(מי זכאי?)
 
(147 גרסאות ביניים של 15 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע לזכות.
+
| מידע = [[חסר דירה|חסרי דירה]] השוכרים דירה ומשתייכים לאחת מהאוכלוסיות המפורטות בערך זה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
| איסור = דוגמה: אסור לעשות
+
| איסור =  
| חשוב  = דוגמה: חשוב לדעת
+
| חשוב  = לשם קבלת הסיוע יש [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה|להוציא תעודת זכאות]] מטעם משרד הבינוי והשיכון
| פיצוי = דוגמה: מגיעים לכם X שקלים
+
| פיצוי =  
| שאלה = דוגמה: שאלה
+
| שאלה =  
| ממשל = קישור לגורם ממשל אחראי
+
| ממשל = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_step_by_step מדריך לקבלת סיוע בשכר דירה] באתר משרד הבינוי והשיכון
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
+
{{טפסים
 
+
| 1 =
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
| 2 =  
 
+
| 3 =  
== מי זכאי? ==
+
}}
'''הקבוצות הבאות זכאיות לסיוע בשכר דירה:'''
+
{{ראו גם
*זכאים לדיור ציבורי הממתינים לדירה
+
| [[סיוע בשכר דירה]]
*קבוצות זכאים שאינם עולים חדשים, לרבות:
+
| [[דיור ושיכון]]
**קשישים (הגדרת משרד השיכון) - גברים מעל גיל 67 ונשים מעל גיל 64 המתקיימים מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי
+
}}
**מי שמתקיים מקצבאות אי כושר השתכרות בשיעור של 75% או יותר
+
{{עצם העניין/סיום}}
**יחידים מעל גיל 55 ועד גיל הקשישות המקבלים קצבאות הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי
 
**זוג (נשוי או ידועים בציבור) שצבר 1,400 נקודות והכנסתו נמוכה (הסכומים מתעדכנים מפעם לפעם)
 
**משפחה חד הורית שהכנסתה נמוכה (הסכומים מתעדכנים מפעם לפעם), לרבות משפחה בהליכי גירושין
 
**יחידה בהריון בחודש חמישי ומעלה המתקיימת מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי
 
*דרי רחוב
 
 
 
  
'''תנאים כלליים לקבלת הסיוע בשכר דירה:'''
+
משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע במימון שכר דירה ל[[חסר דירה|חסרי דירה]] השוכרים דירה בשוק הפרטי ומתגוררים בה באופן קבוע.
*המבקש אינו בעל דירה או חלק מדירה ולא היה בעלים של דירה או חלק מדירה מאז חודש יוני שנת 1971.
+
* הסיוע ניתן למי ששוכרים [[דירות שניתן לקבל עבורן סיוע בשכר דירה|דירות העונות על התנאים]].
*המבקש שכר דירה והוא מתגורר בה דרך קבע
+
* כדי לקבל את הסיוע בשכר הדירה, יש [[הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה|להוציא תעודת זכאות לסיוע]].
*המבקש אינו מתגורר בשכירות מוגנת על פי חוק הגנת הדייר
 
*המבקש אינו שוכר דירה שבבעלות בן זוג לשעבר, ידוע בציבור, הוריו, ילדיו, חתנו או כלתו, ואולם נכים המתגוררים עם בני משפחתם יוכלו לקסל סיוע בכפוף לשיקול דעת פרטני
 
*הדירה המושכרת הינה בעיר או בישוב שאינו עיר אך מספר התושבים בו גדול מ-1000 ולפחות חמישה אחוז ממשקי הבית שבו מתגוררים בשכירות פרטית והם מונים לפחות 30 משקי בית.
 
  
== תהליך מימוש הזכות ==
+
== אוכלוסיות הזכאים לסיוע בשכר דירה ==  
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
+
* '''מקבלי [[קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)]] עם [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה|השלמת הכנסה]]'''.
 +
* '''מקבלי [[קצבת שאירים]] עם [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים|השלמת הכנסה]]'''.
 +
* '''מקבלי [[קצבת נכות כללית]]''' בשיעור של 75% ומעלה.
 +
* '''מקבלי [[קצבת זיקנה לנכה]]'''.
 +
* '''[[נכי המלחמה בנאצים]]''' עם נכות בשיעור 49%.
 +
* '''מקבלי [[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)|גמלת הבטחת הכנסה]]''' - יחידים מגיל 55 ועד ל[[גיל פרישה מעבודה|גיל פרישה]], זוגות, זוגות עם ילדים או משפחות חד-הוריות.
 +
* '''מקבלי [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי|קצבת מזונות]]''' - תקף רק עבור יחיד מגיל 55 ומעלה או [[הורה עצמאי (הורה יחיד)]].
 +
*'''יחידה בהריון''' בחודש חמישי ומעלה המתקיימת מקצבת קיום ([[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)|גמלת הבטחת/השלמת הכנסה]] או קצבת נכות בשיעור 75% ומעלה). הזכאות נקבעת באופן זהה לזכאות של [[סיוע בשכר דירה למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)|משפחות חד הוריות]].
 +
* '''משפחות''' (זוג נשוי או ידועים בציבור - [[סיוע בשכר דירה לזוג עם ילדים|עם ילדים]] או [[סיוע בשכר דירה לזוג ללא ילדים|ללא ילדים]], [[סיוע בשכר דירה למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)|משפחות חד הוריות]] ומשפחות שנמצאות בהליכי גירושין מעל שנה) העונות על כל התנאים הבאים:
 +
** הן אינן מתקיימות מקצבת קיום.
 +
** הן [[מיצוי כושר השתכרות עבור סיוע בשכר דירה|ממצות כושר השתכרות]].
 +
** הן עומדות במבחן ההכנסות (ראו פירוט ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_amounts?chapterIndex=3 אתר השירותים והמידע הממשלתי]).
 +
* '''[[הזכות לדיור ציבורי#מי זכאי?|זכאים לדיור ציבורי]]''' הממתינים לדירה.
 +
* '''[[סיוע בשכר דירה לעולים|עולים חדשים]]'''.
 +
* '''[[חיילים בודדים]]'''.
 +
* [[סיוע בשכר דירה לדרי רחוב|'''דרי רחוב''']].
 +
* '''[[סיוע בשכר דירה לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות)|נשים נפגעות אלימות]]'''.
 +
* [[סיוע בשכר דירה לאסירים משוחררים|'''אסירים משוחררים''']] בטיפול רכז שיקום או עו"ס.
 +
* '''[[סיוע בשכר דירה לגבר מורחק בית|גברים שהורחקו מביתם]]''' על-פי צו בית משפט.
  
== חשוב לדעת ==
+
==זכאות לתוספת סיוע בשכר דירה בשיעור של 10% ==
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
+
* האוכלוסיות הבאות זכאיות לתוספת של 10% בסיוע בשכר הדירה:
 +
** נכי המלחמה בנאצים (יש להמציא בעת ההרשמה אישור על קבלת תשלום ממשרד האוצר לפי נזק 1, 2 או 3). למידע נוסף ראו [[סיוע בשכר דירה לנכה המלחמה בנאצים]].
 +
**ניצולי שואה שעונים על תנאי הזכאות. למידע נוסף ראו [[סיוע נוסף בשכר דירה לניצולי שואה]].
 +
** ותיקי מלחמת העולם השנייה. למידע נוסף ראו [[סיוע בשכר דירה לותיקי מלחמת העולם השניה]].
 +
** מנטרלי הכור בצ'רנוביל – מי שהוכר כמנטרל כהגדרתו ב[http://www.moia.gov.il/Hebrew/TargetAudiences/Pages/ChernobylDisaster.aspx "חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל"].
 +
* פרטי הזכאות של אוכלוסיות אלה מועברים ישירות למשרד הבינוי והשיכון על-ידי המשרד הרלוונטי (משרד הביטחון, משרד האוצר או משרד העלייה והקליטה), והזכאות לתוספת מצוינת בתעודת הזכאות שלהם.
 +
== אוכלוסיות שאינן זכאיות לסיוע ==
 +
* האוכלוסיות הבאות אינן זכאיות לסיוע:
 +
** מי שמקבלים סיוע בשכר דירה ממשרד הביטחון.
 +
** עולים הנמצאים בשנת הקליטה הישירה ומקבלים [[סל קליטה]].
 +
** מי שמתגוררים בשכירות מסובסדת ב[[דיור ציבורי|דיור הציבורי]].
 +
** קשישים שאוכלסו על ידי משרד השיכון, משרד הבריאות או משרד הרווחה ב[[דיור בבית גיל הזהב לבני הגיל השלישי|דיור מוגן ממשלתי לגיל הזהב]] או ב[[סידור מוסדי לבני הגיל השלישי (בית אבות)|בתי אבות]].
 +
** שוכרי דירות מגורמים המקבלים תמיכה שוטפת ציבורית או ממשלתית בנושא דיור, למעט מקבצי דיור.
  
== תקדימים משפטיים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
<!--
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
 
-->
 
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
<!--
+
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגונים המסייעים בתחום הדיור]]
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
 
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
-->
 
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
<!--
+
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#גורמי ממשל}}
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
 
-->
 
  
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
<!--
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_0804_moch/he/nohal_0804_moch.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה.
* רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
 
-->
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
<!--
+
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#הרחבות ופרסומים}}
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
 
 
== מקורות ==
 
<!--
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
 
 
== תגיות ==
 
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| החלף בזכות/נושא האב
 
| זכות שניה
 
| וכד'
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 +
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[קטגוריה:עולים]]
 +
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 +
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]
 +
[[קטגוריה:נכי המלחמה בנאצים]]
 +
[[קטגוריה:זכויות ניצולי שואה]]
 +
[[קטגוריה:וטרנים]]
 +
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 +
[[קטגוריה:שכר דירה]]
 +
[[ar:استحقاق المساعدة في أجرة شقة]]

גרסה אחרונה מ־11:17, 20 באוגוסט 2020

הקדמה:

חסרי דירה השוכרים דירה ומשתייכים לאחת מהאוכלוסיות המפורטות בערך זה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
לשם קבלת הסיוע יש להוציא תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון
למידע נוסף ראו מדריך לקבלת סיוע בשכר דירה באתר משרד הבינוי והשיכון


משרד הבינוי והשיכון מעניק סיוע במימון שכר דירה לחסרי דירה השוכרים דירה בשוק הפרטי ומתגוררים בה באופן קבוע.

אוכלוסיות הזכאים לסיוע בשכר דירה

זכאות לתוספת סיוע בשכר דירה בשיעור של 10%

אוכלוסיות שאינן זכאיות לסיוע

 • האוכלוסיות הבאות אינן זכאיות לסיוע:
  • מי שמקבלים סיוע בשכר דירה ממשרד הביטחון.
  • עולים הנמצאים בשנת הקליטה הישירה ומקבלים סל קליטה.
  • מי שמתגוררים בשכירות מסובסדת בדיור הציבורי.
  • קשישים שאוכלסו על ידי משרד השיכון, משרד הבריאות או משרד הרווחה בדיור מוגן ממשלתי לגיל הזהב או בבתי אבות.
  • שוכרי דירות מגורמים המקבלים תמיכה שוטפת ציבורית או ממשלתית בנושא דיור, למעט מקבצי דיור.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע 5442*

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע 2994*

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי 6050*

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים