(מקורות)
שורה 18: שורה 18:
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
==הרכב הועדה==
 
==הרכב הועדה==
* נציג משרד האוצר שימונה ע"י שר האוצר יכהן כיו"ר הועדה.
+
* נציג [[משרד האוצר]] שימונה ע"י שר האוצר יכהן כיו"ר הועדה.
 
* נציג [[משרד הבינוי והשיכון]] שמינה שר הבינוי והשיכון יכהן כחבר הועדה.
 
* נציג [[משרד הבינוי והשיכון]] שמינה שר הבינוי והשיכון יכהן כחבר הועדה.
 
* נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה יכהן כחבר ומרכז בועדה.
 
* נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה יכהן כחבר ומרכז בועדה.

גרסה מ־15:24, 28 באפריל 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

וועדת הערר עוסקת בערעורי לווים על החלטות הוועדה הבין משרדית.
הועדה פועלת לצורך מתן מענה לבעיות חריגות של משפחות ויחידים ופועלת לפי מיטב שיקול דעתה.
לצורך קבלת מידע לגבי אופן הפנייה לועדה הערר לחריגים ניתן לחץ כאן.

וועדת הערר פועלת בהתאם להסכם בין הממשלה לבין הבנקים למשכנתאות ובהתאם לחוק הלוואות לדיור ומטרתה לבחון ולשקול אפשרות הקלה בפירעון החזרי משכנתא בשל מצבו הכלכלי של הלווה.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

הרכב הועדה

  • נציג משרד האוצר שימונה ע"י שר האוצר יכהן כיו"ר הועדה.
  • נציג משרד הבינוי והשיכון שמינה שר הבינוי והשיכון יכהן כחבר הועדה.
  • נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה יכהן כחבר ומרכז בועדה.

החלטות הוועדה תהיינה תקפות בנוכחות שלושת חבריהם.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

חוק הלוואות לדיור

הרחבות ופרסומים

מקורות

נוהל טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא - בתוקף מה 10.08.03


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי