הקדמה:

לאחר מוות של אדם כתוצאה מאירוע פלילי, בני משפחתו מדרגה ראשונה עשויים להיות זכאים לסיוע בתחומים שונים
מי שאושרה זכאותם יכולים לפנות למרכזי סיוע ולקבל סיוע רגשי, משפטי וכספי

לאחר מוות של אדם כתוצאה מאירוע פלילי מתכנסת ועדה מיוחדת שמטרתה לבדוק את זכאותם של בני המשפחה לקבלת סיוע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נפגעי עבירת המתה - בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, בעל/אישה או ידוע/ה בציבור וילדים) של מי שעבירת רצח או הריגה גרמה למותם.
 • הסיוע מותנה בקיומם של כל 3 התנאים הבאים:
  • הנפגע לא היה מעורב בהליך פלילי
  • הנפגע היה תושב ישראל
  • העבירה שגרמה למותו בוצעה בישראל

למי ואיך פונים

 • יש למלא ולשלוח באופן מקוון טופס בקשה לקבלת סיוע.
 • המענה לבקשה יינתן בתוך 30 יום.
 • למידע נוסף לגבי התהליך, ניתן לפנות למוקד הסיוע הטלפוני 118 של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות