הקדמה:

נפגעי עבירה זכאים לעיין בכתב האישום
נפגעי עבירה זכאים להיות נוכחים בדיונים בבית המשפט יחד עם מלווה לפי בחירתם
נפגעי עבירות מין ואלימות זכאים גם להביע את עמדתם לגבי עיכוב הליכים במשפט ולגבי הסדר טיעון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

מקורותendarticle