תבנית:מושג/תחילת טור ימני

שכירים שפוטרו או התפטרו ומשוחררי צה"ל או שירות לאומי - עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה
דמי אבטלה משולמים רק עד הגעה לגיל פרישה מהעבודה; לאחר הגעה לגיל זה, משולמת קצבת זיקנה במקום דמי האבטלה
לבדיקת זכאותכם, ניתן להשתמש בסימולאטור לבדיקת זכאות לדמי אבטלה של המוסד לביטוח לאומי

מבוטחים בביטוח אבטלה שהשלימו תקופת אכשרה ועונים על תנאי הזכאות המפורטים בערך זה, יהיו זכאים לדמי אבטלה.

הערך מפרט גם בנוגע למי שאינו זכאי לדמי אבטלה.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • שכירים -
  • שכיר בשכר חודשי שעבד תקופת עבודה של 12 חודשים, בשנה וחצי שקדמו להתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה.
  • שכיר בשכר יומי שעבד למשך 300 ימי עבודה בשנה וחצי הקודמת להתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה.
 • מי שהשתחרר מצה"ל או מי ששירתה שירות לאומי (לתקופה שאיננה קצרה מתקופת שירות של אשה בצבא או ששירתה לפחות חצי שנה ונישאה תוך חודש מסיום השירות). במניין ימי העבודה יילקחו בחשבון לא יותר מ-180 ימי שירות סדיר או שירות לאומי.
 • מי שעבד בשתי משרות שונות ופוטר רק מאחת מהן והמשיך לעבוד במשרה חלקית במשרה השנייה - יכול לתבוע דמי אבטלה בגין עבודתו אצל המעסיק שפיטר אותו.

זכאות במקרה שלא התקבל מכתב פיטורין

 • המוסד לביטוח לאומי אינו יכול לשלול את הזכאות מבלי שערך בירור ראוי עם המעסיק, לכן חלה עליו החובה לברר בעצמו את נסיבות הפסקת העבודה, גם אם לא התקבל מכתב פיטורין.
  • מומלץ להתחיל להתייצב בלשכת התעסוקה ובמקביל להגיש תביעה נגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה. החלטה בתביעה זו תחייב גם את המוסד לביטוח לאומי, שיעניק למובטל את ימי זכאותו באופן רטרואקטיבי.
  • ניתן לשלוח מכתב מפורט למעסיק לפני הגשת התביעה. מכתב זה יכול לסייע בבקשה לדמי האבטלה עוד לפני שהתקבלה החלטה בתביעה.
 • מי שהתפטר מרצונו ללא סיבה מתאימה (סיבה מתאימה יכולה להיות: הרעת תנאים, שינוי מקום מגורים, סיבה בריאותית), יהיה זכאי לדמי אבטלה רק 90 יום לאחר יום הפסקת העבודה.
 • עובדת שהתפטרה מעבודתה תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדהּ, נחשבת לעניין זכאות לדמי אבטלה כמי שהתפטרה מרצון. כלומר, למרות שהיא זכאית לפיצויי פיטורים, היא תתחיל לקבל דמי אבטלה רק בחלוף 90 ימים מיום שהפסיקה את העבודה.
 • מי שיצא לחל"ת שלא מרצונו למשך תקופה העולה על שלושים יום - יכול להיות זכאי לדמי אבטלה.

מי אינו זכאי?

 • אדם מעל לגיל הפרישה הקבוע בחוק (במקרה זה, עליו לבדוק את זכאותו לקצבת זיקנה).
 • מי שהגיש כבר תביעה לדמי אבטלה ב-12 החודשים הקודמים ומיצה את כל ימי זכאותו.
 • מי שהוא מתחת לגיל 40 וקיבל כבר פעמיים דמי אבטלה בארבע השנים הקודמות.
 • עצמאי – אלא אם היה קודם שכיר, צבר תקופת עבודה המזכה בדמי אבטלה שלא נוצלו במלואם, ופתח עסק עצמאי שכשל ונסגר בתוך 24 חודשים.
 • חבר קיבוץ ומושב שיתופי, למעט אם עבד מחוץ למשק.
 • עורכי דין ורואי חשבון שסיימו התמחות ונרשמו למבחן הסמכה שחל מה-1.6.2010 ואילך - לא יהיו זכאים לדמי אבטלה בתקופה של חודשיים שקדמו למועד הבחינה.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות


תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי