הקדמה:

חסרי דירה השוכרים דירה ומשתייכים לאחת האוכלוסיות המפורטות מטה - עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה
לשם קבלת הסיוע יש להוציא תעודת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משרד הבינוי והשיכון, באמצעות החברות המסייעות, מעניק סיוע לשכירת דירה בשוק הפרטי, למי שאין באפשרותו לממן את עלויות שכר הדירה. ערך זה מפרט את תנאי הזכאות לסיוע. בנוסף, על מנת לממש את הסיוע צריכים הזכאים לקבל תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה.

מי זכאי?

לסיוע בשכר דירה זכאי מי שעומד ב-6 התנאים הבאים:
1. הוא מוגדר כחסר דירה.
2. הוא שַֹכַר דירה ומתגורר בה דרך קבע.
3. הוא אינו מתגורר בשכירות מוגנת על פי חוק הגנת הדייר.
4. הוא אינו שוכר דירה שבבעלות בן משפחה בקרבה מדרגה ראשונה (הורה, ילד, בן זוג לשעבר, חתן, כלה), למעט נכים המתגוררים עם בני משפחתם, שיוכלו לקבל סיוע בכפוף לאישור פרטני.
5. הוא שכר את הדירה ב"ישוב שכר דירה" (אלא אם כן הוא מקבל קצבת נכות ונקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה).
6. הוא משתייך לאחת מהקבוצות הבאות:

זכאים לתוספת בשיעור 10% לסיוע בשכר דירה

הקבוצות הבאות זכאיות לתוספת של 10% בסיוע בשכר הדירה והנתון מצוין בתעודת הזכאות שלהם. פרטי הזכאות של קבוצות אלה מועברים על-ידי המשרד הרלוונטי (הבטחון, האוצר או הקליטה) ישירות למשרד הבינוי והשיכון:

הרחבות ופרסומים

מקורות