מ (הוספת תבנית להצגת מוקדי שירות (מי יעזור לי))
מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
שורה 115: שורה 115:
 
* [http://www.economy.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H041.pdf צו הרחבה בענף המלונאות]
 
* [http://www.economy.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H041.pdf צו הרחבה בענף המלונאות]
  
{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==

גרסה מ־06:51, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

עובדים בענף המלונאות זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח החקיקה
בנוסף, ישנן זכויות הייחודיות לעובדים אלה מתוקף צו ההרחבה בענף המלונאות 2011


זכויות כלליות

זכויות ייחודיות לעובדים בענף המלונאות

 • בנוסף לזכויות העובדים הכלליות, לעובדים בענף המלונאות ישנן מספר זכויות ייחודיות להם מתוקף צו ההרחבה בענף המלונאות שנחתם ב-17 ביולי 2011:

יום עבודה, שבוע עבודה ומשמרות

 • יום עבודה הוא בן 8 שעות, לא כולל הפסקות.
 • לעובדים קבועים בענף המלונאות (מי שסיימו 24 חודשי עבודה במלון, לא כולל תקופות מחלה):
  • שבוע העבודה הוא בן 5 ימים ו- 40 שעות שבועיות.
  • חמשת הימים שבהם יעבוד העובד ייקבעו על-פי סידור העבודה ובהתאם למקובל במלון. לעובד או לקבוצת עובדים במלון לא תהיה זכות ליום מסוים כיום פנוי במהלך השבוע.
  • משמרת לילה היא באורך 6 שעות ו-20 דקות, בתשלום של 8 שעות.
  • משמרת ערב ויום עבודה מפוצל הם באורך 7 שעות ו-20 דקות, בתשלום של 8 שעות.
 • לעובדים זמניים בענף המלונאות (מי שטרם סיימו 24 חודשי עבודה במלון):
  • משמרת לילה היא באורך 7 שעות, בתשלום של 8 שעות.
  • במשמרת ערב וביום עבודה מפוצל התשלום יהיה על-פי שעות העבודה בפועל.

הפסקות בעבודה

 • עובד במשמרת רגילה, בת 8 שעות, זכאי לקבל הפסקה של שעה על חשבונו. בזמן ההפסקה הוא רשאי לעזוב את עמדת העבודה.
  • לעובד שעבד בין 3.5 ל- 6 שעות ניתן לנכות חצי שעה הפסקה.
  • לעובד שעבד בין 6 ל- 11.5 שעות ניתן לנכות שתי הפסקות בנות חצי שעה.
  • לעובד שעבד יותר מ- 11.5 שעות ניתן לנכות 3 הפסקות בנות חצי שעה.
 • הניכויים ייעשו בתנאי שהמעסיק איפשר לעובד לנצל את ההפסקה.

גמול עבור שעות נוספות

 • כאמור, יום עבודה מלא הוא בן 8 שעות. חצי השעה הראשונה שמעבר ליום עבודה מלא או לשעות משמרת מקוצרות, תיחשב כ"חצי שעה עודפת" שישולם עבורה שכר בשיעור הרגיל.
 • השעתיים שלאחר חצי השעה הראשונה (העודפת) ייחשבו כשעות נוספות שמשולם עבורן גמול בגובה 25%.
 • עבור השעות הנוספות שמעבר לשעתיים וחצי הראשונות ישולם גמול בגובה 50%.

דמי הבראה

 • עובדים שסיימו לפחות 10 חודשי עבודה במלון זכאים לדמי הבראה באופן הבא:
  • עבור השנה הראשונה - 5 ימים
  • עבור השנה השנייה עד החמישית -7 ימים
  • עבור השנה השישית עד התשיעית - 8 ימים
  • עבור השנה העשירית עד השתיים עשרה - 10 ימים
  • מהשנה השלוש עשרה ואילך - 12 ימים
 • מי שעבד פחות מ-240 יום בשנה יהיה זכאי למספר ימי הבראה באופן יחסי - מספר הימים בהתאם לשנות הוותק כפול מספר ימי העבודה שעבד בפועל באותה שנה חלקי 240.

תוספת ותק

 • החל בשנת עבודתם השנייה תשולם לעובדים תוספת ותק לכל שנת עבודה בהתאם למופיע בנספח 2 לצו.
 • תוספת הוותק תתווסף לשכרו החודשי של העובד, וערך שעת העבודה של העובד בצירוף תוספת הוותק ייחשבו לשכר לכל דבר ועניין.
  • העובד יקבל את תוספת הוותק על פי מספר שעות עבודתו בפועל.
  • ערך השעה המחושב יהיה בסיס לצורך תשלום שעות נוספות, תשלום נוסף עבור עבודה בשבתות ובחגים והפרשות סוציאליות.

עבודה בימי שישי וערבי חג

 • ביום ו' ובערב יום העצמאות עובדים 7 שעות בתשלום של 8 שעות.
 • בשאר ערבי החגים עובדים 6 שעות בתשלום של 8 שעות.

תשלום עבור עבודה בערב פסח ויום כיפור

 • ערב פסח: עבור כל שעת עבודה בפועל במשמרת של ערב פסח (ליל הסדר) זכאי כל עובד יהודי לתוספת של 100% משכר העבודה ובסה"כ ישולם לו 200% משכר שעת העבודה.
 • יום כיפור: כל עובד יהודי שעבד בפועל במהלך 24 השעות הראשונות של יום כיפור, זכאי לתוספת בשיעור של 150% על ערך שעת העבודה ובסה"כ ישולם לו 250% משכר שעת העבודה. בנוסף הוא יהיה זכאי ליום מנוחה בתשלום.

חופשות מיוחדות מסיבות משפחתיות

 • נישואים של העובד: עובד זכאי ל- 3 ימי חופשה בתשלום לרגל נישואיו.
 • נישואים של ילדי העובד: עובד זכאי ליום חופשה בתשלום לרגל נישואי בנו או בתו.
 • ברית מילה: עובד זכאי ליום חופשה בתשלום לרגל ברית מילה לבנו.

חלוקת הזכות לשעת הורות בין בני זוג

 • ככלל, בני זוג הזכאים לשעת הנקה בעבודה (שעת הורות) יכולים לחלוק את הזכות ביניהם בימים קבועים בשבוע, בהתאם לכללים שנקבעו לכך.
 • עם זאת, סעיף 7ב(ב) לחוק עבודת נשים קובע שעובדת ובן זוגה שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות בענף המלונאות, רשאים לממש את הזכות לסירוגין לתקופות רצופות שלא יפחתו מ-3 שבועות לכל הורה.
 • ההורה שעובד במשמרות ומעסיקו רשאים להסכים ביניהם על חלוקה אחרת לסירוגין לפרקי זמן קצרים יותר.

השתתפות במעונות יום

 • עובדות שילדיהן שוהים במעון מוכר זכאיות להשתתפות במימון המעון מטעם המלון שבו הן עובדות.
 • ההשתתפות תהיה בסכום הזהה לסכום ההשתתפות הניתנת מטעם המדינה ולפי אותם קריטריונים, אך לא תהיה גבוהה יותר מסכום עלות המעון אחרי שהופחת ממנו סכום ההשתתפות שהעובדת קיבלה מהמדינה.

הפרשות לביטוח פנסיוני

 • קרן פנסיה חדשה: ההפרשות לקרן הפנסיה החדשה הן בהתאם לקבוע בצווי ההרחבה בנושא ביטוח פנסיוני - ראו פירוט שיעורי ההפרשות.
 • ביטוח מנהלים:
  • עד משכורת יוני 2016, ההפרשות היו בסך 18.33% מהשכר (5% תגמולי מעסיק, 8.33% פיצויים, 5% תגמולי עובד).
  • החל ממשכורת יולי 2016 ועד דצמבר 2016 (כולל) הועלו תגמולי העובד ל-5.75%. תגמולי המעסיק הועלו ל-6.25% והם חייבים לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ- 5% מהשכר. אם בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה יש צורך בהגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.25%, אזי סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
  • החל ממשכורת ינואר 2017 תגמולי העובד עלו ל-6%. תגמולי המעסיק עלו ל-6.5% והם חייבים לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ- 5% מהשכר. אם בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה יהיה צורך בהגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, אזי סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלה בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
 • עובדים המבוטחים בקרן פנסיה ותיקה:
  • המלון ימשיך לבטח אותם בקרן פנסיה ותיקה.
  • הביטוח יהיה מיומם הראשון לעבודה.
  • שיעורי ההפרשות יהיו 20.5% מהשכר (7.5% תגמולי מעסיק, 6% פיצויים, 7% תגמולי עובד).
 • כל עובד שהביטוח הפנסיוני שלו אינו מקיף (כלומר אינו מכיל הסדר ביטוחי לאובדן כושר עבודה) זכאי שהמעסיק ירכוש עבורו ביטוח לאובדן כושר עבודה המבטיח פיצוי בשיעור 75% בתנאי שעלות הביטוח אינה עולה על 2.5% מהשכר.

תהליך מימוש הזכויות

טיפ
ישנם מקרים שניתן לקבל בהם סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל