הקדמה:

דירה צמודת קרקע הינה דירה בבית חד משפחתי או בקומת קרקע בבית דו משפחתי או טורי (בתים בודדים כגון וילות)
הקצאת דירות צמודות קרקע נעשית באמצעות המערכת הממוחשבת ובהתאם לסדר עדיפויות ולזכאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אנשים עם מוגבלות, משפחות של אנשים עם מוגבלות ומשפחות שוועדה רפואית מצאה שיש הכרח לכך, זכאים לקבל דיור ציבורי צמוד קרקע.

מי זכאי?

 • האוכלוסיות הבאות זכאיות לדיור ציבורי צמוד קרקע:
  • חסרי דירה נכים העונים לכל התנאים הבאים:
   • בעל/ת אישור ממשרד הבריאות לפיו הוא מרותק לכסא גלגלים שאינו מסוגל לעלות מדרגות.
   • אושר על-ידי משרד הבינוי והשיכון כזכאי להשתתפות במימון עבור רכישת כסא גלגלים.
   • מרותקים לכיסאות גלגלים ואינם יכולים לעלות מדרגות.
   • בעלי אישור של משרד הבריאות על השתתפות ברכישת כסא גלגלים וע"פ חוות דעת רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון.
   • הכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק.
  • משפחה שוועדה רפואית מצאה שיש הכרח שתתגורר בקומת קרקע.
  • משפחה שיש בה נכה שנקבע לו אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות.
 • במקרה בו ישנה משפחת נכים הרתוקים לכסא גלגלים או שוועדה רפואית החליטה על הכרח למגורים בקומת קרקע, ובמלאי יש רק דירה קטנה, יועבר המקרה לדיון באגף אכלוס עם אומדן עלות ההרחבה ראשונית.
 • למידע על הזכאות לדיור ציבורי של נכים, ראו דיור ציבורי לנכים.

תהליך מימוש הזכות

 • לפירוט על שלבי ההליך לשכירת דירה בדיור הציבורי ראה הגשת בקשה לדיור ציבורי.
 • נכה על כיסא גלגלים צריך לצרף לבקשה לשכירת דירה בדיור הציבורי אישור משרד הבריאות לפיו הינו רתוק לכיסא גלגלים ואינו מסוגל לעלות מדרגות ואושר להשתתפות במימון לרכישת כסא גלגלים.
 • על המבקש להציג הערכה תפקודית מאורטופד וכל טופס תפקידי סיעוד החתום על-ידי אחות מוסמכת או רופא קופת חולים.
 • יש לצרף כל מסמך אחר או מסמך נוסף התומך בבקשה.
 • במקרה בו קיימות טענות לבעיות רפואיות בגינם מבקש הזכאי תנאי דיור מיוחדים המתאימים למצבו הרפואי, ובקשתו נתמכת במסמכים רפואיים יועברו המסמכים לחוות דעת היועץ הרפואי.
 • במקרה בו משתנה מצבו הבריאותי של הזכאי הוא רשאי להגיש בקשה לצורך החלפת דירה בדיור הציבורי מסיבות בריאותיות (בהתאם למצבו הבריאותי).

חשוב לדעת

 • סדרי העדיפויות להקצאת דירות צמודות קרקע ימוינו וידורגו באמצעות המערכת הממוחשבת ובהתאם לסדר המפורט להלן:
  1. נכים המרותקים לכסא גלגלים.
  2. משפחה שוועדה רפואית מצאה שיש הכרח למגוריה בקומת קרקע.
  3. משפחה שיש בה נכה שנקבע לו אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות.
  4. במקרה בו ישנה משפחת נכים הרתוקים לכסא גלגלים או שוועדה רפואית החליטה על הכרח למגורים בקומת קרקע, ובמלאי יש רק דירה קטנה, יועבר המקרה לדיון באגף אכלוס עם אומדן עלות ההרחבה ראשונית.
 • אחת ל-60 יום לפחות יבדוק המחוז ויכין דוח לגבי אופן הקצאת הדירות בפועל ויבדוק בין היתר האם הדירות צמודות הקרקע הוקצו לזכאים שלגביהם נמצא הכרח להורדתם לקומת קרקע.
 • חסרי דירה שנמצאו זכאים ואושרו לקבלת דירה בשיכון הציבורי ובנוסף לכך המבקש או אחד מבני המשפחה הינו נכה הרתוק או זקוק לכיסא גלגלים ביישוב בו מתגוררים מלאי הדירות המתפנות מצומצם יירשמו כזכאים לדירה בשכירות ולחילופין לדירת נ"ר (נכסי רכישה).

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בדיור הציבורי לחצו כאן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

endarticle