תבנית:מושג/תחילת טור ימני התעללות בזקנים היא פעולה או התנהגות שמתרחשת באופן חוזר, ופוגעת בזקנים באחד או יותר מן התחומים הבאים:

 • פיזי
 • מיני
 • נפשי
 • כלכלי
 • הזנחה


התעללות בזקנים יכולה להגרם על ידי אדם מסביבתו הקרובה של הזקן, כגון: בן משפחה מטפל, מטפל זר, צוות טיפולי בבתי אבות וכד'.

להלן הסבר קצר אודות כל אחד מסוגי ההתעללות:

 • התעללות פיזית' - כאב או פגיעה פיזית כתוצאה משימוש בכוח כלפי הזקן.פגיעה פיזית כוללת:מכות, דחיפות, סטירות, דקירות, כוויות, קשירה פיזית, מתן מינון של תרופות יתר ועוד..
 • התעללות מינית-מגע מיני כלשהו בניגוד לרצון הזקן, כגון:נגיעות באיברים מוצנעים בגופו,אונס, החדרת גופים זרים וחשיפת איברי מין.
 • התעללות נפשית-גרימת סבל נפשי וכאב רגשי על ידי פגיעות מילוליות,הפחדות, עלבונות, השפלות, איומים, צעקות, התעלמות מבקשות הזקן והתנהגות אליו כאל ילד.
 • ניצול כלכלי-ניצול לרעה כולל שימוש לא חוקי, לא הולם ולא מוסמך ברכושו וכספיו של הזקן. ניצול כלכלי כולל: הונאה, גניבה או לקיחת רכושו ללא קבלת הסכמת הזקן או תוך כדי איום וסחיטה.
 • הזנחה-כאשר לא מספקים את צרכיו בסיסיים של הזקן כגון: אוכל, ביגוד וטיפול רפואי. בנוסף, בידודו של הזקן ונטישתו, נחשבים גם הם להזנחה.תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

החוקים הרלבנטים להתמודדות עם תופעת ההתעללות בזקנים הם:

 • תיקון מספר 26 לחוק העונשין התש"ן- 1989, פגיעה בחסרי ישע
 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962
 • חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו- 1966
 • החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א- 1991
 • חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"א-2001

הרחבות ופרסומים

מקורות

"התעללות בזקנים: התערבות ומניעה", מאת: אורלי אינס, שרה אלון וורד בן- דוד

תגיות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי