שורה 32: שורה 32:
 
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, כאמור לגבי [[חדש:היוועצות עם עורך דין של עצור]].
 
** במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, כאמור לגבי [[חדש:היוועצות עם עורך דין של עצור]].
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים==
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים==
* במנהל בית הסוהר או נציב בית הסוהר רשאי רניתן לעכב פגישת אסיר עם עורך דין מסוים אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
+
* מנהל בית הסוהר או נציב בית הסוהר רשאים לעכב פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
 
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.  
 
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.  
 
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו.
 
** הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו.
**פגישה כאמור תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר וקיים חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו
+
** הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו
**העיכוב יהיה לתקופה שלא תעלה על 72 שעות.
+
**העיכוב יהיה לתקופה שלא תעלה על '''72 שעות'''.
** באופן עקרוני יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באחד מהבאים: (א)  פגיעה בשלומו של אדם או בביטחונו; (ב)  פגיעה בביטחון המדינה;(ג)    חשיפת מקורות מידע ושיטות עבודה של רשויות חקירה או מודיעין;(ד)  שיבוש הליכי חקירה של רשויות חקירה או מודיעין.
+
** יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, לחשוף מקורות ושיטות עבודה או לשבש חקירה של רשויות חקירה או מודיעין.
 
===הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה===
 
===הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה===
** לאחר תום תקופה המגלבה רשאי נציב בית הסוהר, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות, מטעמים שיירשמו;
+
* לאחר תום תקופה המגלבה רשאי נציב בית הסוהר, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''24 שעות'''.
** כמו כן רשאי הנציב, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה, להורות כאמור לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
+
** כמו כן רשאי הנציב, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על '''10 ימים'''.
**  על הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף זה רשאי האסיר להגיש עתירה, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לבית המשפט המחוזי;
+
**  על הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף זה רשאי האסיר להגיש עתירה, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לבית המשפט המחוזי.
** לבית המשפט יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת פגישה עם עורך הדין לתקופות של עד שנה במצטבר.  
+
** לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת פגישה עם עורך הדין לתקופות של עד '''שנה במצטבר'''.  
 
** על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.
 
** על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.
 +
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין==
 
==מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין==
 
* בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי לאחד מהבאים:
 
* בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי לאחד מהבאים:

גרסה מ־17:23, 20 ביוני 2021

הקדמה:

לאסירים יש הזכות להיוועץ עם עורך דין
בתנאים מסוימים, ניתן להגביל את זכות ההיוועצות של אסיר
אסור למנוע מאסיר שיחת טלפון עם עורך הדין שלו כעונש
מידע לאסירים באתר שירות בתי הסוהר


לאסירים יש זכות להיוועץ עם עורך דין לצורך קבלת שירותים משפטיים.

 • הפגישה בין האסיר לעורך הדין תתקיים בהקדם האפשרי, אך בנסיבות מסוימות ניתן לעכב את מועד הפגישה.
 • אסור להעניש אסיר במניעת שיחות טלפון עם עורך הדין שלו.

מי זכאי?

 • זכות היוועצות של אנשים במאסר:
  • אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לפי בקשתו, והפגישה תתקיים ביחידות ותוך שמירה על סודיות, אבל באופן שמאפשר פיקוח על האסיר.
  • הפגישה תתקיים בהקדם האפשרי, ובהתאם לשעות העבודה הרגילות של בית הסוהר.
  • במקרה שהאסיר נמצא במעצר, הפגישה תתקיים בלא דיחוי, כאמור לגבי חדש:היוועצות עם עורך דין של עצור.

מגבלות על פגישה של אסיר עם עורך דין מסוים

 • מנהל בית הסוהר או נציב בית הסוהר רשאים לעכב פגישת אסיר עם עורך דין מסוים, אם קיים חשד ממשי כי מתקיים אחד מהבאים:
  • הפגישה תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר.
  • הפגישה תאפשר ביצוע עבירת בית סוהר הפוגעת פגיעה ממשית במשמעת בבית הסוהר העלולה להביא לשיבוש חמוש בסדרי בית הסוהר וניהולו.
  • הפגישה תאפשר העברת מידע בין אסירים או בינם לבין גורמים מחוץ לבית הסוהר, וקיים חשש כי העברת המידע כאמור קשורה לקידום פעילותו של ארגון טרור או שהיא נעשית בהכוונתו
  • העיכוב יהיה לתקופה שלא תעלה על 72 שעות.
  • יש לעדכן את האסיר על הסיבה למניעת מפגש עם עורך הדין ולאפשר לו לטעון כנגד ההחלטה, אלא אם מסירת המידע עלולה לפגוע באדם כלשהו או בבטחון המדינה, לחשוף מקורות ושיטות עבודה או לשבש חקירה של רשויות חקירה או מודיעין.

הארכת תקופת המגבלה וערעור על ההחלטה

 • לאחר תום תקופה המגלבה רשאי נציב בית הסוהר, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 24 שעות.
  • כמו כן רשאי הנציב, בהסכמת פרקליט מחוז או משנה לפרקליט המדינה, להורות על המשך מניעת הפגישה לתקופה נוספת שלא תעלה על 10 ימים.
  • על הוראת הנציב או מנהל בית הסוהר לפי סעיף זה רשאי האסיר להגיש עתירה, בין בעצמו ובין באמצעות בא כוחו, לבית המשפט המחוזי.
  • לבית המשפט המחוזי יש סמכות להאריך את משך התקופה של מניעת פגישה עם עורך הדין לתקופות של עד שנה במצטבר.
  • על החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון.

מגבלות על פגישה של אסיר עם כמה עורכי דין

 • בנוסף, נציב בית הסוהר רשאי להטיל מגבלות על פגישת אסיר או קבוצת אסירים עם כמה עורכי דין אם עולה חשד ממשי לאחד מהבאים:
  • המפגישות לא נועדו לקבלת שירות מקצועי מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר,
 • במקררה זה רשאי הוא להורות על הגבלת מספר עורכי הדין שקבוצת האסירים או האסיר רשאים לפגוש בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
  • אסיר שהוטלה עליו הגבלה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיפגש, בכל שלושים ימים במהלך תקופת ההגבלה, עם מספר עורכי הדין שקבע הנציב, ורשאי הוא, בכל שלושים ימים, להיפגש עם עורכי דין אחרים, ובלבד שמספרם בכל שלושים ימים לא יעלה על המספר שקבע הנציב.

הארכת תקופות המגבלה וערעור על ההחלטה

  • נציב בתי הסוהר רשאי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך[2], להאריך את תקופת ההגבלה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים.
  • בית המשפט המחוזי רשאי להורות על הארכת תקופת ההגבלה לאחר שהוארכה לפי סעיף קטן (ד) לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, אם הוגשה בקשה לכך על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה; על החלטת בית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן זה רשאים הצדדים לערער לפני בית המשפט העליון, שידון בעניין בשופט אחד, , ההחלטה תימסר לו בלא דיחוי.
  • אסיר שהוטלה עליו הגבלה לעניין המפגשים יכול להגיש בקשה לעיון חוזר לנציב בתי הסוהר אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ועל החלטת הנציב ניתן להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי.
  • החלטת בית משפט שניתנה לפי סעיף זה, תובא לידיעת קבוצת האסירים או האסיר, בלא דיחוי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המאסר.

חשוב לדעת

 • לא ניתן להטיל אדם הנמצא במאסר סקנציה משמעתית שעניינה מניעת שיחת טלפון בינו לבין עורך הדין שלו, לצורך קבלת שירותים מקצועיים.
 • אופן קיום השיחות כפוף לניהול התקין של מקום המעצר או המאסר ומשכך, אופן ביצוע הזכות כפוף לשיקול דעתו של המנהל במקום.
 • לאדם בהליכים הפליליים יש זכות להיות מיוצג, ובתנאים מסוימים האדם עשוי להיות זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

 • רעב 6976/18 - לא ניתן להטיל על אדם הנמצא במאסר או מעצר סנקציה משמעתית שמשמעותה שלילת הזכות לשוחח בטלפון עם עורך דינו לצורך קבלת שירותים משפטיים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות