(מי זכאי?)
(תהליך מימוש הזכות)
שורה 25: שורה 25:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
+
* בקשת ההתנגדות תוגש על גבי טופס מס' 839 [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/839t.pdf] תוך ציון סעד מס' 105.
 +
* הבקשה תפרט את שמו ומענו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות (הסכום יכול להיות על חלק מהחוב או כולו).
 +
* לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים בשלושה העתקים:
 +
:* צילום תעודות זהות.
 +
:* תצהיר לאימות העובדות.
 +
:* עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות.
 +
:* העתקים מכתב ההתנגדות.
 +
:* עותק של הבקשה לביצוע וכל המצורף אליה.
 +
:* ייפוי כוח במידה והחייב מיוצג על ידי עורך-דין.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==

גרסה מ־11:53, 26 בנובמבר 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אם ההתנגדות הוגשה תוך 20 יום מיום קבלת האזהרה - יעוכבו כל ההליכים נגד החייב והבקשה תועבר לביהמ"ש המוסמך
באם הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לא יעוכבו ההליכים.על החייב לפנות בבקשה נפרדת ולבקש עיכוב הליכים.
במידה שהחייב מבקש לבטל את ההליכים, עליו לפנות לבימ"ש אליו הועברה ההתנגדות.
 • חייב שנפתח נגדו תיק הוצל"פ על שטר או שיק יכול להגיש התנגדות לביצוע שטר עפ"י תקנות 107 –109.
 • ההתנגדות תוגש תוך 20 יום מיום מסירת האזהרה לחייב.
 • במקרה שהחייב מגיש את ההתנגדות לאחר חלוף 20 יום אלה, יהיה עליו לצרף לבקשתו בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, וכן בקשה לעיכוב הליכי הוצל"פ עד למתן החלטה בהתנגדות.


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • חייב שנפתח נגדו תיק הוצל"פ בגין שטר או שיק.

תהליך מימוש הזכות

 • בקשת ההתנגדות תוגש על גבי טופס מס' 839 [1] תוך ציון סעד מס' 105.
 • הבקשה תפרט את שמו ומענו של המתנגד, מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקי ההתנגדות, והסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות (הסכום יכול להיות על חלק מהחוב או כולו).
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים בשלושה העתקים:
 • צילום תעודות זהות.
 • תצהיר לאימות העובדות.
 • עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות.
 • העתקים מכתב ההתנגדות.
 • עותק של הבקשה לביצוע וכל המצורף אליה.
 • ייפוי כוח במידה והחייב מיוצג על ידי עורך-דין.

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי