(הרחבות ופרסומים)
שורה 57: שורה 57:
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
*[http://www.bechirot.gov.il אתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת].
 
*[http://www.bechirot.gov.il אתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת].
* [http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03116.pdf בחירות בישראל] באתר הכנסת.
+
* [https://main.knesset.gov.il/mk/elections/Pages/default.aspx בחירות בישראל] באתר הכנסת.
 
* [http://he.wikipedia.org/wiki/ועדת_הבחירות_המרכזית ועדת הבחירות המרכזית] באתר "ויקיפדיה".
 
* [http://he.wikipedia.org/wiki/ועדת_הבחירות_המרכזית ועדת הבחירות המרכזית] באתר "ויקיפדיה".
  

גרסה מ־10:35, 9 בינואר 2019

הקדמה:

הבחירות לכנסת מנוהלות על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ועדת הבחירות מתחילה לפעול כשלושה חודשים לפני מועד הבחירות שנקבע

פרטים

תחומי עיסוק:
פקס:
02-5669855

חוק הבחירות לכנסת קובע כי תוקם ועדת בחירות מרכזית לניהול הבחירות לכנסת.

 • בראש ועדת הבחירות יושב שופט בית המשפט העליון.
 • שאר חברי הוועדה הם נציגי הסיעות לפי גודלן:
  • לכל סיעה ישנו נציג אחד על כל ארבעה חברי כנסת.
  • אם מספר חברי הכנסת בסיעה מסוימת קטן מארבעה, ייצג אותה חבר ועדה אחד.

תפקידי ועדת הבחירות המרכזית

 • קבלת רשימות המועמדים ואישורן
 • הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי
 • ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי מעצר וסיוע לצה"ל בארגון ההצבעה בקרב חיילים
 • גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת
 • הדרכת כל הפעילים בקלפי
 • הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה
 • הבטחת הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום
 • הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי
 • קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי
 • סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות
 • המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת.

ועדות הבחירות האזוריות

 • ועדת הבחירות המרכזית ממנה 19 ועדות אזוריות, בראש כל אחת מהן עומד שופט והרכבן זהה להרכב ועדת הבחירות המרכזית.
 • הועדות האזוריות אחראיות, בין השאר, על:
  • בדיקת כל מקומות הקלפי שבתחומן ובחינת התאמתם.
  • גיוס, איוש והדרכת בעלי התפקידים ליום הבחירות.
  • הנפקת כתבי מינוי לחברי ועדות הקלפי ולמשקיפים.
  • פיקוח על מהלך ההצבעה ביום הבחירות.
  • קליטת תוצאות ההצבעה מוועדות הקלפי והעברת חומרי ההצבעה לוועדת הבחירות המרכזית ולמרכז המבצעי הלוגיסטי של הוועדה.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים