תבנית:זכות/תחילת טור ימני

תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע לזכות.
דוגמה: אסור לעשות
דוגמה: חשוב לדעת
דוגמה: מגיעים לכם X שקלים
דוגמה: שאלה
קישור לגורם ממשל אחראי


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

הקבוצות הבאות זכאיות לסיוע בשכר דירה:

 • זכאים לדיור ציבורי הממתינים לדירה
 • קבוצות זכאים שאינם עולים חדשים, לרבות:
  • קשישים (הגדרת משרד השיכון) - גברים מעל גיל 67 ונשים מעל גיל 64 המתקיימים מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי
  • מי שמתקיים מקצבאות אי כושר השתכרות בשיעור של 75% או יותר
  • יחידים מעל גיל 55 ועד גיל הקשישות המקבלים קצבאות הבטחת הכנסה של המוסד לביטוח לאומי
  • זוג (נשוי או ידועים בציבור) שצבר 1,400 נקודות והכנסתו נמוכה (הסכומים מתעדכנים מפעם לפעם)
  • משפחה חד הורית שהכנסתה נמוכה (הסכומים מתעדכנים מפעם לפעם), לרבות משפחה בהליכי גירושין
  • יחידה בהריון בחודש חמישי ומעלה המתקיימת מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי
 • דרי רחוב


תנאים כלליים לקבלת הסיוע בשכר דירה:

 • המבקש אינו בעל דירה או חלק מדירה ולא היה בעלים של דירה או חלק מדירה מאז חודש יוני שנת 1971.
 • המבקש שכר דירה והוא מתגורר בה דרך קבע
 • המבקש אינו מתגורר בשכירות מוגנת על פי חוק הגנת הדייר
 • המבקש אינו שוכר דירה שבבעלות בן זוג לשעבר, ידוע בציבור, הוריו, ילדיו, חתנו או כלתו, ואולם נכים המתגוררים עם בני משפחתם יוכלו לקסל סיוע בכפוף לשיקול דעת פרטני
 • הדירה המושכרת הינה בעיר או בישוב שאינו עיר אך מספר התושבים בו גדול מ-1000 ולפחות חמישה אחוז ממשקי הבית שבו מתגוררים בשכירות פרטית והם מונים לפחות 30 משקי בית.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי