הקדמה:

התנדבות לצה"ל אפשרית למי שקיבלו פטור מהשירות הצבאי
תהליך זה נמשך זמן רב, לכן רצוי להגיש את בקשת ההתנדבות מיד עם קבלת הפטור
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

צעירים שקיבלו פטור מהשירות הצבאי יכולים לפנות לצה"ל בבקשה להתנדב.

אוכלוסית יעד ותנאי זכאות

 • צעירות עד גיל 22 וצעירים עד גיל 28 שקיבלו פטור מהשירות הצבאי.

שלבי ההליך

 • פתיחת תיק ההתנדבות:
  • לאחר קבלת פטור משירות צבאי בלשכת הגיוס, ניתן לפתוח תיק התנדבות במקום.
  • הפונים יקבלו מסמכים שעליהם להעביר לגורמים רפואיים על מנת שימלאו אותם, אחרי שהמסמכים מולאו יש לשלוח אותם לכתובת הדוא"ל: meitav@idf.gov.il.
  • המסמכים יועברו לגורמים רפואיים מקצועיים בצה"ל, שיבחנו אם ניתן לקבוע לפונה פרופיל 25 (פרופיל המאפשר התנדבות).
  • בחלק מהמקרים יהיה ניתן לאשר פרופיל 25 כבר בלשכת הגיוס.
  • במקרים אחרים יהיה צורך בבחינה מיוחדת של ועדה רפואית בענף רת"ם במקרפ"ר (רפואה תעסוקתית ומיון רפואי במפקדת קצין רפואה ראשי).
  • תיק שאושר לגביו פרופיל 25 יועבר לתחום המתנדבים במדור ש"י (שירות ייחודי) בלשכת הגיוס ברשת, להתחלת הליכי שיבוץ.
 • שיבוץ:
  • המתנדב יוזמן לריאיון אישי על מנת לברר מהם צרכיו האישיים והרפואיים ומהן היכולות וההעדפות האישיות שלו.
  • שיבוץ המלש"ב המתנדב ייעשה בהתאם לנתוניו האישיים ולצורכי המערכת.
 • קבלת צו הגיוס:
  • צו הגיוס נשלח בהתאם לשנתון הגיוס של המתנדב.
  • ניתן לדחות את הגיוס בשנתון שלם רק במקרה של יציאה לשנת שירות, למכינה או לישיבה.
 • לקראת הגיוס:
  • כחודשיים לפני הגיוס יידרשו חלק מהמתנדבים לשלוח מסמכים רפואיים המעידים על איזון במצבם הרפואי.
  • למי שחלה החמרה במצבם והמסמכים ששלחו אינם מאושרים, יידחה מועד גיוסם למחזור הגיוס הבא.
 • קבלת תעודת מתנדב:
  • תעודת מתנדב אישית מחולקת למתנדבים ביום גיוסם לצה"ל.
  • בתעודה מפורטות ההגבלות הרפואיות כפי שנקבעו על-ידי מקרפ"ר לגבי המתנדב. מפקדיהם של המתנדבים מחויבים לשמור על הגבלות אלה.
  • לבירורים בנושא ההגבלות הרפואיות וכן לעדכונים (הוספה או ביטול של הגבלה), ניתן לפנות בצירוף מסמכים רפואיים לתא מתנדבים, שיבדוק את הנושא מול מקרפ"ר.

השירות הצבאי

 • משך השירות:
  • מתנדבים רפואיים (בנים ובנות), מחויבים בשירות של 24 חודשים.
  • מתנדבי בריאות הנפש (בנים ובנות), מחויבים בשירות של 12 חודשים.
  • תפקידים מסוימים דורשים שירות של 32 חודשים.
  • למתנדבים שנקבע להם פרופיל 25 זמני:
   • משך השירות ייקבע לפי תקופת הפרופיל הזמני, וזאת בכפוף לאישור מקרפ"ר (מפקדת קצין רפואה ראשית).
   • סמוך לתום תקופת הפרופיל הזמני יש לעדכן את הפרופיל ולהשלים את תקופת שירות החובה (למי שרמת הכושר הגופני שלהם עלתה).
 • טירונות:
 • מי שלא קיבל לכך פטור מראש, מחויב לעבור טירונות מתנדבים.
 • מדובר בטירונות עיונית בלבד, המתקיימת בבסיסים שונים ברחבי הארץ ונמשכת כ-5 ימים.
 • מי שאושרה להם לינה בביתם, יצאו בסוף כל יום.
 • קורסים:
  • מתנדבים רשאים לצאת לקורסים, ככלל החיילים, עם הגיוס או במהלך השירות הצבאי.
  • היציאה לקורס תתאפשר בהתקיים כל התנאים הבאים:
   • התאמת המתנדב לדרישות הקורס.
   • אישור מטעם ענף המיון הרפואי במקרפ"ר על כשירות לצאת לקורס.
   • תיאום הקצאה לקורס על-ידי היחידה והמלצה ליציאה לקורס.
 • מסלול קצונה:
  • מתנדבים רשאים לצאת לקצונה במהלך שירותם.
  • היציאה לקצונה תתאפשר בהתקיים כל התנאים הבאים:
   • קבלת אישור מרופא מתנדבים במקרפ"ר.
   • המלצות המפקדים.
   • הקצאות היחידה.
   • מעבר מבדקים לקצונה.

שאלות ובירורים

 • מועמדים לשירות בצה"ל כמתנדבים יכולים לפנות בשאלות ובירורים לטלפון 03-738-8888 (שלוחה 3).
 • מתנדבים המשרתים בצה"ל יכולים לפנות בשאלות ובירורים לטלפון 03-738-7157 (שלוחה 2).

הרחבות ופרסומים