תבנית:מושג/תחילת טור ימני התעללות בזקנים היא פעולה או התנהגות שמתרחשת באופן חוזר, ופוגעת בזקנים באחד או יותר מן התחומים הבאים:

  • פיזי
  • מיני
  • נפשי
  • כלכלי
  • הזנחה


התעללות בזקנים יכולה להגרם על ידי אדם מסביבתו הקרובה של הזקן, כגון: בן משפחה מטפל, מטפל זר, צוות טיפולי בבתי אבות וכד'.

להלן הסבר קצר אודות כל אחד מסוגי ההתעללות:

התעללות פיזית

גרימת כאב או פגיעה פיזית כתוצאה משימוש בכוח כלפי הזקן.פגיעה פיזית כוללת:מכות, דחיפות, סטירות, דקירות, כוויות, קשירה פיזית, מתן מינון של תרופות יתר ועוד..

התעללות מינית

מגע מיני כלשהו בניגוד לרצון הזקן, כגון:נגיעות באיברים מוצנעים בגופו,אונס, החדרת גופים זרים וחשיפת איברי מין.

התעללות נפשית

גרימת סבל נפשי וכאב רגשי על ידי פגיעות מילוליות,הפחדות, עלבונות, השפלות, איומים, צעקות, התעלמות מבקשות הזקן והתנהגות אליו כאל ילד.

ניצול כלכלי

ניצול לרעה כולל שימוש לא חוקי, לא הולם ולא מוסמך ברכושו וכספיו של הזקן. ניצול כלכלי כולל: הונאה, גניבה או לקיחת רכושו ללא קבלת הסכמת הזקן או תוך כדי איום וסחיטה.

הזנחה

כאשר לא מספקים את צרכיו בסיסיים של הזקן כגון: אוכל, ביגוד וטיפול רפואי. בנוסף, בידודו של הזקן ונטישתו, נחשבים גם הם להזנחה.תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

החוקים הרלבנטים להתמודדות עם תופעת ההתעללות בזקנים הם:

  • תיקון מספר 26 לחוק העונשין התש"ן- 1989, פגיעה בחסרי ישע
  • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962
  • חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו- 1966
  • החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א- 1991
  • חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"א-2001

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי