(קצבה ליוצא בולגריה אשר שהו בגטאות אלה וטרם הוכרו כזכאים לתגמול לניצולי שואה)
(קצבה ליוצא בולגריה אשר שהו בגטאות אלה וטרם הוכרו כזכאים לתגמול לניצולי שואה)
שורה 43: שורה 43:
 
** ניצולים הזכאים ל[[הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה | תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה]]. עשויים להיות זכאים לקצבה גבוהה יותר אם יגישו בקשה ל[[קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות]]  ול [[קצבת השלמה ממשרד האוצר לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2]], שכן החל מספטמבר 2016 האוצר לא מנכה את הקצבה שהם מקבלים מקרן סעיף 2.
 
** ניצולים הזכאים ל[[הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה | תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה]]. עשויים להיות זכאים לקצבה גבוהה יותר אם יגישו בקשה ל[[קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות]]  ול [[קצבת השלמה ממשרד האוצר לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2]], שכן החל מספטמבר 2016 האוצר לא מנכה את הקצבה שהם מקבלים מקרן סעיף 2.
 
*  ניתן להתייעץ עם [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]  ועם [[ועידת  התביעות]]  האם עדיף להגיש בקשה לקצבה מקרן סעיף 2 של וועידת התביעות או  בקשה לרשות  לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות , לפי חוק ההטבות.
 
*  ניתן להתייעץ עם [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]  ועם [[ועידת  התביעות]]  האם עדיף להגיש בקשה לקצבה מקרן סעיף 2 של וועידת התביעות או  בקשה לרשות  לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות , לפי חוק ההטבות.
* שימו לב שמועד הזכאות לתגמולים מהרשות לזכויות ניצולי השואה  הנו ב-1 בחודש שבו תוגש הבקשה והתמהמהות בהגשת הבקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה עלולה לגרום הפסד כספי לניצול.
+
* שימו לב שמועד הזכאות לתגמולים מהרשות לזכויות ניצולי השואה  הנו ב-1 בחודש שבו תוגש הבקשה והתמהמהות בהגשת הבקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה עלולה לגרום הפסד כספי לניצול.
 +
* ניצולי שואה ששהו בתקופת הרדיפות בערים  בבולגריה שהוכרו  כגטו פתוח אשר הגישו את תביעתם לרשות לזכויות ניצולי השואה בשיהוי עקב הנחיה מוטעית שנשלחה אליהם ע"י הרשות, לפיה זכאותם לקצבה מהרשות מותנית בהכרת זכאותם לקצבה מועידת התביעות, עשויים להיות זכאים לקצבה רטרואקטיבית. למידע נוסף ראו [[פיצוי רטרואקטיבי לניצולת שואה מבולגריה שהגישה תביעה באיחור עקב ניסוח מטעה של מכתב מהרשות לזכויות ניצולי השואה]].
  
 
== פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה==
 
== פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה==

גרסה מ־15:24, 25 באוגוסט 2019

הקדמה:

בשנת 2016 הכירה ממשלת גרמניה בערים שונות בבולגריה כגטו פתוח
מי ששהה בגטאות אלה וטרם הוכרה זכאותו לקצבה, זכאי עתה לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף לקצבה ממשרד האוצר או לקצבה ליוצאי מחנות וגטאות מכח חוק ההטבות
מי שמקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או קצבה לעובדי כפייה, יוכר עתה כניצול מהמעגל הראשון והוא רשאי לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון
יהודי רומניה ששהו בגטאות כאמור, עשויים בנוסף להיות זכאים להטבות נוספות כגון פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה ו- פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)


בשנת 2016 הכירה ממשלת גרמניה בערים שונות בבולגריה כגטו פתוח, וזאת בנוסף לגטו בסופיה שהוכר עוד קודם.

הכרה כניצול מהמעגל הראשון, לניצולים אשר הוכרה כבר בעבר זכאותם לקצבה לניצולי שואה

  • מי ששהה בערים שהוכרו בבולגריה בשנת 2016 כגטאות פתוחים והוא מקבל כבר ממשרד האוצר קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או קצבה לעובדי כפייה, יוכר עתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כניצול מהמעגל הראשון.
    • משמעות הדבר היא שניצולים אלו יוכלו לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון וכן לבקש הכרה במחלות נוספות לפי אמות המידה שנקבעו לניצולים מהמעגל הראשון, שהנן מקלות יותר.
    • מי שהתגורר בערים בבולגריה אשר הוכרו במהלך 2016 כגטו פתוח, ובקשתו בעבר להכרה במחלות נוספות נדחתה, מומלץ שיגיש בקשה להכרה במחלה נוספת בשנית, וזאת לנוכח השינוי הנ"ל.

קצבה ליוצא בולגריה אשר שהו בגטאות אלה וטרם הוכרו כזכאים לתגמול לניצולי שואה

פיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה

קצבת זיקנה חודשית (פנסיה סוציאלית) לניצולי שואה שעבדו, שלא בכפייה, בגטאות

קצבת שארים וזכויות יורשים

  • אלמן/ה של ניצול שואה מנוח אשר עבד ללא כפייה באחד מהגטאות שהוכרו כאמור, ואילו היה בחיים היה זכאי לפנסיה סוציאלית מגרמניה, עשויים להיות זכאים לקצבת שארים לאלמן/אלמנה של נפטר שעבד בלא כפייה בגטו ובנוסף לתשלום חד פעמי בגובה הקצבה שהייתה משתלמת למנוח החל ממועד הזכאות הראשון ועד ליום פטירתו.
  • אם ניצול השואה לא הותיר אחריו בן/בת זוג (אלמן/נה), היורשים על פי דין רשאים להגיש תביעה לתשלום חד פעמי בגובה התגמולים להם היה זכאי הנפטר מתאריך הזכאות הראשון ועד מועד פטירתו, בהתקיים כל התנאים הבאים:

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים