תגית: ערבית
 
(51 גרסאות ביניים של 11 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{מושג/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
<!--
+
{{תקציר |תוכן=
הסבר על המושג.
+
{{דגשים
 +
| מידע  = התעללות בקשישים עשויה להתבטא במספר היבטים (פיזי, נפשי, כלכלי)
 +
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 +
| חשוב  = בכל מקרה של חשש להתעללות, הזנחה או ניצול של קשיש חסר ישע, חובה לפנות לשירותי הרווחה או להגיש תלונה במשטרה
 +
}}
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[ניצול קשישים חסרי ישע]]
 +
| [[פנייה לעזרה במקרים של התעללות בזקנים]]
 +
| [[אלימות במשפחה]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
'''התעללות בקשישים''' יכולה להיגרם על-ידי אדם מסביבתו הקרובה של הקשיש, כגון: בן משפחה מטפל, מטפל זר, צוות טיפולי בבתי אבות וכד'.
 +
* סוגי התעללות אפשריים:
 +
** '''התעללות פיזית''' - כאב או פגיעה פיזית כתוצאה משימוש בכוח כלפי הקשיש. פגיעה פיזית כוללת: מכות, דחיפות, סטירות, דקירות, כוויות, קשירה פיזית, מתן מינון של תרופות יתר ועוד.
 +
** '''התעללות מינית''' - מגע מיני כלשהו בניגוד לרצון הקשיש, כגון: נגיעות באיברים מוצנעים בגופו, אונס, החדרת גופים זרים וחשיפת איברי מין.
 +
** '''התעללות נפשית''' - גרימת סבל נפשי וכאב רגשי על-ידי פגיעות מילוליות, הפחדות, עלבונות, השפלות, איומים, צעקות, התעלמות מבקשות הקשיש והתנהגות אליו כאל ילד.
 +
** '''ניצול כלכלי''' - ניצול לרעה כולל שימוש לא חוקי, לא הולם ולא מוסמך ברכושו וכספיו של הקשיש. ניצול כלכלי כולל: הונאה, גניבה או לקיחת רכושו ללא קבלת הסכמת הקשיש או תוך כדי איום וסחיטה.
 +
** '''הזנחה''' - כאשר לא מספקים את צרכיו הבסיסיים של הקשיש כגון: אוכל, ביגוד וטיפול רפואי. בנוסף, בידודו של הקשיש ונטישתו, נחשבים גם הם להזנחה.
  
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
+
== חשוב לדעת ==
{{מושג/דוגמה | טקסט הדוגמה}}
+
* בכל מקרה של חשש להתעללות, הזנחה או ניצול של קשיש חסר ישע, יש לפנות ל[https://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/pages/searchdeparments.aspx מחלקה לשירותים חברתיים] או להגיש תלונה במשטרה - במוקד 110 או 100, או [https://www.police.gov.il/stations.aspx בתחנה הקרובה].
-->  
 
התעללות בזקנים היא פעולה או התנהגות שמתרחשת באופן חוזר, ופוגעת בזקנים באחד או יותר מן התחומים הבאים:
 
*פיזי
 
*מיני
 
*נפשי
 
*כלכלי
 
*הזנחה
 
  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
התעללות בזקנים יכולה להגרם על ידי אדם מסביבתו הקרובה של הזקן, כגון: בן משפחה מטפל, מטפל זר, צוות טיפולי בבתי אבות וכד'.
+
== ארגוני סיוע == <!-- מוטמע  בערך "פנייה לעזרה במקרים של התעללות בזקנים"-->
 +
*''' קו חירום ארצי לאלימות במשפחה: 118''' - פועל כחלק ממוקד 118 של משרד הרווחה - 24 שעות ביממה בעברית, ערבית, רוסית ואמהרית.
 +
*[[איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל]] - מפעילים קו חירום ארצי לנפגעי/ות תקיפה מינית ואונס
 +
* [[נעמת]]
 +
* [[ויצו]]
 +
{{הטמעת כותרת|זיקנה והזדקנות/ארגוני סיוע#סיוע משפטי}}
  
להלן הסבר קצר אודות כל אחד מסוגי ההתעללות:
+
==גורמי ממשל== <!-- מוטמע  בערך "פנייה לעזרה במקרים של התעללות בזקנים"-->
*'''התעללות פיזית'''' - כאב או פגיעה פיזית כתוצאה משימוש בכוח כלפי הזקן.פגיעה פיזית כוללת:מכות, דחיפות, סטירות, דקירות, כוויות, קשירה פיזית, מתן מינון של תרופות יתר ועוד..
+
* [https://www.police.gov.il/stations.aspx משטרת ישראל] מוקד 110 או 100
*'''התעללות מינית'''-מגע מיני כלשהו בניגוד לרצון הזקן, כגון:נגיעות באיברים מוצנעים בגופו,אונס, החדרת גופים זרים וחשיפת איברי מין.
+
* [https://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/pages/searchdeparments.aspx המחלקות לשירותים חברתיים] ברשויות המקומיות
*'''התעללות נפשית'''-גרימת סבל נפשי וכאב רגשי על ידי פגיעות מילוליות,הפחדות, עלבונות, השפלות, איומים, צעקות, התעלמות מבקשות הזקן והתנהגות אליו כאל ילד.
+
* [https://www.molsa.gov.il/Populations/Distress/FamilyViolence/Pages/TM_02_02_A01.aspx  רשימת מרכזים למניעת אלימות במשפחה] באתר משרד העבודה, ההרווחה והשירותים החברתיים
*'''ניצול כלכלי'''-ניצול לרעה כולל שימוש לא חוקי, לא הולם ולא מוסמך ברכושו וכספיו של הזקן. ניצול כלכלי כולל: הונאה, גניבה או לקיחת רכושו ללא קבלת הסכמת הזקן או תוך כדי איום וסחיטה.
 
*'''הזנחה'''-כאשר לא מספקים את צרכיו בסיסיים של הזקן כגון: אוכל, ביגוד וטיפול רפואי. בנוסף, בידודו של הזקן ונטישתו, נחשבים גם הם להזנחה.
 
  
 +
== פסקי דין == <!-- מוטמע  בערך "פנייה לעזרה במקרים של התעללות בזקנים"-->
 +
* [[מאסר בפועל וקנס כספי לאדם שהזניח ועשק את סבתו בהיותה חסרת ישע]]
 +
* [[עבודות שירות ושנת מאסר על תנאי לאחות שפגעה במטופלת קשישה]]
  
 +
== חקיקה ונהלים == <!-- מוטמע  בערך "פנייה לעזרה במקרים של התעללות בזקנים"-->
 +
*[[חוק הגנה על קטינים וחסרי ישע|חוק הגנה על חסרי ישע]] - ב[[חוק העונשין]]
 +
*[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]]
 +
*[[חוק הגנה על חוסים]]
 +
*[[חוק מניעת אלימות במשפחה]]
 +
*[https://www.nevo.co.il/law_html/law01/244m1_001.htm חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001]
 +
* [http://www.health.gov.il/hozer/mk22_2003.pdf חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 22/2003 מיום 19.11.2003] - נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות.
  
 +
== הרחבות ופרסומים ==  <!-- מוטמע  בערך "פנייה לעזרה במקרים של התעללות בזקנים"-->
 +
* [http://www.sabale.co.il/foto-in/והדרת-פני-זקן.pdf חוברת שאלות ותשובות בנושא התעללות, הזנחה וניצול כלכלי של זקנים בישראל] מטעם עמותת המשפט בשירות הזִיקנה
  
+
== תודות ==
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/reports/molsa-society-and-welfare-reviews-2007-5/he/SocialAndWelfareMagazine_Reviews_molsa-society-and-welfare-reviews-2007-5.pdf "התעללות בזקנים: התערבות ומניעה", מאת: אורלי אינס, שרה אלון וורד בן- דוד]
<!--
 
== תקדימים משפטיים ==
 
 
 
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג
 
-->
 
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
החוקים הרלבנטים להתמודדות עם תופעת ההתעללות בזקנים הם:
 
 
 
*[[תיקון מספר 26 לחוק העונשין התש"ן- 1989, פגיעה בחסרי ישע]]
 
*[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962]]
 
*[[חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו- 1966]]
 
*[[החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א- 1991]]
 
*[[חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"א-2001]]
 
<!--
 
* רשימת חוקים ותקנות הקשורים למושג
 
-->
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
<!--
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
"התעללות בזקנים: התערבות ומניעה", מאת: אורלי אינס, שרה אלון וורד בן- דוד
 
== תגיות ==
 
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
 
 
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{מושג/ראו גם
 
| החלף בזכות/נושא האב
 
| זכות שניה
 
| וכד'
 
}}
 
 
 
{{מושג/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 +
[[קטגוריה:אלימות]]
 +
[[קטגוריה:אלימות במשפחה]]
 +
[[קטגוריה:התעללות בזקנים]]
 +
[[קטגוריה:הזנחה]]
 +
[[קטגוריה:התעללות]]
 +
[[קטגוריה:אלימות נגד קשישים]]
 +
 +
[[ar:تنكيل بالمسنين]]

גרסה אחרונה מ־10:32, 9 ביוני 2021

הקדמה:

התעללות בקשישים עשויה להתבטא במספר היבטים (פיזי, נפשי, כלכלי)
בכל מקרה של חשש להתעללות, הזנחה או ניצול של קשיש חסר ישע, חובה לפנות לשירותי הרווחה או להגיש תלונה במשטרה

התעללות בקשישים יכולה להיגרם על-ידי אדם מסביבתו הקרובה של הקשיש, כגון: בן משפחה מטפל, מטפל זר, צוות טיפולי בבתי אבות וכד'.

 • סוגי התעללות אפשריים:
  • התעללות פיזית - כאב או פגיעה פיזית כתוצאה משימוש בכוח כלפי הקשיש. פגיעה פיזית כוללת: מכות, דחיפות, סטירות, דקירות, כוויות, קשירה פיזית, מתן מינון של תרופות יתר ועוד.
  • התעללות מינית - מגע מיני כלשהו בניגוד לרצון הקשיש, כגון: נגיעות באיברים מוצנעים בגופו, אונס, החדרת גופים זרים וחשיפת איברי מין.
  • התעללות נפשית - גרימת סבל נפשי וכאב רגשי על-ידי פגיעות מילוליות, הפחדות, עלבונות, השפלות, איומים, צעקות, התעלמות מבקשות הקשיש והתנהגות אליו כאל ילד.
  • ניצול כלכלי - ניצול לרעה כולל שימוש לא חוקי, לא הולם ולא מוסמך ברכושו וכספיו של הקשיש. ניצול כלכלי כולל: הונאה, גניבה או לקיחת רכושו ללא קבלת הסכמת הקשיש או תוך כדי איום וסחיטה.
  • הזנחה - כאשר לא מספקים את צרכיו הבסיסיים של הקשיש כגון: אוכל, ביגוד וטיפול רפואי. בנוסף, בידודו של הקשיש ונטישתו, נחשבים גם הם להזנחה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


שם כתובת טלפון
אתר המשפט בשירות הזיקנה ת.ד. 843 חיפה 31000
אתר הקליניקה לגישור ויישוב סכסוכים - אוניברסיטת חיפה הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838

052-3387884
אתר הקליניקה לזכויות זקנים באוניברסיטת חיפה הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 1-800-222-213
אתר הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה ע"ש מרטי ג'ייקוב ז"ל הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 5290002. 03-5317812
תא קולי הנבדק אחת לשבוע
אתר הקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה באוניברסיטת תל אביב הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978. 03-6406778
אתר הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838

04-8288611
אתר יד ריבה - סיוע משפטי לקשיש שדרות הרצל 124 (בית יד שרה) ירושלים 02-6444569
אתר מרווה - משפט רווחה והעצמה לדף צור קשר
אתר עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל לרשימת הטלפונים של צוות העמותה

ראו בנוסף


גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות