(עדכון פרטים)
 
(108 גרסאות ביניים של 13 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = אם ההתנגדות הוגשה תוך 20 יום מיום קבלת האזהרה - יעוכבו כל ההליכים נגד החייב והבקשה תועבר לביהמ"ש המוסמך
+
| מידע  = התנגדות לביצוע שטר יש להגיש תוך 30 יום מיום קבלת האזהרה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = באם הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לא יעוכבו ההליכים.על החייב לפנות בבקשה נפרדת ולבקש עיכוב הליכים.
+
| חשוב  = אם בקשת התנגדות הוגשה באיחור, יש לצרף לה בקשה להארכת מועד
 +
| חשוב2 = במקרה של בקשה שהוגשה באיחור, הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים אוטוטמטית ויש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים
 +
| חשוב3 = חייב שהגיש התנגדות לביצוע שטר פטור מהתייצבות ל[[חקירת יכולת בהוצאה לפועל|חקירת יכולת]] כל עוד לא נדחתה ההתנגדות שהגיש
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = במידה שהחייב מבקש לבטל את ההליכים, עליו לפנות לבימ"ש אליו הועברה ההתנגדות.
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/execution_debtors_guide מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל] באתר רשות האכיפה והגבייה
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
 
+
{{טפסים
 +
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form218.pdf טופס נלווה לבקשת התנגדות לביצוע שטר או תובענה (טופס 218)]
 +
| 2 =  [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_tatzhir.pdf תצהיר]
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק]]
 +
| [[הוצאה לפועל - משכנתא על דירת מגורים|הוצאה לפועל - משכנתא לדירת מגורים]]
 +
| [[הוצאה לפועל - משכנתא על מקרקעין שאינם דירת מגורים|הוצאה לפועל - משכנתא על מקרקעין אחרים]]
 +
| [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שמכחיש את החוב או את חלקו|מדריך לחייב שמכחיש את החוב]]
 +
| [[מדריך לנוטלי משכנתא על דירת מגורים שנפתח נגדם תיק הוצאה לפועל|מדריך לנוטל משכנתא על דירה]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
[[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) יכול להגיש התנגדות לביצוע השטר אם הוא סבור כי מצויים נימוקים מתאימים להצדיקה.
 +
==נימוקים אפשריים להתנגדות לביצוע השטר==
 +
# כישלון תמורה - מקרה בו התמורה שאותה אמור היה הזוכה להעביר לחייב בתמורה לשטר או להמחאה, לא התקבלה, לדוגמה, מוכר שלא סיפק את הסחורה לקונה אך בכל זאת הגיש ללשכת ההוצאה לפועל את הצ'ק שנתן לו הקונה.
 +
# זיוף, לדוגמה, אם החתימה של החייב על גבי ההמחאה זויפה על-ידי אדם אחר.
 +
# גניבה של ההמחאה.
 +
# היעדר חתימה של החייב על גבי השטר.
 +
# היסב פגום במקרה שמדובר בהמחאה שסחירותה אינה מוגבלת (כלומר צ'ק שאינו "למוטב בלבד"), כך שמקבל הצ'ק רשאי להסב אותו לאדם אחר באמצעות חתימה על גב הצ'ק, לדוגמה, כאשר הצ'ק ניתן לפקודת חברה מסוימת והחברה הסבה אותה לאדם אחר באמצעות חתימה של מנהל ללא חותמת החברה או ע"י חתימת מנהל אחד במקום שני מנהלים כנדרש בתקנון החברה וכו'.
 +
# קיזוז.
 +
# במקרה של [[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|משכנתא על דירת מגורים]]: שטר המשכנתא הוגש לביצוע לפני שעברו שישה חודשים ממועד היווצרות החוב. למידע נוסף ראו [[הארכה של שישה חודשים לפירעון משכנתא]].
 +
# צ'ק ביטחון: כאשר הצ'ק ניתן לביטחון בלבד ונותן הצ'ק עמד בכל התנאים הדרושים לצורך אי הפיכתו של הצ'ק מצ'ק ביטחון לצ'ק רגיל, לדוגמה, שוכר שנתן צ'ק ביטחון למשכיר כדי להבטיח את חובתו לשלם את חשבונות החשמל והארנונה בדירה. במקרה שאכן שילם את כל החשבונות, יוכל לטעון שלא התקיים התנאי להפיכת הצ'ק לצ'ק רגיל.
  
 +
{{הערת עריכה | הערה =
 +
* לגבי צ'ק ביטחון - צריך לבדוק האם זה במסגרת התנגדות או במסגרת טענת פרעתי. האם יש הבדל בין מילוי החובה לפני הגשת הצ'ק לביצוע שאז אולי זה  צריך להיטען בהתנגדות לבין מילוי החובות לאחר הגשת השטר לביצוע ואז זה טענת פרעתי?
 +
* לגבי קיזוז - האם זה לא במסגרת טענת פרעתי?
 +
* לגבי משכנתא לוודא שאכן זהו נימוק להתנגדות לביצוע שטר
 +
| חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 12:03, 12 בדצמבר 2012 (IST) }}
  
 +
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 +
* [[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל בגין [[בקשה לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) בהוצאה לפועל|שטר או המחאה]].
 +
* חייב שנפתחו נגדו הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל והוגשה נגדו אחת מהבקשות הבאות:
 +
:*[[בקשה למימוש משכון או משכנתא על מקרקעין שאינם משמשים כדירת מגורים בהוצאה לפועל|בקשה למימוש משכון או משכנתא על מקרקעין שאינם משמשים כדירת מגורים]]
 +
:* [[בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה לפועל|בקשה למימוש משכון או משכנתא על דירת מגורים]]
  
 +
==למי ואיך פונים==
 +
* בקשת התנגדות לביצוע שטר תוגש בשני עותקים ללשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה הבקשה לביצוע השטר ע"י [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה]], או ללשכה שליד בית המשפט שיש לו את הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר.
 +
* בקשת ההתנגדות תוגש על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form218.pdf טופס נלווה לבקשת התנגדות לביצוע שטר או תובענה (טופס 218)]. בסעיף 3 ("התנגדות לביצוע שטר"), יש לסמן ב- X את בקשה מס' 105 ("בקשת התנגדות לביצוע שטר").
 +
* הבקשה תפרט את שמו ומענו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות (הסכום יכול להיות על חלק מהחוב או כולו).
 +
* לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 +
# צילום תעודות זהות.
 +
# [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_tatzhir.pdf תצהיר] לאימות העובדות. התצהיר יכול להיחתם, בין היתר, בפני עורך דין, בפני שופט, רשם או עובד בית-משפט או לשכת ההוצאה לפועל שהוסמך לכך (תמורת תשלום אגרה).
 +
# עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות.
 +
# העתקים מכתב ההתנגדות.
 +
# עותק של הבקשה לביצוע / מסמכי פתיחת התיק כולל צילומי השטרות/התובענות (ניתן לקבל את המסמכים במזכירות הלשכה).
 +
# ייפוי כוח במקרה שהחייב מיוצג על-ידי עורך-דין.
 +
* חייב שהגיש את ההתנגדות בלשכה שהוגשה בה הבקשה לביצוע השטר, רשאי לבקש כי הרשם יעביר את התיק לבית המשפט שיש לו את הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר, ויפרט את הסיבות שלפיהן בית המשפט מוסמך לכך.
 +
==מועד הגשת התנגדות לביצוע שטר==
 +
* ההתנגדות תוגש '''תוך 30 יום''' מיום [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|שהומצאה]] לחייב [[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|האזהרה]].
 +
* במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 30 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו שתי בקשות נוספות:
 +
# [[בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר|בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר]].
 +
#[[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]] עד למתן החלטה בהתנגדות (וזאת על מנת למנוע מהזוכה לנקוט הליכים, כגון עיקול, במשך הזמן שיעבור עד שייקבע מועד לדיון בבקשת ההתנגדות).
  
* חייב שנפתח נגדו תיק הוצל"פ על שטר או שיק יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר עפ"י תקנות 107 –109.
+
==שלבי ההליך==
* ההתנגדות תוגש תוך 20 יום מיום מסירת האזהרה לחייב.
+
===התנגדות שהוגשה במועד===
* במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 20 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, וכן בקשה לעיכוב הליכי הוצל"פ עד למתן החלטה בהתנגדות.
+
* אם הוגשה בקשת התנגדות לביצוע שטר במועד (כלומר תוך 30 ימים מיום המצאת האזהרה לחייב), יצווה ראש ההוצאה לפועל לעכב את ביצוע השטר נגד המתנגד (כלומר הזוכה לא יוכל לנקוט נגד החייב הליכים כלשהם בגין השטר, כגון: עיקול), ויעביר את כתב ההתנגדות והמסמכים שצורפו לו אל בית המשפט המוסמך לדון בתביעה על-פי השטר.
 +
* בקשת ההתנגדות תטופל בבית המשפט כ[[תביעה לפי סדר דין מקוצר|תביעה בסדר דין מקוצר]], כאשר הבקשה של הזוכה ([[בקשה לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) בהוצאה לפועל|הבקשה לביצוע שטר]]) תיחשב ככתב תביעה ובקשת ההתנגדות של החייב תיחשב כבקשת רשות להתגונן.
 +
* בית המשפט יחליט על סמך מסמכים אלה אם להעניק לחייב רשות להתגונן.
  
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
===בקשת התנגדות שהוגשה באיחור===
== מי זכאי? ==  
+
* במקרה שהבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה (30 ימים מהמצאת האזהרה כדין), יש להגיש '''[[בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר|בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר]]''', בצירוף תצהיר (התצהיר חייב לכלול הסברים וסיבות לאיחור בהגשה).
* חייב שנפתח נגדו תיק הוצל"פ בגין שטר או שיק.
+
* במקרה כזה הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים באופן אוטומטי (כלומר בעיקרון הזוכה יכול להמשיך לנקוט הליכים נגד החייב, כגון: עיקולים, בקשות להטלת הגבלות, צווי הבאה ומאסר). במקרה כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולכן יש להגיש בנוסף גם '''[[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]].'''
 +
* אם בית המשפט ייעתר לבקשה להארכת מועד, הוא ידון בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר באותו אופן שדנים בבקשה שהוגשה במועד (ראו לעיל).
  
== תהליך מימוש הזכות ==
+
==החלטת בית המשפט==
* בקשת ההתנגדות תוגש על גבי [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/839t.pdf טופס 839] תוך ציון סעד מס' 105.
+
===התנגדות שהוגשה במועד===
* הבקשה תפרט את שמו ומענו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות (הסכום יכול להיות על חלק מהחוב או כולו).
+
* אם החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות (כלומר לא להעניק לחייב רשות להתגונן) או שהעניק לחייב רשות להתגונן אך לאחר הדיון בהתנגדות נתן פסק דין לטובת מבקש הביצוע (הזוכה), על הזוכה להמציא את ההחלטה או פסק הדין '''תוך 14 ימים''' מיום נתינתם, ללשכת ההוצאה לפועל, והיא תמשיך, לפי בקשתו של הזוכה, בהליכי ביצוע בהתאם להחלטה או לפסק הדין. ההליכים יימשכו בתיק שבו הוגשה הבקשה לביצוע השטר.
* לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים בשלושה העתקים:
+
* אם התקבלה ההתנגדות או ניתן פסק דין לטובת החייב, על החייב להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל '''בתוך 14 ימים'''. במקרה כזה אמור תיק ההוצאה לפועל להיסגר באופן אוטומטי. אם הוא לא ייסגר, יכול החייב להגיש בקשה לסגירת התיק. למידע נוסף ראו '''[[סגירת תיק בהוצאה לפועל]].''' 
:* צילום תעודות זהות.
+
===התנגדות שהוגשה באיחור===
:* תצהיר לאימות העובדות.
+
*'''החלטה בבקשה להארכת מועד''': אם בית המשפט יסרב לבקשה להארכת מועד, המשמעות היא שבקשת התנגדות לא מתקבלת, והזוכה יכול להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל נגד החייב.
:* עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות.
+
* '''החלטה בבקשה לעיכוב הליכים''': אם בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים, יוכל הזוכה להמשיך לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד החייב גם במהלך הדיון המתנהל בבית המשפט ועד למתן החלטה או פסק דין בבקשת ההתנגדות לגופה.
:* העתקים מכתב ההתנגדות.  
+
* '''החלטה בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר לגופה''':  
:* עותק של הבקשה לביצוע וכל המצורף אליה.
+
:* החלטה בבקשת ההתנגדות עצמה תינתן רק אם נעתר בית המשפט לבקשה להארכת מועד.
:* ייפוי כוח במידה והחייב מיוצג על ידי עורך-דין.
+
:* אם יקבל בית המשפט את ההתנגדות, על החייב להעביר את ההחלטה ללשכת ההוצאה לפועל '''תוך 14 יום'''. במקרה כזה אמור תיק ההוצאה לפועל להיסגר באופן אוטומטי. אם הוא לא ייסגר, יכול החייב להגיש בקשה לסגירת התיק. למידע נוסף ראו '''[[סגירת תיק בהוצאה לפועל]].'''
 +
:* אם ידחה בית המשפט את ההתנגדות, על הזוכה להעביר את ההחלטה ללשכת ההוצאה לפועל '''תוך 14 יום''' ולשכת ההוצאה לפועל תוכל להמשיך על-פי בקשת הזוכה בהליכים נגד החייב.
  
== חשוב לדעת ==
+
==ערעור==
* פירוט הפעולות בעמדה:
+
* ערעור על החלטת בית המשפט בהתנגדות לביצוע שטר ניתן להגיש ישירות לבית המשפט בערכאה מעל זו של בית המשפט שנתן את ההחלטה.  
:* ההתנגדות לביצוע שטר יכול שתיכתב גם על גבי טופס בקשה רגיל, אם אין טופס מיוחד המיועד לעניין זה. יש לפרט בהתנגדות, בנוסף לפרטי התיק והמבקש הרגילים המופיעים על גבי הטופס, גם את פרטי המשיב (הזוכה שמבקש ביצוע השטר), ולציין האם ההתנגדות היא לכל סכום השטר או רק לחלקו (ולאיזה חלק).
+
* מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג בידי עורך דין.
:* רצוי, מטעמי יעילות וחסכון בזמן, שלא לפרט בהתנגדות-גופא את נימוקי ההתנגדות, אלא לכתוב בה, כי "כל נימוקי ההתנגדות מופיעים בתצהיר המתנגד", כי כל התנגדות לביצוע שטר חייבת להיתמך בתצהיר גם אם כל נימוקי ההתנגדות עולים ממסמכים או מבוססים על טיעונים משפטיים.
 
:* התנגדות שמוגשת בתוך תקופת הזמן הקצובה (21 ימים), מעניקה למגיש עיכוב הליכים אוטומטי ואין צורך לעתור לכך בנפרד. יש להקפיד ולציין בפני החייב את החשיבות הרבה של הגשת התנגדות בזמן ואת התוצאות הקשות שעלולות להיות לאיחור. להתנגדות שמוגשת באיחור, חובה לצרף בקשה נפרדת להארכת המועד (על כך במפורט, ר' להלן בסעיף המיוחד לכך), וכן בקשה מנומקת לעיכוב הליכי הוצל"פ.
 
:* לפני שניגשים לבחינת המקרה, ולכתיבת ההתנגדות, יש לוודא שעומדת בפניכם בקשת הביצוע. את הבקשה יכול החייב לקבל במודיעין ההוצל"פ והיא חיונית ביותר, כדי שתוכלו לבדוק את זהות מבקש הביצוע ולהשוותו עם זהות המוטב בשטר, לבדוק אם ההיסב נעשה כשורה, תאריך עשיית השטר לעומת תאריך הגשתו, קיום פגמים שבצורה בשטר, ועוד.
 
:* לפי סעיף 81א (ג) לחוק ההוצל"פ, ההתנגדות לביצוע שטר תיחשב כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי. תקנה 211 לתקסד"א קובעת, כי במידה שניתנה רשות להתגונן, יראו בתצהיר של הבקשה ככתב הגנה. כלומר, התצהיר בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר הוא בעל חשיבות משפטית רבה.  
 
  
<!--== תקדימים משפטיים ==
+
==חשוב לדעת==
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
+
* יש לפרט בהתנגדות, בנוסף לפרטי התיק והמבקש הרגילים המופיעים על גבי הטופס, גם את פרטי המשיב (הזוכה שמבקש ביצוע השטר), ולציין האם ההתנגדות היא לכל סכום השטר או רק לחלקו (ולאיזה חלק).
-->
+
* ניתן, מטעמי יעילות וחסכון בזמן, שלא לפרט בהתנגדות-גופה את נימוקי ההתנגדות, אלא לכתוב בה "כל נימוקי ההתנגדות מופיעים בתצהיר המתנגד", שכן כל התנגדות לביצוע שטר חייבת להיתמך בתצהיר גם אם כל נימוקי ההתנגדות עולים ממסמכים או מבוססים על טיעונים משפטיים.
== ארגוני סיוע ==
+
* התנגדות שמוגשת בתוך תקופת הזמן הקצובה (30 ימים), מעניקה למגיש עיכוב הליכים אוטומטי ואין צורך לעתור לכך בנפרד.
*[[חדש: הל"ב]]
+
* להתנגדות שמוגשת באיחור, יש לצרף בקשה נפרדת להארכת המועד וכן בקשה מנומקת ל[[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|עיכוב הליכים]].
 +
* חייב שהגיש התנגדות לביצוע שטר פטור מהתייצבות לחקירת יכולת, גם אם ב[[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]] הוא נדרש לעשות זאת, וכל עוד לא נדחתה התנגדותו לביצוע השטר. במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב. אם נדחתה ההתנגדות יהא עליו להתייצב לחקירת יכולת (או לפרוע את החוב) '''תוך 21 ימים'''. למידע נוסף ראו '''[[פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל]]'''.
 +
* עצם הגשת ההתנגדות לבצע שטר והעברת הדיון לבית המשפט אינם מביאים לסגירת התיק בהוצאה לפועל. התיק ייסגר אם לאחר הדיון בבית המשפט יחליט בית המשפט לקבל את ההתנגדות (החלטה שמשמעותה שאין לבצע את השטר) או יורה בעצמו על סגירת התיק.
  
== גורמי ממשל ==
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_254.htm#Seif137 תקנות ההוצאה לפועל] - סעיפים 106 - 109.
 +
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 81א. 
 
<!--
 
<!--
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
+
== פסקי דין ==
 +
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
-->
 
-->
 
== חוקים ותקנות ==
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]]
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.eca.gov.il/index2.php?id=52&lang=heb מדריך לחייב באתר רשות האכיפה והגבייה]
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/General/glossary_of_terms מילון מונחים] באתר רשות האכיפה והגבייה
* [http://www.eca.gov.il/index2.php?id=16&lang=HEB מילון מונחים באתר רשות האכיפה והגבייה]
 
  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
== מקורות ==
+
==ארגוני סיוע==
* [http://www.eca.gov.il/ אתר רשות האכיפה והגבייה]
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
* [http://www.halev.org.il/ אתר הל"ב - התנועה למלחמה בעוני]
 
* [http://www.eca.gov.il/index2.php?id=23&lang=HEB הורדת טפסי הוצל"פ און-ליין]
 
 
 
 
 
 
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| החלף בפורטל האב של הזכות
 
| זכות/הליך הקשורים לזכות
 
| ערכים נוספים הקשורים לזכות, כל אחד בשורה נפרדת
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
  
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
+
==גורמי ממשל==
 +
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
  
 +
== תודות ==
 +
* המידע המקורי בערך זה נכתב באדיבות [[הל"ב - התנועה למלחמה בעוני בישראל]].
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 +
[[ar:الاعتراض على تحصيل سند مالي]]

גרסה אחרונה מ־18:17, 2 בפברואר 2020

הקדמה:

התנגדות לביצוע שטר יש להגיש תוך 30 יום מיום קבלת האזהרה
אם בקשת התנגדות הוגשה באיחור, יש לצרף לה בקשה להארכת מועד
במקרה של בקשה שהוגשה באיחור, הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים אוטוטמטית ויש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים
חייב שהגיש התנגדות לביצוע שטר פטור מהתייצבות לחקירת יכולת כל עוד לא נדחתה ההתנגדות שהגיש
למידע נוסף ראו מדריך לבעלי חוב בתיקי הוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל לביצוע שטר או המחאה (צ'ק) יכול להגיש התנגדות לביצוע השטר אם הוא סבור כי מצויים נימוקים מתאימים להצדיקה.

נימוקים אפשריים להתנגדות לביצוע השטר

 1. כישלון תמורה - מקרה בו התמורה שאותה אמור היה הזוכה להעביר לחייב בתמורה לשטר או להמחאה, לא התקבלה, לדוגמה, מוכר שלא סיפק את הסחורה לקונה אך בכל זאת הגיש ללשכת ההוצאה לפועל את הצ'ק שנתן לו הקונה.
 2. זיוף, לדוגמה, אם החתימה של החייב על גבי ההמחאה זויפה על-ידי אדם אחר.
 3. גניבה של ההמחאה.
 4. היעדר חתימה של החייב על גבי השטר.
 5. היסב פגום במקרה שמדובר בהמחאה שסחירותה אינה מוגבלת (כלומר צ'ק שאינו "למוטב בלבד"), כך שמקבל הצ'ק רשאי להסב אותו לאדם אחר באמצעות חתימה על גב הצ'ק, לדוגמה, כאשר הצ'ק ניתן לפקודת חברה מסוימת והחברה הסבה אותה לאדם אחר באמצעות חתימה של מנהל ללא חותמת החברה או ע"י חתימת מנהל אחד במקום שני מנהלים כנדרש בתקנון החברה וכו'.
 6. קיזוז.
 7. במקרה של משכנתא על דירת מגורים: שטר המשכנתא הוגש לביצוע לפני שעברו שישה חודשים ממועד היווצרות החוב. למידע נוסף ראו הארכה של שישה חודשים לפירעון משכנתא.
 8. צ'ק ביטחון: כאשר הצ'ק ניתן לביטחון בלבד ונותן הצ'ק עמד בכל התנאים הדרושים לצורך אי הפיכתו של הצ'ק מצ'ק ביטחון לצ'ק רגיל, לדוגמה, שוכר שנתן צ'ק ביטחון למשכיר כדי להבטיח את חובתו לשלם את חשבונות החשמל והארנונה בדירה. במקרה שאכן שילם את כל החשבונות, יוכל לטעון שלא התקיים התנאי להפיכת הצ'ק לצ'ק רגיל.
הערת עריכה
* לגבי צ'ק ביטחון - צריך לבדוק האם זה במסגרת התנגדות או במסגרת טענת פרעתי. האם יש הבדל בין מילוי החובה לפני הגשת הצ'ק לביצוע שאז אולי זה צריך להיטען בהתנגדות לבין מילוי החובות לאחר הגשת השטר לביצוע ואז זה טענת פרעתי?
 • לגבי קיזוז - האם זה לא במסגרת טענת פרעתי?
 • לגבי משכנתא לוודא שאכן זהו נימוק להתנגדות לביצוע שטר
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:03, 12 בדצמבר 2012 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל בגין שטר או המחאה.
 • חייב שנפתחו נגדו הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל והוגשה נגדו אחת מהבקשות הבאות:

למי ואיך פונים

 • בקשת התנגדות לביצוע שטר תוגש בשני עותקים ללשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה הבקשה לביצוע השטר ע"י הזוכה, או ללשכה שליד בית המשפט שיש לו את הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר.
 • בקשת ההתנגדות תוגש על גבי טופס נלווה לבקשת התנגדות לביצוע שטר או תובענה (טופס 218). בסעיף 3 ("התנגדות לביצוע שטר"), יש לסמן ב- X את בקשה מס' 105 ("בקשת התנגדות לביצוע שטר").
 • הבקשה תפרט את שמו ומענו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות (הסכום יכול להיות על חלק מהחוב או כולו).
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. צילום תעודות זהות.
 2. תצהיר לאימות העובדות. התצהיר יכול להיחתם, בין היתר, בפני עורך דין, בפני שופט, רשם או עובד בית-משפט או לשכת ההוצאה לפועל שהוסמך לכך (תמורת תשלום אגרה).
 3. עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות.
 4. העתקים מכתב ההתנגדות.
 5. עותק של הבקשה לביצוע / מסמכי פתיחת התיק כולל צילומי השטרות/התובענות (ניתן לקבל את המסמכים במזכירות הלשכה).
 6. ייפוי כוח במקרה שהחייב מיוצג על-ידי עורך-דין.
 • חייב שהגיש את ההתנגדות בלשכה שהוגשה בה הבקשה לביצוע השטר, רשאי לבקש כי הרשם יעביר את התיק לבית המשפט שיש לו את הסמכות המקומית לדון בתביעה על פי השטר, ויפרט את הסיבות שלפיהן בית המשפט מוסמך לכך.

מועד הגשת התנגדות לביצוע שטר

 • ההתנגדות תוגש תוך 30 יום מיום שהומצאה לחייב האזהרה.
 • במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 30 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו שתי בקשות נוספות:
 1. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר.
 2. בקשה לעיכוב הליכים עד למתן החלטה בהתנגדות (וזאת על מנת למנוע מהזוכה לנקוט הליכים, כגון עיקול, במשך הזמן שיעבור עד שייקבע מועד לדיון בבקשת ההתנגדות).

שלבי ההליך

התנגדות שהוגשה במועד

 • אם הוגשה בקשת התנגדות לביצוע שטר במועד (כלומר תוך 30 ימים מיום המצאת האזהרה לחייב), יצווה ראש ההוצאה לפועל לעכב את ביצוע השטר נגד המתנגד (כלומר הזוכה לא יוכל לנקוט נגד החייב הליכים כלשהם בגין השטר, כגון: עיקול), ויעביר את כתב ההתנגדות והמסמכים שצורפו לו אל בית המשפט המוסמך לדון בתביעה על-פי השטר.
 • בקשת ההתנגדות תטופל בבית המשפט כתביעה בסדר דין מקוצר, כאשר הבקשה של הזוכה (הבקשה לביצוע שטר) תיחשב ככתב תביעה ובקשת ההתנגדות של החייב תיחשב כבקשת רשות להתגונן.
 • בית המשפט יחליט על סמך מסמכים אלה אם להעניק לחייב רשות להתגונן.

בקשת התנגדות שהוגשה באיחור

 • במקרה שהבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה (30 ימים מהמצאת האזהרה כדין), יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר, בצירוף תצהיר (התצהיר חייב לכלול הסברים וסיבות לאיחור בהגשה).
 • במקרה כזה הליכי ההוצאה לפועל אינם מעוכבים באופן אוטומטי (כלומר בעיקרון הזוכה יכול להמשיך לנקוט הליכים נגד החייב, כגון: עיקולים, בקשות להטלת הגבלות, צווי הבאה ומאסר). במקרה כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולכן יש להגיש בנוסף גם בקשה לעיכוב הליכים.
 • אם בית המשפט ייעתר לבקשה להארכת מועד, הוא ידון בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר באותו אופן שדנים בבקשה שהוגשה במועד (ראו לעיל).

החלטת בית המשפט

התנגדות שהוגשה במועד

 • אם החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות (כלומר לא להעניק לחייב רשות להתגונן) או שהעניק לחייב רשות להתגונן אך לאחר הדיון בהתנגדות נתן פסק דין לטובת מבקש הביצוע (הזוכה), על הזוכה להמציא את ההחלטה או פסק הדין תוך 14 ימים מיום נתינתם, ללשכת ההוצאה לפועל, והיא תמשיך, לפי בקשתו של הזוכה, בהליכי ביצוע בהתאם להחלטה או לפסק הדין. ההליכים יימשכו בתיק שבו הוגשה הבקשה לביצוע השטר.
 • אם התקבלה ההתנגדות או ניתן פסק דין לטובת החייב, על החייב להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 14 ימים. במקרה כזה אמור תיק ההוצאה לפועל להיסגר באופן אוטומטי. אם הוא לא ייסגר, יכול החייב להגיש בקשה לסגירת התיק. למידע נוסף ראו סגירת תיק בהוצאה לפועל.

התנגדות שהוגשה באיחור

 • החלטה בבקשה להארכת מועד: אם בית המשפט יסרב לבקשה להארכת מועד, המשמעות היא שבקשת התנגדות לא מתקבלת, והזוכה יכול להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל נגד החייב.
 • החלטה בבקשה לעיכוב הליכים: אם בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים, יוכל הזוכה להמשיך לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד החייב גם במהלך הדיון המתנהל בבית המשפט ועד למתן החלטה או פסק דין בבקשת ההתנגדות לגופה.
 • החלטה בבקשת ההתנגדות לביצוע שטר לגופה:
 • החלטה בבקשת ההתנגדות עצמה תינתן רק אם נעתר בית המשפט לבקשה להארכת מועד.
 • אם יקבל בית המשפט את ההתנגדות, על החייב להעביר את ההחלטה ללשכת ההוצאה לפועל תוך 14 יום. במקרה כזה אמור תיק ההוצאה לפועל להיסגר באופן אוטומטי. אם הוא לא ייסגר, יכול החייב להגיש בקשה לסגירת התיק. למידע נוסף ראו סגירת תיק בהוצאה לפועל.
 • אם ידחה בית המשפט את ההתנגדות, על הזוכה להעביר את ההחלטה ללשכת ההוצאה לפועל תוך 14 יום ולשכת ההוצאה לפועל תוכל להמשיך על-פי בקשת הזוכה בהליכים נגד החייב.

ערעור

 • ערעור על החלטת בית המשפט בהתנגדות לביצוע שטר ניתן להגיש ישירות לבית המשפט בערכאה מעל זו של בית המשפט שנתן את ההחלטה.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג בידי עורך דין.

חשוב לדעת

 • יש לפרט בהתנגדות, בנוסף לפרטי התיק והמבקש הרגילים המופיעים על גבי הטופס, גם את פרטי המשיב (הזוכה שמבקש ביצוע השטר), ולציין האם ההתנגדות היא לכל סכום השטר או רק לחלקו (ולאיזה חלק).
 • ניתן, מטעמי יעילות וחסכון בזמן, שלא לפרט בהתנגדות-גופה את נימוקי ההתנגדות, אלא לכתוב בה "כל נימוקי ההתנגדות מופיעים בתצהיר המתנגד", שכן כל התנגדות לביצוע שטר חייבת להיתמך בתצהיר גם אם כל נימוקי ההתנגדות עולים ממסמכים או מבוססים על טיעונים משפטיים.
 • התנגדות שמוגשת בתוך תקופת הזמן הקצובה (30 ימים), מעניקה למגיש עיכוב הליכים אוטומטי ואין צורך לעתור לכך בנפרד.
 • להתנגדות שמוגשת באיחור, יש לצרף בקשה נפרדת להארכת המועד וכן בקשה מנומקת לעיכוב הליכים.
 • חייב שהגיש התנגדות לביצוע שטר פטור מהתייצבות לחקירת יכולת, גם אם באזהרה הוא נדרש לעשות זאת, וכל עוד לא נדחתה התנגדותו לביצוע השטר. במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב. אם נדחתה ההתנגדות יהא עליו להתייצב לחקירת יכולת (או לפרוע את החוב) תוך 21 ימים. למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל.
 • עצם הגשת ההתנגדות לבצע שטר והעברת הדיון לבית המשפט אינם מביאים לסגירת התיק בהוצאה לפועל. התיק ייסגר אם לאחר הדיון בבית המשפט יחליט בית המשפט לקבל את ההתנגדות (החלטה שמשמעותה שאין לבצע את השטר) או יורה בעצמו על סגירת התיק.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


תודות