תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בילדה, זכאית לפיצויי פיטורים מהמעביד.
עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה, זכאית אומנם לפיצויי פיטורים, אך יהיה עליה להמתין 90 יום על מנת לנצל את זכאותה לדמי אבטלה, אלא במקרים מיוחדים

עובדת, ובתנאים מסוימים גם עובד, שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה על-מנת לטפל בילדה זכאית לקבל פיצויי פיטורים (בתנאי שהיו יחסי עובד-מעביד לפחות שנה). לאחרונה התקבל תיקון לחוק המרחיב את הזכות גם לעובדת שהתפטרה לאחר קבלת ילד לאימוץ, למשמרת (מאם פונדקאית) או למטרת אומנה, בפרק זמן של 9 חודשים מהקבלה, לצורך טיפול בילד (החל מ 11/8/2011).

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה, על מנת לטפל בילדה זכאית לקבל פיצויי פיטורים (בתנאי שהיו יחסי עובד-מעביד לפחות שנה).
 • לאחרונה התקבל תיקון לחוק המרחיב את הזכות גם לעובדת שהתפטרה לאחר קבלת ילד לאימוץ, למשמרת (מאם פונדקאית) או למטרת אומנה, בפרק זמן של 9 חודשים מהקבלה, לצורך טיפול בילד (החל מ 11/8/2011).
 • עובדת אשר אימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והיא התפטרה תוך 9 חודשים מיום האימוץ על מנת לטפל בו.
 • עובד אשר התפטר על מנת לטפל בילדו, ובלבד שבת זוגו לא השתמשה בזכות זו, ומתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:
 1. בת זוגו הועסקה כעובדת 6 חודשים רצופים לפני יום התפטרותו.
 2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי.
 3. בת זוגו עבדה כעובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפני הלידה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת להודיע בכתב למעסיקה על ההתפטרות לצורך טיפול בילד תוך מתן התראה מוקדמת. להרחבה ראו הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות.
 • מומלץ למסור את מכתב ההתפטרות כך שמועד ההתפטרות בפועל (תום תקופת ההתראה המוקדמת) יהיה בתוך טווח 9 חודשים מיום הלידה.
 • במידה ועובדת התפטרה תוך 9 חודשים מיום הלידה על מנת לטפל בבנה ולא קיבלה פיצויי פיטורים ממעבידה, עומדת לזכותה האפשרות לתבוע בבית הדין לעבודה פיצויי פיטורים מהמעביד ואף פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.ראו פרק תקדימים משפטיים

חשוב לדעת

 • יש לשים לב, שעובדת המתפטרת תוך 9 חודשים מיום הלידה, זכאית אומנם לפיצויי פיטורים, אך יהיה עליה להמתין 90 יום על מנת לנצל את זכאותה לדמי אבטלה, במידה ועומדת לזכותה זכאות שכזו, אלא במקרים מיוחדים.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

ראי ארגוני סיוע לנשים בדף ארגוני סיוע לתעסוקה.

גורמי ממשל


חוקים ותקנות

חוק פיצויי פיטורים

הרחבות ופירסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי