(ערעור)
שורה 41: שורה 41:
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
ניתן לערער על רישום סירוב עבודה. על כך ראו [[ערעור על הגדרת סירוב לעבודה|כאן]].
+
ניתן לערער על רישום סירוב עבודה. ראו [[ערעור על הגדרת סירוב לעבודה|כאן]].
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==

גרסה מ־11:06, 11 באוקטובר 2011

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) חובה להתייצב בלשכת התעסוקה כדורש עבודה, למעט במקרים המצוינים כאן
ראו גם ערך מורחב: רישום סירוב עבודה
פרטים נוספים ומיקום לשכת התעסוקה הסמוכה לביתכם תוכלו למצוא באתר שירות התעסוקה

כדי להיות זכאי לקצבאות כמו דמי אבטלה וגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), יש להראות נכונות פעילה לעבוד. לכן, יש להירשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה ולהיות מוכן לעבוד בכל עבודה התואמת את מצבו הבריאותי של מגיש הבקשה.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

כל מי שברצונו להיות זכאי לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) צריך להתייצב באחת מלשכות התעסוקה של שירות התעסוקה, מלבד במקרים המצוינים כאן.

למי ואיך פונים

 • על דורש העבודה להתייצב בלשכת התעסוקה הסמוכה למקום מגוריו ולהיות זמין ומוכן לעבוד בכל עבודה שתוצע לו התואמת למצבו הבריאותי ועונה על הגדרות עבודה מתאימה.

שלבי ההליך

התייצבות בשירות התעסוקה

 • יש להתייצב בלשכת התעסוקה במועד שנקבע במקביל להגשת תביעה במוסד לביטוח לאומי.
 • במעמד ההתייצבות יש להביא:
  • תעודת זהות המעידה על כתובת מגורים באזור הלשכה שבה התייצב דורש העבודה.
  • תעודות ומסמכים המעידים על הכשרתו ונסיונו המקצועי של דורש העבודה.
  • אם לדורש העבודה יש מגבלות רפואיות, עליו להציג בעת הרישום אישורים רפואיים מתאימים.
  • מומלץ להביא קורות חיים מודפסים.
 • במקרה שדורש העבודה או קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלו חלו ביום ההתייצבות, יש ליידע בהקדם את הפקיד המטפל בתיק וכן להציג תעודת מחלה חתומה על-ידי רופא או אישור רפואי מתאים אחר (מומלץ לשמור עותק מהתעודה). ניתן לקבל דמי אבטלה לתקופה של עד 30 ימי מחלה באישור.
 • במקרה שנקבע לדורש העבודה שירות מילואים במועד ההתייצבות, עליו להודיע על כך מראש לפקיד ההשמה ולהציג אישור על שירות המילואים בהתייצבות הבאה.
  • על דורשי גמלת הבטחת הכנסה להציג את האישור גם בביטוח לאומי.
 • מי שלא יתייצב במועד שנקבע לו ללא הצדקה - לא יהיה זכאי לקבל את הקצבה עבור אותו חודש.

לאחר הפניה לעבודה

 • יש ליצור קשר עם המעסיק בתוך 24 שעות.
 • יש לעשות מאמץ סביר להתקבל לעבודה ולא להכשל במתכוון בראיון העבודה, על מנת שלא ירשם למגיש הבקשה סירוב עבודה.
 • בראיון העבודה יש להצהיר על מצבו הבריאותי הנוכחי של מגיש הבקשה.
 • במקרה שמגיש הבקשה לא התקבל לעבודה, עליו להחזיר לשירות התעסוקה את טופס ההפניה עם תשובת המעסיק בתוך 48 שעות (תשובה טלפונית אינה מספיקה).

סירוב עבודה

 • סירוב עבודה יכול להקבע ע"י פקיד השמה בלשכת התעסוקה במקרה שמבקש העבודה סירב לעבודה שהוצעה לו, למרות שהיא מתאימה לו מבחינה בריאותית וסוציאלית. במקרה של רישום סירוב, תופסק זכאותו של מבקש העבודה לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) למשך חודשיים או יופחתו 30 ימים מימי זכאותו המרביים לדמי אבטלה וזכאותו תידחה ב-90 ימים.
 • במקרה שדורש העבודה אינו יכול לבצע את העבודה שהוצעה לו מסיבות בריאותיות או סוציאליות, זכותו לא להסכים לקבל עבודה זו, מבלי שיירשם לו סירוב.

ערעור

ניתן לערער על רישום סירוב עבודה. ראו כאן.

תקדימים משפטיים

תקדימים משפטיים בנושא תהליכים שבאחריות שירות התעסוקה תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי