שורה 8: שורה 8:
 
|לוגו=
 
|לוגו=
 
|שיוך=
 
|שיוך=
|אתר=[http://bechirot.gov.il/election/Pages/HomePage.aspx '''ועדת הבחירות המרכזית לכנסת''']
+
|אתר=[http://bechirot.gov.il/election/Pages/HomePage.aspx '''את ועדת הבחירות המרכזית לכנסת''']
 
|פייסבוק = <!-- שם העמוד בלבד, לא קישור -->
 
|פייסבוק = <!-- שם העמוד בלבד, לא קישור -->
 
|דואל=vadatb@knesset.gov.il
 
|דואל=vadatb@knesset.gov.il
שורה 15: שורה 15:
 
|טלפונים נוספים=
 
|טלפונים נוספים=
 
|פקס=02-5669855
 
|פקס=02-5669855
|תחומי עיסוק=
+
|תחומי עיסוק=[[בחירות ודמוקרטיה]]
 
}}
 
}}
 +
על פי [[חוק הבחירות לכנסת]], מוקמת ועדת בחירות מרכזית לביצוע ה[[בחירות לכנסת]].
 +
*בראש הוועדה, עומד שופט בית המשפט העליון, שנבחר על ידי חבר השופטים בבית המשפט העליון.
 +
*חברי הוועדה הם נציגי סיעות הכנסת: לכל סיעה המונה ארבעה חברים או יותר, יש חבר אחד בוועדה לכל ארבעה חברי כנסת (גם סיעה שאין לה ארבעה חברי כנסת מיוצגת בוועדה על ידי חבר אחד לפחות).
 +
*בראש המנגנון עומד מנכ"ל הוועדה ולצידו צוות עובדים מצומצם הפועל במהלך כל שנות כהונתה של הוועדה.
 +
*כשלושה חודשים לפני יום הבחירות, מוקמות 19 ועדות אזוריות.
 +
**בראש כל אחת מן הוועדות עומד שופט ומספר חבריה והרכבה הסיעתי זהים לאלו של הרכב הוועדה המרכזית.
 +
**העובדים בוועדות מועסקים לתקופה של כשלושה חודשים.
 +
**ביום הבחירות מועסקים על ידי הוועדה כ-40 אלף איש.
  
 
==תפקיד==
 
==תפקיד==
<!-- תפקיד הגורם הממשלתי. -->
+
*[[חוק הבחירות לכנסת]] קובע, כי ועדת הבחירות
 +
קבלת רשימות המועמדים ואישורן;
 +
הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי;
 +
ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי מעצר וסיוע לצה"ל בארגון ההצבעה בקרב חיילים;
 +
גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת;
 +
הדרכת כל הפעילים בקלפי;
 +
הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה;
 +
הבטחת הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום;
 +
הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי;
 +
קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי;
 +
סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות;
 +
המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת;
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==

גרסה מ־10:30, 9 בינואר 2019

הקדמה:

הקדמה

פרטים

תחומי עיסוק:
פקס:
02-5669855

על פי חוק הבחירות לכנסת, מוקמת ועדת בחירות מרכזית לביצוע הבחירות לכנסת.

  • בראש הוועדה, עומד שופט בית המשפט העליון, שנבחר על ידי חבר השופטים בבית המשפט העליון.
  • חברי הוועדה הם נציגי סיעות הכנסת: לכל סיעה המונה ארבעה חברים או יותר, יש חבר אחד בוועדה לכל ארבעה חברי כנסת (גם סיעה שאין לה ארבעה חברי כנסת מיוצגת בוועדה על ידי חבר אחד לפחות).
  • בראש המנגנון עומד מנכ"ל הוועדה ולצידו צוות עובדים מצומצם הפועל במהלך כל שנות כהונתה של הוועדה.
  • כשלושה חודשים לפני יום הבחירות, מוקמות 19 ועדות אזוריות.
    • בראש כל אחת מן הוועדות עומד שופט ומספר חבריה והרכבה הסיעתי זהים לאלו של הרכב הוועדה המרכזית.
    • העובדים בוועדות מועסקים לתקופה של כשלושה חודשים.
    • ביום הבחירות מועסקים על ידי הוועדה כ-40 אלף איש.

תפקיד

קבלת רשימות המועמדים ואישורן; הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי; ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי מעצר וסיוע לצה"ל בארגון ההצבעה בקרב חיילים; גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת; הדרכת כל הפעילים בקלפי; הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה; הבטחת הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום; הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי; קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי; סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות; המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת;

נושאים וזכויות