תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לנסיבות האישיות.
תבנית:זכות/סיום הקדמה

עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לנסיבות האישיות. בין הקצבאות להן זכאית עובדת עצמאית:


לפירוט כלל הקצבאות להם עשוי להיות זכאי עובד עצמאי ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

עובד עצמאי שנרשם למוסד לביטוח לאומי ושילם את דמי הביטוח.

תהליך מימוש הזכות

יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולמלא טופס בקשה בהתאם לגמלה המבוקשת.

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי