תבנית:גורם ממשל/תחילת טור ימני

חברת החשמל לישראל היא חברה ציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק נישראלי.

תבנית:גורם ממשל/סיום הקדמה

תפקיד

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע

endarticle

תבנית:גורם ממשל/סיום טור ימני

תבנית:גורם ממשל/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

פרטים

אתר אינטרנט:

תבנית:גורם ממשל/סיום טור שמאלי