(יצירת דף עם התוכן "{{זכות/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = אם ההתנגדות הוגשה תוך 20 יום מיום קבלת האזהרה - יעוכבו ...")
(אין הבדלים)

גרסה מ־11:50, 26 בנובמבר 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אם ההתנגדות הוגשה תוך 20 יום מיום קבלת האזהרה - יעוכבו כל ההליכים נגד החייב והבקשה תועבר לביהמ"ש המוסמך
באם הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לא יעוכבו ההליכים.על החייב לפנות בבקשה נפרדת ולבקש עיכוב הליכים.
במידה שהחייב מבקש לבטל את ההליכים, עליו לפנות לבימ"ש אליו הועברה ההתנגדות.
  • חייב שנפתח נגדו תיק הוצל"פ על שטר או שיק יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר עפ"י תקנות 107 –109.
  • ההתנגדות תוגש תוך 20 יום מיום מסירת האזהרה לחייב.
  • במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 20 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, וכן בקשה לעיכוב הליכי הוצל"פ עד למתן החלטה בהתנגדות.


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי