שורה 128: שורה 128:
  
 
[[ar:حقوق أفراد العائلة الذين يقدمون رعاية للمسنين]]
 
[[ar:حقوق أفراد العائلة الذين يقدمون رعاية للمسنين]]
[[en:Rights for Individuals Caring for an Elderly Family Member]]
+
[[en:Rights Guide for Individuals Caring for an Elderly Family Member]]

גרסה מ־03:02, 4 בפברואר 2015

הקדמה:

ערך זה מרכז את הזכויות של המטפלים הבלתי פורמליים בקשישים, שהם לרוב קרובי משפחה או חברים
למידע על זכויות בני משפחה המטפלים בקשיש באתר משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מרבית הקשישים בישראל המוגבלים בביצוע פעולה אחת או יותר מפעולות היומיום, חיים בקהילה ולא במסגרת מוסדית. מסיבה זו, רוב הטיפול בקשישים אלה ניתן על-ידי המערכת הבלתי פורמלית: בעיקר בני משפחה, קרובים וחברים.

  • המטפלים הבלתי פורמליים מסייעים לקשיש בפעולות כגון רחצה והלבשה, בניהול משק הבית ובמתן תמיכה נפשית וחברתית. לעתים הם אף נאלצים להתמודד עם טיפול רפואי במסגרת הביתית בשלב של סוף החיים.
  • במקרים רבים, כולל הטיפול הבלתי פורמלי גם סיוע כלכלי לקשיש והשתתפות בהוצאות הכספיות הכרוכות בטיפול בו, כגון נסיעות לקבלת שירותים רפואיים תכופים, תרופות, חיתולים והוצאות על רכישת ציוד רפואי קבוע ומתכלה.
  • ערך זה מרכז את הזכויות שנועדו להקל על המטפלים הבלתי פורמליים ואת החוקים שמהם נגזרות זכויות אלה.
  • כמו כן, מפורטים שירותים המיועדים לתמוך בבני המשפחה.

מי זכאי?

  • יש לברר לגבי כל זכות באופן ספציפי, בהתאם למפורט להלן.

רשימת הזכויות והחוקים

הזכות לפרטים נוספים החוק המקנה את הזכות
זכאות להיעדרות בשל מחלת הורה על חשבון ימי מחלה ימי מחלה עקב מחלת הורה חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)
זכאות להיעדרות בשל מחלת בן/בת הזוג על חשבון ימי מחלה ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)
איסור על אפלייה במקום העבודה לאדם המטפל בהורה עם מוגבלות איסור אפליית עובד בשל היותו בן משפחה של אדם עם מוגבלות סעיף 8 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
זכאות לפיצויי פיטורים בהתפטרות עקב מצב רפואי של הורה התפטרות עקב בריאות לקויה של בן משפחה סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורין
קבלת זיכוי במס בשל השתתפות במימון סידור מוסדי של הורה או בן זוג זיכוי במס הכנסה עבור החזקת הורה או בן זוג במוסד סעיף 44 לפקודת מס הכנסה
פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה קבלת הבטחת הכנסה ללא התייצבות בלשכת התעסוקה סעיפים 2 ו-7 לחוק הבטחת הכנסה
שירותים או תשלום במסגרת גמלת סיעוד- בהתאם לתלותו של הקשיש בעזרת הזולת בביצוע פעולות היומיום חוק ביטוח סיעוד
במקומות ציבוריים מסויימים אין לגבות דמי כניסה ממלווהו של אדם הזכאי לגמלת סיעוד פטור מתשלום במקומות ציבוריים למלווה של מקבל גמלת סיעוד תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 (באתר נבו) - תקנה 14
הפעלת תכניות מקומיות בהתאם לתקציבי הרשות המקומית והפעלת מרכזי יום לקשיש על ידי העמותות לזקן המקומיות

תכניות ושירותי תמיכה


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות