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%94%2004.34.00.pdf מסמך הנחיות מיום 26.03.2017] - כניסת עורכי דין למתקני כליאה לצורך מתן שירות מקצועי לאסירים ולעצורים לפי פקודת נציבות 04.34.00
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
שורה 92: שורה 91:
 
}}
 
}}
 
[[קטגוריה:משטרה ובתי סוהר]]
 
[[קטגוריה:משטרה ובתי סוהר]]
 +
[[ar:تشاور السجناء مع محامي (استشارة محامي)]]

גרסה אחרונה מ־14:58, 7 בדצמבר 2022

הקדמה:

לאסירים יש הזכות להיוועץ עם עורך דין
בתנאים מסוימים, ניתן להגביל את זכות ההיוועצות של אסיר
אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש


לאסירים ועצירים יש זכות להתייעץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.

 • הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 • אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש.

מי זכאי?

 • זכות היוועצות של אנשים במאסר:
  • אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
  • הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
  • במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, לפרטים ראו התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין.
  • אסיר זכאי להיפגש גם עם טוען רבני לצורך ייצוגו בבית הדין הרבני.

מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים

 • בנסיבות מסוימות, למנהל בית הסוהר או לנציב בית הסוהר, סמכות לדחות פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, לתקופה של עד 72 שעות.
 • הפגישה תידחה אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
  1. הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.
  2. הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמור בסדרי בית הסוהר וניהולו.
  3. הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו.
  • יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, או לחשוף מקורות ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין או לשבש חקירה שלהן.

הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה

 • לאחר תום תקופה הדחייה הראשונה (של 72 השעות), הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות.
 • בהסכמת פרקליטות המחוז או המדינה, הנציב רשאי להורות על המשך דחיית הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
 • לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת הפגישה לתקופות שונות, של עד שנה במצטבר.
 • על החלטת הנציב או מנהל בית הסוהר ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 • על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.

מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין

 • בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי כי המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי, והן מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
 • במקרה זה הנציב רשאי להגביל מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.
 • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לפגישה עם כמה עורכי דין, יכול להיפגש עם עורכי הדין שהנציב כן התיר לו, במשך 30 ימים. לאחר 30 הימים, הוא יכול להיפגש עם עורכי דין אחרים שהנציב התיר לו, וכך הלאה עד משך תום תקופת ההגבלה.

הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה

 • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
 • נציב בתי הסוהר יכול (בהסכמת היועמ"ש) להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על 3 חודשים (בסך הכל 6 חודשים).
 • בית המשפט המחוזי (לבקשת היועמ"ש) יכול להאריך את תקופת ההגבלה לתקופות נוספות שלא יעלו על 6 חודשים כל אחת.
 • על החלטת בית המשפט מחוזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המאסר.

חשוב לדעת

 • אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון מקצועית עם עורך הדין שלו, כעונש על התנהגותו.
 • אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 • לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים