מ (החלפת טקסט – "[http://www.akim.org.il/ak800/controls/hypera_file.aspx?LocalPath=אקימידע+2016+-+גירסה+לאינטרנט.pdf אקימידע (2016)]" ב־"[http://www.akim.org.il/index.php/rights-guide אקימידע]")
מ (החלפת טקסט – "[[משרד הרווחה - האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית" ב־"[[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - מינהל מוגבלויות")
 
(12 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = אבחון [[אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)]] נעשה על ידי ועדת אבחון של משרד הרווחה
+
| מידע  = אבחון [[אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית]] נעשה על ידי ועדת אבחון של משרד הרווחה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = ועדת האבחון קובעת גם מהן דרכי הטיפול למי שאובחן כי יש לו מוגבלות שכלית  
 
| חשוב  = ועדת האבחון קובעת גם מהן דרכי הטיפול למי שאובחן כי יש לו מוגבלות שכלית  
שורה 9: שורה 9:
 
| ממשל  = למידע נוסף, ראו ב[http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/MentalRetardation/Rights/Pages/Diagnosis.aspx אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים]
 
| ממשל  = למידע נוסף, ראו ב[http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/MentalRetardation/Rights/Pages/Diagnosis.aspx אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 16: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)]]
+
| [[מוגבלות שכלית התפתחותית]]
| [[אבחון מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) בהליך הפלילי|אבחון מוגבלות שכלית בהליך הפלילי]]
+
| [[אבחון מוגבלות שכלית התפתחותית בהליך הפלילי|אבחון מוגבלות שכלית בהליך הפלילי]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
שורה 29: שורה 29:
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
*העובד הסוציאלי יכין דו"ח סוציאלי ודו"ח תפקודי בצירוף מסמכים רלוונטיים שיוכלו לתרום לאבחון (כגון: דו"חות פסיכולוגיים, דו"חות התפתחותיים וסיכומים רפואיים).
 
*העובד הסוציאלי יכין דו"ח סוציאלי ודו"ח תפקודי בצירוף מסמכים רלוונטיים שיוכלו לתרום לאבחון (כגון: דו"חות פסיכולוגיים, דו"חות התפתחותיים וסיכומים רפואיים).
*העובד הסוציאלי יעביר את כל החומר שנאסף למפקח/ת המחוזי/ת מטעם [[משרד הרווחה - האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית|משרד הרווחה]].  
+
*העובד הסוציאלי יעביר את כל החומר שנאסף למפקח/ת המחוזי/ת מטעם [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - מינהל מוגבלויות|משרד הרווחה]].  
 
*לאחר קבלת החומר ועריכת בירורים נוספים לפי הצורך, אם לדעת המפקח המחוזי ייתכן שהאדם הוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית, הוא יפעל על פי אחד מאלה:
 
*לאחר קבלת החומר ועריכת בירורים נוספים לפי הצורך, אם לדעת המפקח המחוזי ייתכן שהאדם הוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית, הוא יפעל על פי אחד מאלה:
 
#יפנה את האדם '''ישירות''' לוועדת האבחון.
 
#יפנה את האדם '''ישירות''' לוועדת האבחון.
שורה 41: שורה 41:
  
 
===ועדת האבחון===
 
===ועדת האבחון===
*ועדת האבחון, שאותה ממנה שר הרווחה, מורכבת מאנשי מקצוע ([[עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד)|פקיד סעד]], פסיכיאטר, פסיכולוג ומחנך).
+
*ועדת האבחון, שאותה ממנה שר הרווחה, מורכבת מאנשי המקצוע הבאים: [[עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד)]], פסיכיאטר, פסיכולוג ומחנך.
 
*הוועדה מתכנסת במרכז האבחון שבו אובחן האדם. ישנן ועדות אבחון ניידות, המתכנסות במסגרות הקהילתיות או במסגרות המגורים של המאובחנים, אם האבחון נעשה שם.
 
*הוועדה מתכנסת במרכז האבחון שבו אובחן האדם. ישנן ועדות אבחון ניידות, המתכנסות במסגרות הקהילתיות או במסגרות המגורים של המאובחנים, אם האבחון נעשה שם.
 
*חברי ועדת האבחון אינם אותם אנשים שבדקו את המאובחן במרכז האבחון ואינם שייכים למרכז האבחון.
 
*חברי ועדת האבחון אינם אותם אנשים שבדקו את המאובחן במרכז האבחון ואינם שייכים למרכז האבחון.
שורה 55: שורה 55:
 
#אם האדם שהובא בפניה הוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומהי רמת תפקודו.
 
#אם האדם שהובא בפניה הוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומהי רמת תפקודו.
 
#אם אכן האדם אובחן כעם מוגבלות שכלית התפתחותית – מהן דרכי הטיפול בו.  
 
#אם אכן האדם אובחן כעם מוגבלות שכלית התפתחותית – מהן דרכי הטיפול בו.  
*דרכי הטיפול ייקבעו לפי צרכיו של המאובחן בתחומי החיים השונים, לדוגמה: [[דיור לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)|דיור]], [[תעסוקת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)|תעסוקה]], פנאי, בריאות, [[אפוטרופסות]].
+
*דרכי הטיפול ייקבעו לפי צרכיו של המאובחן בתחומי החיים השונים, לדוגמה: [[דיור לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית|דיור]], [[תעסוקת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית|תעסוקה]], פנאי, בריאות, [[אפוטרופסות]].
 
*החלטת הוועדה נמסרת בעל פה למשפחה וסיכום הדיון בכתב יישלח אליהם בדואר.
 
*החלטת הוועדה נמסרת בעל פה למשפחה וסיכום הדיון בכתב יישלח אליהם בדואר.
  
שורה 71: שורה 71:
 
**לקבל או לדחות את הערעור לגבי הקביעה אם מדובר באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 
**לקבל או לדחות את הערעור לגבי הקביעה אם מדובר באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 
**לקבל או לדחות את הערעור לגבי קביעת דרכי הטיפול.
 
**לקבל או לדחות את הערעור לגבי קביעת דרכי הטיפול.
**להחזיר את העניין לוועדת האבחון, במידה והערעור התקבל.
+
**להחזיר את העניין לוועדת האבחון, במקרה שהערעור התקבל.
  
 
==אבחון חוזר==
 
==אבחון חוזר==
 
*לפחות פעם ב-3 שנים המפקח המחוזי חייב לזמן דיון חוזר בוועדת האבחון. חובת האבחון החוזר תקפה לגבי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הנמצאים בכל סוגי המסגרות הטיפוליות.
 
*לפחות פעם ב-3 שנים המפקח המחוזי חייב לזמן דיון חוזר בוועדת האבחון. חובת האבחון החוזר תקפה לגבי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הנמצאים בכל סוגי המסגרות הטיפוליות.
 
*בנוסף לכך, המפקח המחוזי רשאי לזמן אבחון חוזר בכל עת, על דעת עצמו או לפי בקשת האחראי על האדם עם המוגבלות השכלית.
 
*בנוסף לכך, המפקח המחוזי רשאי לזמן אבחון חוזר בכל עת, על דעת עצמו או לפי בקשת האחראי על האדם עם המוגבלות השכלית.
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[משרד הרווחה - האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית]]
+
* [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - מינהל מוגבלויות]]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
*[[חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית)]]  
 
*[[חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית)]]  
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2014%20-%20טיפול%20באדם%20המפגר/14_23.pdf הוראה 14.23 בתע"ס] - תהליך קבלת החלטה בדבר אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) ודרכי טיפול
+
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2014%20-%20טיפול%20באדם%20המפגר/14_23.pdf הוראה 14.23 בתע"ס] - תהליך קבלת החלטה בדבר אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ודרכי טיפול
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
-->
  
== מקורות ==
+
== תודות ==
*המידע המקורי בערך זה מבוסס על [http://www.akim.org.il/index.php/rights-guide אקימידע] - מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים
+
*המידע המקורי בערך זה מבוסס על [http://akim.org.il/~akim13/index.php/rights-guide אקימידע] - מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
[[קטגוריה:מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)]]
+
[[קטגוריה:מוגבלות שכלית התפתחותית]]
 +
 
 +
[[ar:لجنة تشخيص المحدودية العقلية التطورية (تخلف عقلي)]]

גרסה אחרונה מ־16:04, 2 ביוני 2019

הקדמה:

אבחון אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית נעשה על ידי ועדת אבחון של משרד הרווחה
ועדת האבחון קובעת גם מהן דרכי הטיפול למי שאובחן כי יש לו מוגבלות שכלית


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני כל הגילאים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • העובד הסוציאלי יכין דו"ח סוציאלי ודו"ח תפקודי בצירוף מסמכים רלוונטיים שיוכלו לתרום לאבחון (כגון: דו"חות פסיכולוגיים, דו"חות התפתחותיים וסיכומים רפואיים).
 • העובד הסוציאלי יעביר את כל החומר שנאסף למפקח/ת המחוזי/ת מטעם משרד הרווחה.
 • לאחר קבלת החומר ועריכת בירורים נוספים לפי הצורך, אם לדעת המפקח המחוזי ייתכן שהאדם הוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית, הוא יפעל על פי אחד מאלה:
 1. יפנה את האדם ישירות לוועדת האבחון.
 2. יפנה אותו לוועדת האבחון, רק לאחר שיאובחן באחד ממרכזי האבחון. רוב המופנים לוועדת האבחון צריכים לעבור שלב זה לפני הגעתם אל הוועדה.

מרכזי האבחון

 • מרכזי האבחון פועלים במקומות שונים בארץ. האבחונים יכולים להיעשות במרכזי האבחון עצמם, או במסגרות בהן נמצאים המאובחנים, כגון מע"ש, מעונות יום או מסגרות הדיור.
 • המאובחן ומשפחתו מוזמנים לכמה פגישות במרכז האבחון: ראיון סוציאלי של המשפחה, בדיקה פסיכולוגית ורפואית של המאובחן ובמידת הצורך בדיקות נוספות.
 • המשפחה או האפוטרופוס רשאים לקבל את סיכום האבחון מהעובד הסוציאלי המטפל (במחלקה לשירותים חברתיים).
 • בתום התהליך מועברים המידע והמסקנות לדיון בוועדת האבחון.

ועדת האבחון

 • ועדת האבחון, שאותה ממנה שר הרווחה, מורכבת מאנשי המקצוע הבאים: עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד), פסיכיאטר, פסיכולוג ומחנך.
 • הוועדה מתכנסת במרכז האבחון שבו אובחן האדם. ישנן ועדות אבחון ניידות, המתכנסות במסגרות הקהילתיות או במסגרות המגורים של המאובחנים, אם האבחון נעשה שם.
 • חברי ועדת האבחון אינם אותם אנשים שבדקו את המאובחן במרכז האבחון ואינם שייכים למרכז האבחון.
 • לדיון בוועדת האבחון מוזמנים:
  • האדם המאובחן
  • האנשים האחראים עליו (בני משפחתו או האפוטרופוסים).
  • העובד הסוציאלי המטפל
  • כל אדם אחר שלדעת הוועדה יכול לתרום מידע לדיון
 • חברי הוועדה יעיינו בכל החומר שנאסף ולאחר מכן ישוחחו עם האנשים שהוזמנו לדיון.
 • הוועדה רשאית לשלוח את האדם המאובחן לבדיקות רפואיות ולבדיקות של כושרו השכלי.
 • החלטת הוועדה נקבעת בדיון בו נוכחים חברי הוועדה בלבד.
 • הוועדה מחליטה:
 1. אם האדם שהובא בפניה הוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומהי רמת תפקודו.
 2. אם אכן האדם אובחן כעם מוגבלות שכלית התפתחותית – מהן דרכי הטיפול בו.
 • דרכי הטיפול ייקבעו לפי צרכיו של המאובחן בתחומי החיים השונים, לדוגמה: דיור, תעסוקה, פנאי, בריאות, אפוטרופסות.
 • החלטת הוועדה נמסרת בעל פה למשפחה וסיכום הדיון בכתב יישלח אליהם בדואר.

ועדת ערר

 • המשפחה רשאית להגיש ערעור על החלטת ועדת האבחון בתוך 45 יום מהמועד בו קיבלו את ההחלטה בכתב.
 • הערעור יכול להתייחס לעצם הקביעה כי האדם הוא עם מוגבלות שכלית התפתחותית וכן לדרכי הטיפול שנקבעו בוועדה.
 • ישנן שלוש ועדות ערר אליהן ניתן להגיש את הערעור:
  • בבית משפט השלום בירושלים: רחוב חשין 6, טלפון: 02-6593333
  • בבית משפט השלום בת"א: רחוב ויצמן 1, טלפון: 03-6926211
  • בבית משפט השלום בחיפה: רחוב פלי"ם 12, טלפון: 04-8698000
 • יש לקיים את הדיון בוועדת הערר בתוך 45 יום מהמועד בו הוגש הערעור. האדם שעניינו נדון בפני הוועדה ובני משפחתו יוזמנו לדיון בכדי להשמיע את דבריהם.
 • בוועדת ערר יושבים שופט בית משפט השלום (יו"ר הוועדה), פקיד סעד ורופא פסיכיאטר. חברי ועדת הערר אינם חברים בוועדת האבחון.
 • ועדת הערר צריכה למסור את החלטתה בתוך 14 יום ממועד סיום הדיונים.
 • ועדת הערר רשאית:
  • לקבל או לדחות את הערעור לגבי הקביעה אם מדובר באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • לקבל או לדחות את הערעור לגבי קביעת דרכי הטיפול.
  • להחזיר את העניין לוועדת האבחון, במקרה שהערעור התקבל.

אבחון חוזר

 • לפחות פעם ב-3 שנים המפקח המחוזי חייב לזמן דיון חוזר בוועדת האבחון. חובת האבחון החוזר תקפה לגבי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הנמצאים בכל סוגי המסגרות הטיפוליות.
 • בנוסף לכך, המפקח המחוזי רשאי לזמן אבחון חוזר בכל עת, על דעת עצמו או לפי בקשת האחראי על האדם עם המוגבלות השכלית.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על אקימידע - מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים