מ (החלפת טקסט – "קטגוריה:זכויות עובדי חברות ניקיון" ב־"קטגוריה:עובדי חברות ניקיון ותחזוקה")
שורה 190: שורה 190:
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:עובדי חברות ניקיון ותחזוקה]]
 
[[קטגוריה:עובדי חברות ניקיון ותחזוקה]]
 +
 +
[[ar:دليل الحقوق لعمال شركات النظافة والصيانة]]

גרסה מ־01:16, 18 בפברואר 2018

הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לדמי הבראה גבוהים יותר וחופשה שנתית ארוכה יותר, בהשוואה לשאר העובדים במשק
בימי שישי ובערבי חג (יום עבודה קצר) התשלום יהיה עבור יום עבודה מלא
עובדי חברה לניקיון ושמירה, שרוב העובדים בה שומרים, עשויים להיות זכאים לזכויות המוענקות לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי ניקיון בחברת ניקיון העובדים בפועל במקומות ציבוריים, זכאים לזכויות והטבות נוספות מלבד הזכויות המפורטות בערך זה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


זכויות כלליות

זכויות ייחודיות לעובדי חברות ניקיון

 • נוסף על זכויות העובדים הכלליות, לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה יש מספר זכויות ייחודיות להם מתוקף צו הרחבה בענף הניקיון.
 • לזכויות אלו לא זכאים עובדי ניקיון ותחזוקה שאינם מועסקים על-ידי חברת ניקיון, כגון עובדי משק בית או ועד בית.
 • הזכויות הייחודיות לעובדי חברות ניקיון:

גמול עבור שעות נוספות

תוספת ותק

 • עובדי ניקיון ותחזוקה זכאים בתום שנת העבודה הראשונה לתוספת ותק של 0.35 שקלים לכל שעת עבודה.
 • מהשנה השישית ואילך התוספת היא 0.46 שקלים לשעת עבודה.
 • למידע נוסף ראו תוספת ותק לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

החזר הוצאות נסיעה

 • עובדי ניקיון ותחזוקה זכאים להחזר הוצאות נסיעה ממקום מגוריהם למקום עבודתם עד לתקרה של 22.60 ש"ח (החל מה-01.02.2016).
 • צו ההרחבה בענף הניקיון קובע הסדרים נוספים שלפיהם על המעסיק לדאוג להסעת העובד או להשתתפות בהצאות הנסיעה. למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה.

שכר לעובד במשרה חלקית

 • שכר יומי של עובדי ניקיון ותחזוקה במשרה חלקית שהמעסיק שלהם חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל, יהיה בשווי של לפחות 3 שעות עבודה, גם אם עבדו פחות שעות.
 • למידע נוסף, ראו שכר מינימום לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

קרן השתלמות

פנסיה

 • מעסיקים חייבים להעביר לקרן פנסיה מוכרת תשלום בגובה 7% מהשכר החודשי. העובדים מוסיפים לכך תשלום בגובה 6.5% מהשכר, באופן אוטומטי.
 • בנוסף, על מעסיקים להפריש 8.33% מהשכר החודשי לקרן פנסיה עבור פיצויי פיטורים.
 • הביטוח מתחיל בחודש השביעי להעסקה, וחל רטרואקטיבית מתחילת העבודה.
 • עבור קצובת הנסיעה יפרישו הן העובד והן המעסיק 5% כל אחד.
 • אם חברה (קבלן שירותים) שביטח בקרן פנסיה עזב, הקבלן הנכנס במקומו חייב להמשיך את ההפרשות לקרן מהיום הראשון.
 • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

דמי הבראה

 • עובדי ניקיון ותחזוקה זכאים לדמי הבראה על פי התעריף המקובל במגזר הציבורי (423 ש"ח ליום הבראה - נכון ל-2014).
 • מספר ימי ההבראה שזכאים להם עובדי ניקיון ותחזוקה, גבוה מזה של שאר העובדים במשק.
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

חופשה שנתית

ימי מחלה

 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לצבור 1.5 ימי מחלה בכל חודש עבודה, וסה"כ 18 ימי מחלה בשנה, בדומה לשאר העובדים במשק.
 • עובד יכול לצבור עד 90 ימי מחלה בכל זמן נתון.
 • עובדים במשרות חלקיות, עובדים יומיים ושעתיים ועובדים שלא עבדו חודש מלא זכאים לחלק היחסי של מספר ימי המחלה בכל חודש בהתאם להיקף עבודתם.
 • ביום 11.07.2013 נחתם הסכם עבודה קיבוצי הקובע כי עובדי ניקיון ותחזוקה יצברו 2 ימי מחלה בכל חודש עבודה (סה"כ 24 ימי מחלה בכל שנת עבודה), ועד צבירה מקסימלית של 130 ימי מחלה. סעיף זה בוטל בתיקון להסכם הקיבוצי ביום 05.03.2014.
 • למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

ביגוד

 • המעסיק מחוייב לספק בגדי עבודה לעובדי ניקיון ותחזוקה, ואסור לו לגבות מהעובדים תשלום כלשהו או לדרוש מהם להפקיד פיקדון בגין הביגוד.
 • למידע נוסף ראו בגדי עבודה.

מקום לאחסון חפצים

סבסוד ארוחות

הפסקות בעבודה

תוספת תשלום עבור עבודות מיוחדות

תוספת תשלום על יום עבודה מפוצל

שי לחגים ומתנות לעובדים

 • בערב ראש השנה ובערב פסח, חברות ניקיון ותחזוקה חייבות להעניק לעובדיהן שי כספי בסך 212.50 ש"ח (סכום שיעודכן על-פי שינויי המדד). אסור למעסיק להעניק את השי באמצעות מתנה מוחשית או תלושי שכר. למידע נוסף ראו שי לחגים לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.
 • בנוסף לתשלום זה, זכאים עובדי חברות ניקיון ותחזוקה לקבל מתנות מהחברה המעסיקה אותם, וזאת בכל פעם שמזמין השירות מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית. שווי המתנה חייב להיות זהה לשווי המתנה שהעניק מזמין השירות לעובדיו הישירים, והיא צריכה להינתן באותם מועדים. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

ימי שישי וערבי חג

חופשות מיוחדות לרגל ארועים משפחתיים

ימי אבל

 • עובדי ניקיון ותחזוקה זכאים להיעדר מעבודתם במקרה של פטירת קרוב מדרגה ראשונה, ללא קשר לוותק שלהם במקום העבודה.
 • למידע נוסף ראו ימי אבל.

זכויות במקרה של חילופי קבלנים

פיצויי פיטורים

 • במקרה שמתחלף קבלן השירות (החברה המעסיקה) באותו מקום עבודה יכולים עובדי ניקיון ותחזוקה לבחור בכל אחת משתי האפשרויות הבאות:
  • להודיע לקבלן השירות הראשון על רצונם להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
  • להודיע לקבלן השירות הראשון על רצונם להפסיק את עבודתם מבלי להמשיך לעבוד אצל הקבלן החדש.
 • בשני המקרים הללו הם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן הראשון אם השלימו שנת עבודה אחת לפחות.
 • העובדים זכאים לפיצויי פיטורים גם אם הקבלן הראשון הציע להם מקום עבודה חלופי והם סירבו להצעתו, וגם אם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
 • אם בחרו העובדים להמשיך לעבוד אצל הקבלן הראשון במקום עבודה אחר, הם לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בעת המעבר או בעת חילופי קבלני השירות במקום העבודה.
 • למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה בעת חילופי מעסיקים.

ותק

חשוב לדעת

תהליך מימוש הזכויות

 • הזכויות צריכות להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיקים, אלא אם צויין אחרת.
 • עובד שהופרו זכויותיו, יכול להגיש תלונה על המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • בטלפונים 03-7347839/40/49/50 או 2570*
  • בטלמסר 1800-354-354
  • בטופס פנייה מקוון
  • בדוא"ל report.achifa@economy.gov.il
  • בפקס 03-6828690
 • בהתאם לבקשה מפורשת, ובכפוף לנסיבות, ניתן לשמור על אנונימיות הפונה.
 • במקרים של הפרת הזכויות ניתן גם להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. להסבר על הליך הגשת התביעה ראו באתר הרשות השופטת.
טיפ
ישנם מקרים שניתן לקבל בהם סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע עמותת קו לעובד.