שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|גורם ממשל}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|גורם ממשל}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
הקדמה
+
{{דגשים
 
+
| מידע  = הבחירות לכנסת מנוהלות על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 +
|מידע2=  = ועדת הבחירות מתחילה לפעול כשלושה חודשים לפני מועד הבחירות שנקבע
 +
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 +
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 +
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://bechirot.gov.il/election/Pages/HomePage.aspx באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת]
 +
}}
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
שורה 8: שורה 13:
 
|לוגו=
 
|לוגו=
 
|שיוך=
 
|שיוך=
|אתר=[http://bechirot.gov.il/election/Pages/HomePage.aspx '''את ועדת הבחירות המרכזית לכנסת''']
+
|אתר=[http://bechirot.gov.il/election/Pages/HomePage.aspx '''אתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת''']
 
|פייסבוק = <!-- שם העמוד בלבד, לא קישור -->
 
|פייסבוק = <!-- שם העמוד בלבד, לא קישור -->
 
|דואל=vadatb@knesset.gov.il
 
|דואל=vadatb@knesset.gov.il
שורה 17: שורה 22:
 
|תחומי עיסוק=[[בחירות ודמוקרטיה]]
 
|תחומי עיסוק=[[בחירות ודמוקרטיה]]
 
}}
 
}}
על פי [[חוק הבחירות לכנסת]], מוקמת ועדת בחירות מרכזית לביצוע ה[[בחירות לכנסת]].
+
[[חוק הבחירות לכנסת]] קובע כי תוקם ועדת בחירות מרכזית לניהול ה[[בחירות לכנסת]].
*בראש הוועדה, עומד שופט בית המשפט העליון, שנבחר על ידי חבר השופטים בבית המשפט העליון.
+
* בראש ועדת הבחירות יושב שופט בית המשפט העליון.  
*חברי הוועדה הם נציגי סיעות הכנסת: לכל סיעה המונה ארבעה חברים או יותר, יש חבר אחד בוועדה לכל ארבעה חברי כנסת (גם סיעה שאין לה ארבעה חברי כנסת מיוצגת בוועדה על ידי חבר אחד לפחות).  
+
* שאר חברי הוועדה הם נציגי הסיעות לפי גודלן:
*בראש המנגנון עומד מנכ"ל הוועדה ולצידו צוות עובדים מצומצם הפועל במהלך כל שנות כהונתה של הוועדה.
+
** לכל סיעה ישנו נציג אחד על כל ארבעה חברי כנסת.
*כשלושה חודשים לפני יום הבחירות, מוקמות 19 ועדות אזוריות.
+
** אם מספר חברי הכנסת בסיעה מסוימת קטן מארבעה, ייצג אותה חבר ועדה אחד.
**בראש כל אחת מן הוועדות עומד שופט ומספר חבריה והרכבה הסיעתי זהים לאלו של הרכב הוועדה המרכזית.
 
**העובדים בוועדות מועסקים לתקופה של כשלושה חודשים.
 
**ביום הבחירות מועסקים על ידי הוועדה כ-40 אלף איש.
 
  
==תפקיד==
+
==תפקידי ועדת הבחירות המרכזית==
*[[חוק הבחירות לכנסת]] קובע, כי ועדת הבחירות
+
*קבלת רשימות המועמדים ואישורן
קבלת רשימות המועמדים ואישורן;
+
*הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי
הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי;
+
*ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, [[הצבעה לכנסת בבתי חולים|בבתי חולים]], [[הצבעה לכנסת של אסירים ועצירים|בבתי סוהר ובבתי מעצר]] וסיוע לצה"ל בארגון [[הצבעה לכנסת של חיילי חובה וקבע|ההצבעה בקרב חיילים]]
ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי מעצר וסיוע לצה"ל בארגון ההצבעה בקרב חיילים;
+
*גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת
גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת;
+
*הדרכת כל הפעילים בקלפי
הדרכת כל הפעילים בקלפי;
+
*הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה
הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה;
+
*הבטחת [[הסעה לקלפי ביום הבחירות לכנסת|הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום]]
הבטחת הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום;
+
*הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי
הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי;
+
*קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי
קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי;
+
*סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות
סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות;
+
*המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת.
המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת;
 
  
 
==נושאים וזכויות==
 
==נושאים וזכויות==

גרסה מ־09:59, 9 בינואר 2019

הקדמה:

הבחירות לכנסת מנוהלות על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
= ועדת הבחירות מתחילה לפעול כשלושה חודשים לפני מועד הבחירות שנקבע

פרטים

תחומי עיסוק:
פקס:
02-5669855

חוק הבחירות לכנסת קובע כי תוקם ועדת בחירות מרכזית לניהול הבחירות לכנסת.

 • בראש ועדת הבחירות יושב שופט בית המשפט העליון.
 • שאר חברי הוועדה הם נציגי הסיעות לפי גודלן:
  • לכל סיעה ישנו נציג אחד על כל ארבעה חברי כנסת.
  • אם מספר חברי הכנסת בסיעה מסוימת קטן מארבעה, ייצג אותה חבר ועדה אחד.

תפקידי ועדת הבחירות המרכזית

 • קבלת רשימות המועמדים ואישורן
 • הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי
 • ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי מעצר וסיוע לצה"ל בארגון ההצבעה בקרב חיילים
 • גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת
 • הדרכת כל הפעילים בקלפי
 • הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה
 • הבטחת הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום
 • הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי
 • קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי
 • סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות
 • המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת.

נושאים וזכויות