הקדמה:


בערך זה מפורטים גורמי ממשל העוסקים בנושא זיקנה והזדקנות.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
המשרד לשוויון חברתי (המשרד לאזרחים ותיקים)

מוקד 8840* לפניות הציבור

אתר המשרד לשוויון חברתי הטבות מכח חוק האזרחים הותיקים כמו הנחות בטיפולים בקופ"ח ורכישת תרופות, תחבורה הציבורית, בארנונה ובכניסה לאתרים, למוזיאונים, לבתי קולנוע ולמופעים
המוסד לביטוח לאומי

מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והשירותים החברתיים אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה