הקדמה:

התפטרות עקב שהיה במקלט לנשים נפגעות אלימות מזכה בפיצויי פיטורים, בהתאם לתנאים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי זכאי?

 • עובדת העונה על כל 3 התנאים הבאים:
  • היא השלימה שנת עבודה
  • היא התפטרה מעבודתה עקב שהיה במקלט לנשים נפגעות אלימות
  • בסמוך לפני התפטרותה היא שהתה במקלט תקופה של שישים ימים לפחות

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת להודיע למעסיק בדבר ההתפטרות מראש בכתב בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק. לפרטים ראו הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות.
 • יש לשלם את פיצויי הפיטורים עם סיום יחסי עובד מעביד, כלומר ביום האחרון לעבודה, או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה. מהיום ה-16 ועד היום ה-30 מחויב המעסיק בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
 • במידה והמעסיק אינו משלם בחלוף 30 יום הוא עלול לשאת בפיצויי הלנה.
 • לפרטים נוספים ראו: פיצויי פיטורים.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים