(מקורות)
שורה 46: שורה 46:
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
 
+
* [http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/29 - טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא] (בתוקף מה 10.08.03).
[http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf נוהל טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא - בתוקף מה 10.08.03]
 
  
  
שורה 54: שורה 53:
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{מושג/ראו גם  
 
{{מושג/ראו גם  
| החלף בפורטל האב של המושג
+
| [[דיור ושיכון]]
| [[חדש:פניה לועדת הערר לחריגים|פניה לועדת הערר לחריגים]]
+
| [[משכנתאות]]
 +
| [[פניה לועדת הערר לחריגים]]
 
| [[סיוע למתקשים בהחזרי המשכנתא]]
 
| [[סיוע למתקשים בהחזרי המשכנתא]]
| [[זכויות למתקשים בהחזרי המשכנתא]]
 
 
}}
 
}}
  
שורה 65: שורה 64:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 +
[[קטגוריה:משכנתא]]

גרסה מ־13:29, 29 באפריל 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

וועדת הערר עוסקת בערעורי לווים על החלטות הוועדה הבין משרדית.
הועדה פועלת לצורך מתן מענה לבעיות חריגות של משפחות ויחידים ופועלת לפי מיטב שיקול דעתה.
לצורך קבלת מידע לגבי אופן הפנייה לועדה הערר לחריגים ניתן לחץ כאן.

וועדת הערר פועלת בהתאם להסכם בין הממשלה לבין הבנקים למשכנתאות ובהתאם לחוק הלוואות לדיור ומטרתה לבחון ולשקול אפשרות הקלה בפירעון החזרי משכנתא בשל מצבו הכלכלי של הלווה. הוועדה עוסקת בערעורי לווים על החלטות הוועדה הבין-משרדית.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

הרכב הועדה

  • נציג משרד האוצר שימונה ע"י שר האוצר יכהן כיו"ר הועדה.
  • נציג משרד הבינוי והשיכון שמינה שר הבינוי והשיכון ויכהן כחבר בוועדה.
  • נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה יכהן כחבר ומרכז בוועדה.

החלטות הוועדה תהיינה תקפות בנוכחות שלושת חבריהם.

סמכויות ותפקידים

  • ועדת הערר דנה ומחליטה בערעורים של אנשים שבקשותיהם כולן או חלקן נדחו בוועדה הבין משרדית לחריגים.
  • הוועדה אינה מחויבת לפעול בהתאם להחלטת ההועדה הבין משרדית לחריגים.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

חוק הלוואות לדיור

הרחבות ופרסומים

מקורות


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי