(ועדות הבחירות האזוריות)
(ועדות הבחירות האזוריות)
שורה 42: שורה 42:
  
 
===ועדות הבחירות האזוריות===
 
===ועדות הבחירות האזוריות===
*ועדת הבחירות המרכזית, ממנה 19 ועדות אזוריות ובראש כל אחת מהן עומד שופט ומספר חבריה והרכבה הסיעתי זהים לאלו של הרכב הוועדה המרכזית.
+
*ועדת הבחירות המרכזית ממנה 19 ועדות אזוריות האחראיות, בין השאר, על:  
*ועדות הבחירות האזוריות אחראיות על ארגון הבחירות באזור עליו הן מופקדות והבטחת תקינותן.
 
*הוועדות האזוריות אחראיות, בין השאר, על:
 
 
** בדיקת כל מקומות הקלפי שבתחומן ובחינת התאמתם.
 
** בדיקת כל מקומות הקלפי שבתחומן ובחינת התאמתם.
 
** גיוס, איוש והדרכת בעלי התפקידים ליום הבחירות.
 
** גיוס, איוש והדרכת בעלי התפקידים ליום הבחירות.

גרסה מ־10:10, 9 בינואר 2019

הקדמה:

הבחירות לכנסת מנוהלות על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ועדת הבחירות מתחילה לפעול כשלושה חודשים לפני מועד הבחירות שנקבע

פרטים

תחומי עיסוק:
פקס:
02-5669855

חוק הבחירות לכנסת קובע כי תוקם ועדת בחירות מרכזית לניהול הבחירות לכנסת.

 • בראש ועדת הבחירות יושב שופט בית המשפט העליון.
 • שאר חברי הוועדה הם נציגי הסיעות לפי גודלן:
  • לכל סיעה ישנו נציג אחד על כל ארבעה חברי כנסת.
  • אם מספר חברי הכנסת בסיעה מסוימת קטן מארבעה, ייצג אותה חבר ועדה אחד.

תפקידי ועדת הבחירות המרכזית

 • קבלת רשימות המועמדים ואישורן
 • הכנת כל הציוד הדרוש להצבעה והעברתו למקומות הקלפי
 • ארגון ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובבתי מעצר וסיוע לצה"ל בארגון ההצבעה בקרב חיילים
 • גיוס מזכירי ועדות הקלפי, קביעת ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי ואיושן בשלושה נציגים מסיעות הכנסת היוצאת
 • הדרכת כל הפעילים בקלפי
 • הדרכת הציבור ומסירת מידע באמצעות כלי התקשורת האלקטרונית והכתובה
 • הבטחת הסעתו של כל בוחר הנמצא במרחק 20 ק"מ ממקום הקלפי שבו הוא רשום
 • הבטחת ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי
 • קליטת תוצאות הבחירות מכל קלפי
 • סיכום תוצאות הבחירות וחישוב תוצאות הבחירות
 • המצאת תעודה לכל חבר כנסת נבחר המאשרת את בחירתו כחבר הכנסת.

ועדות הבחירות האזוריות

 • ועדת הבחירות המרכזית ממנה 19 ועדות אזוריות האחראיות, בין השאר, על:
  • בדיקת כל מקומות הקלפי שבתחומן ובחינת התאמתם.
  • גיוס, איוש והדרכת בעלי התפקידים ליום הבחירות.
  • הנפקת כתבי מינוי לחברי ועדות הקלפי ולמשקיפים.
  • פיקוח על מהלך ההצבעה ביום הבחירות.
  • קליטת תוצאות ההצבעה מוועדות הקלפי והעברת חומרי ההצבעה לוועדת הבחירות המרכזית ולמרכז המבצעי הלוגיסטי של הוועדה.

נושאים וזכויות