הקדמה:

הדירות בדיור הציבורי בישראל מופקדות בידי חברות מאכלסות, שתפקידן לפעול לצד משרד הבינוי והשיכון לשם אכלוס הדירות בזכאים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

הדירות בדיור הציבורי בישראל מופקדות בידי חברות מאכלסות, שתפקידן לפעול לצד משרד הבינוי והשיכון לשם אכלוס הדירות בזכאים.

  • החברות המאכלסות מנהלות את השכירות בדיור הציבורי עבור משרד הבינוי והשיכון ובהתאם להנחיותיו.
  • בתהליך קבלת הדירה בדיור הציבורי, החברות המאכלסות אחראיות על הדיור בפועל, החל מרגע קבלת הצעה לדירה בדיור הציבורי דרך תקופת ההשכרה בפועל ועד סיום תקופת השכירות ומסירת הדירה חזרה לחברה.

החברות המאכלסות

הרחבות ופרסומים

מקורות