שורה 8: שורה 8:
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = ראו סעיף 2.1.2 ל[http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0805.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/05 מיום 18.07.2007]
 
| ממשל  = ראו סעיף 2.1.2 ל[http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0805.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/05 מיום 18.07.2007]
| ממשל2 = בשנת 2015 חלו [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/shinuyim_behevrot_schar_dira.aspx שינויים בחברות הסיוע]
 
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 27: שורה 26:
 
* [[עמידר]] 6266*
 
* [[עמידר]] 6266*
 
* לרשימת הכתובות ומספרי הטלפון של סניפי החברות ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yetsirat_kesher.aspx אתר משרד הבינוי]
 
* לרשימת הכתובות ומספרי הטלפון של סניפי החברות ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/yetsirat_kesher.aspx אתר משרד הבינוי]
 +
 +
== שינויים בחברות הסיוע ==
 +
* בשנת 2015 חלו שינויים בחברות הסיוע.
 +
* משרד השיכון ביצע שיוך מחדש של הזכאים באחת מהחברות והודיע על כך במכתב לזכאים.
 +
* החברה אליה שויכו הזכאים קיבלה מהמשרד את תיקם האישי.
 +
* השינוי בחברת הסיוע אינו דורש מהזכאים לבצע כל פעולה. הסיוע שמקבלים הזכאים יימשך ברצף עד תום תקופת הזכאות או עד תום תוקף חוזה השכירות, לפי המוקדם ביניהם, ללא צורך בהתייצבות בסניף.
 +
* מעבר לחברה אחרת יתאפשר מיום 03.08.2015.
 +
* למידע נוסף ראו [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/shinuyim_behevrot_schar_dira.aspx באתר משרד השיכון].
 
<!--
 
<!--
 
= פסקי דין ==
 
= פסקי דין ==

גרסה מ־13:12, 27 ביולי 2015

הקדמה:

מערך הדיור הציבורי והסיוע בשכר דירה מופקדים בידי חברות מאכלסות, שתפקידן לפעול לצד משרד הבינוי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לצורך הפעלת מערך הדיור הציבורי והסיוע בשכר דירה מסתייע משרד הבינוי בחברות פרטיות הידועות כחברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.

חברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה

שינויים בחברות הסיוע

  • בשנת 2015 חלו שינויים בחברות הסיוע.
  • משרד השיכון ביצע שיוך מחדש של הזכאים באחת מהחברות והודיע על כך במכתב לזכאים.
  • החברה אליה שויכו הזכאים קיבלה מהמשרד את תיקם האישי.
  • השינוי בחברת הסיוע אינו דורש מהזכאים לבצע כל פעולה. הסיוע שמקבלים הזכאים יימשך ברצף עד תום תקופת הזכאות או עד תום תוקף חוזה השכירות, לפי המוקדם ביניהם, ללא צורך בהתייצבות בסניף.
  • מעבר לחברה אחרת יתאפשר מיום 03.08.2015.
  • למידע נוסף ראו באתר משרד השיכון.

חקיקה ונהלים

מקורות

  • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.