הקדמה:

ככלל, עובד שהתפטר יהיה זכאי לדמי אבטלה רק 90 יום לאחר מועד הפסקת העבודה
עם זאת, מי שהתפטר בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות עשוי להיות זכאי דמי אבטלה ב-1 בחודש שבו נרשם לראשונה כדורש עבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובד שהתפטר מרצונו בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות ועונה על שאר תנאי הזכאות לדמי אבטלה, יתחיל לקבל את דמי האבטלה ב-1 בחודש שבו נרשם לראשונה כדורש עבודה (במקום 90 יום ממועד הפסקת העבודה כאשר ההתפטרות נעשתה בנסיבות שלא הוגדרו כמוצדקות).

מי זכאי?

עובדת לאחר לידה

  • עובדת לאחר לידה תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום, אם התפטרה באחת מהנסיבות הבאות:
    • היא נדרשה לעבוד שעות עבודה ארוכות, ללא אפשרות לקצר את שעות עבודתה (מותנה באישור מהמעסיק).
    • היא נדרשה לעבוד במשרה מפוצלת, גם אם יום אחד בשבוע (מותנה באישור מהמעסיק).
    • היא גרה במרחק 40 ק"מ ממקום העבודה, או שהיא גרה במרחק קצר יותר, אבל משך הנסיעה או הסדרי התחבורה אינם מתאימים לשעות הפעילות המקובלות של מסגרות הטיפול לגיל הרך.
  • אמנם על-פי חוק פיצויי פיטורים כל התפטרות לאחר לידה לצורך טיפול בילד נחשבת כפיטורים, אך על-פי כללי ביטוח אבטלה, אם ההתפטרות לא נעשתה באחת מהנסיבות שצוינו, תשלום דמי האבטלה יחל רק לאחר 90 יום ממועד הפסקת העבודה.

חייל משוחרר ומסיים שירות לאומי-אזרחי

תהליך מימוש הזכות

  • לפרטים על ההליך הנדרש לצורך קבלת דמי אבטלה, ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
  • עובד שהתפטר בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות צריך להציג את המסמכים המוכיחים שהתפטרותו נעשתה בנסיבות אלה, על-מנת שיוכל לקבל את דמי האבטלה ללא תקופת המתנה של 90 יום.

פסקי דין

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים


endarticle