שורה 23: שורה 23:
  
 
'''החלטות הוועדה תהיינה תקפות בנוכחות שלושת חבריהם'''.
 
'''החלטות הוועדה תהיינה תקפות בנוכחות שלושת חבריהם'''.
 +
==סמכויות ותפקידים==
 +
* '''ועדת הערר דנה ומחליטה בערעורים של אנשים שבקשותיהם כולן או חלקן נדחו ב[[חדש:הועדה הבין משרדית לחריגים|וועדה הבין משרדית לחריגים]]'''.
 +
* '''הוועדה אינה מחויבת לפעול בהתאם להחלטת ה[[חדש:הועדה הבין משרדית לחריגים|הועדה הבין משרדית לחריגים]]'''.
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
 
<!--
 
<!--

גרסה מ־19:43, 28 באפריל 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

וועדת הערר עוסקת בערעורי לווים על החלטות הוועדה הבין משרדית.
הועדה פועלת לצורך מתן מענה לבעיות חריגות של משפחות ויחידים ופועלת לפי מיטב שיקול דעתה.
לצורך קבלת מידע לגבי אופן הפנייה לועדה הערר לחריגים ניתן לחץ כאן.

וועדת הערר פועלת בהתאם להסכם בין הממשלה לבין הבנקים למשכנתאות ובהתאם לחוק הלוואות לדיור ומטרתה לבחון ולשקול אפשרות הקלה בפירעון החזרי משכנתא בשל מצבו הכלכלי של הלווה. הוועדה עוסקת בערעורי לווים על החלטות הוועדה הבין-משרדית.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

הרכב הועדה

  • נציג משרד האוצר שימונה ע"י שר האוצר יכהן כיו"ר הועדה.
  • נציג משרד הבינוי והשיכון שמינה שר הבינוי והשיכון ויכהן כחבר בוועדה.
  • נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה יכהן כחבר ומרכז בוועדה.

החלטות הוועדה תהיינה תקפות בנוכחות שלושת חבריהם.

סמכויות ותפקידים

  • ועדת הערר דנה ומחליטה בערעורים של אנשים שבקשותיהם כולן או חלקן נדחו בוועדה הבין משרדית לחריגים.
  • הוועדה אינה מחויבת לפעול בהתאם להחלטת ההועדה הבין משרדית לחריגים.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

חוק הלוואות לדיור

הרחבות ופרסומים

מקורות

נוהל טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא - בתוקף מה 10.08.03


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי