הקדמה:

בעל דירה ‬בבית משותף רשאי, בתנאים מסוימים, להתנתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה ‬ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים‮
על המתנתק להמשיך להשתתף באופן מלא בהוצאות האחזקה של המערכת המרכזית ובאופן חלקי בהוצאות הפעלתה השוטפת

בעל דירה בבית משותף ‬רשאי, בתנאים מסוימים, להתנתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה ‬ללא הסכמתם של שאר בעלי הדירות.

מי זכאי?

 • כל בעל דירה ‬רשאי להתנתק ממערכת מרכזית לחימום מים או להסקה, בתנאי שלא ייפגעו כתוצאה מכך:
  1. אספקת המים החמים או‮ ‬ההסקה לדירות‮ ‬האחרות בבית‮ המשותף.
  2. הבידוד התרמי של המערכת המרכזית‮.
  3. תפקוד המערכת המרכזית.
  4. ‮חזות הבית המשותף.
 • אם מערכת החימום המרכזית היא מערכת משולבת לחימום מים ולהסקה, לא ניתן להתנתק רק מאחד מהם.
 • אם המערכת המרכזית מחוברת בטור (כלומר, אם שתי דירות או יותר מחוברות לאותם קווי אספקת מים), לא ניתן להתנתק מהמערכת.

תהליך מימוש הזכות

מימון ההתנתקות מהמערכת

 • תשלום לבודק: בעל הדירה המבקש להתנתק מהמערכת המרכזית צריך לשלם לבודק מוסמך עבור שתי בדיקות: לפני ביצוע ההתנתקות ואחריה. התשלום הכולל המקסימלי לשתי הבדיקות הוא כ-780 ש"ח.
 • עלויות עבור ביצוע שינויים: על המתנתק יחולו עלויות השינויים הנדרשים במתקנים ובצנרת של הבניין על-מנת שאספקת המים החמים או ההסקה לדירות האחרות לא ייפגעו.

המשך השתתפות באחזקת המערכת המרכזית והפעלתה

 • המתנתק ימשיך לשאת בכל ההוצאות הדרושות לאחזקה תקינה של המערכת המרכזית, לרבות תיקונים, כאילו לא התנתק ממנה.
 • המתנתק ימשיך לשלם חלקית עבור הפעלת המערכת המרכזית - באחוזים ממה שהיה משלם לולא התנתק, לפי הטבלה הבאה:
סוג מערכת החימום מערכת להסקה בלבד מערכת לחימום מים בלבד מערכת משולבת לחימום מים והסקה
שיעור ההשתתפות בהוצאות השוטפות 40% 25% 35%
דוגמה
 • בבניין משותף משלם כל אחד מהדיירים 200 ש"ח בחודש עבור הפעלת מערכת מרכזית להסקה בלבד.
 • אחד הדיירים התנתק מהמערכת.
 • בשל כך, הוא ימשיך לשלם עבור הפעלת המערכת 40% ממה ששילם לפני ההתנתקות, כלומר 80 ש"ח מדי חודש.

פנייה למפקח על רישום המקרקעין במקרה של סכסוך

 • במקרה של סכסוך בין בעלי הדירות לגבי ההתנתקות ממערכת החימום המרכזית, בעלי הדירות או ועד הבית רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום המקרקעין על-מנת שיכריע בנושא.
 • לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין.


ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים